Skip to main content

Bakalaureuseõpe


Tutvuge näidisõppeplaanidega, mis näitavad õppekava ainete soovituslikku jaotust semestrite lõikes. Nende järgimine ei ole kohustuslik, kuid kuna tunniplaanid koostatakse just nendest lähtuvalt, on ajaliste kattuvuste vältimiseks soovituslik vähemalt osaliselt nendest lähtuda. 

Õppekava "Informaatika" sisu õppeinfosüsteemis

Näidisõppeplaan 2021. aastal sisseastunutele
Näidisõppeplaan 2020. aastal sisseastunutele
Näidisõppeplaan 2019. aastal sisseastunutele

Informaatika kõrvalerialana

Informaatika bakalaureuse õppekavas on moodulid informaatikahuvilistele, kes õpivad teistel erialadel. IT üldoskuste võimendusmoodul ja Programmeerimise võimendusmoodul (3.4 alammoodulid) annavad sissejuhataval tasemel teadmised ja oskused programmeerimises, multimeedias, infoturbes, andmebaasides, operatsioonisüsteemides ja HTML-s. Informaatika kõrvaleriala omandamiseks tuleb läbida ühine erialamoodul 3.4 (Kõrvaleriala baasmoodul) ja soovitatavalt üks neljast kõrvaleriala suunamoodulist (mooduli 2.3 alammoodulid) koos vastava suuna valikmooduliga (mooduli 4.1 alammoodulid). Kõrvaleriala suuna- ja valikmooduli komplekteerimisel on võimalus valida 36 EAP ulatuses aineid neljalt suunalt.


Kontaktid

Programmijuht: Varmo Vene
Õppekorraldusspetsialist: Liivi Luik

#studies
Lähiõpe jätkub.

Face-to-face teaching continues in the spring semester

Share
19.01.2022
Share
31.12.2021
#studies

Studying abroad

UT Institute of Computer Science has many partner universities in the Erasmus+ programme.

Share
07.12.2021