Praktika IT-s


Mis see on?

IT-praktika kuulub kõikidesse Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi bakalaureuse- ja magistriõppekavadesse kohustusliku osana. Ettevõtetel ja asutustel on võimalik pakkuda välja oma praktikapositsioone ja läbi selle leida tudengkonnast sobivaid praktikante. Praktika võimaldab partnerettevõttel või -asutusel oma meeskonda kaasata kõrgelt motiveeritud tudeng, kes saab siis õpingute käigus omandatud oskused maksma panna.

Kuidas esitada praktikapakkumisi?

Ettevõtetel ja asutustel on võimalik esitada praktikapakkumisi järgnevalt:

Milline võiks välja näha tudengi praktika?

Kestus ja aeg

Ideaalselt võiks praktika täiskoormuse puhul olla 1-3 kuud ja suveperioodil. Seda lihtsal põhjusel, et suveperioodil tudengitel muud õppetööd ei toimu ja see võimaldab neil täielikult praktikale pühenduda. Välistatud ei ole aga ka alternatiivse toimumisajaga praktika korraldamine.

Juhul kui on soovi teha pikemaajalist praktikat, siis arvutiteaduse instituut pakub IT-tööstusmagistrantuuri programmi, mille käigus veedab spetsiaalselt selekteeritud tudeng terve aasta ettevõttes praktikal, kirjutades ka oma magistritöö ettevõttele olulisel teemal.

Praktikandi ettevõttepoolne juhendamine

Arvutiteaduste instituudi tudengite võtmisel praktikale peab arvestama, et nad on alles oma õppeprotsessi poole peal. See tähendab, et praktikantide võtmisel peaks neile ka juhendaja määrama. Juhendaja olemasolu on tähtis ennekõike praktikaülesannete püstitamiseks ja tudengi toetamiseks nende lahendamisel. Samuti on juhendaja tähtis praktikandi jaoks kui on vaja teha koostöös ettevõttega oma lõputööd või siis teenida välja praktika ainepunktid.

Praktikaülesannetest

Praktika võiks olla vormistatud sellises formaadis, et praktikandil oleks terve praktika jooksul arusaadavad ülesanded olemas. Kuna tavaliselt tehakse praktikaid suveperioodil, siis peab arvestama, et ülesannete andja või juhendaja oleks puhkuste ajal asendatud.

Praktika asukoht

Suveperioodil - kui õppetööd ei toimu - saavad tudengid praktikal osaleda igal pool Eestis ja maailmas. Õppeaasta sees on eelistatud, et praktika toimuks Tartus, või siis võimaldatakse praktikandil suuremalt jaolt teha kaugtööd, et ta jõuaks füüsiliselt osa võtta õppetööst.


Küsimuste korral pöörduge meie praktikakoordinaatori Pelle Jakovitsi poole.

Pelle Jakovits
praktikakoordinaator
jakovits@ut.ee
737 6422

#ettevõtlus #õppimine
ITTM koostöö

IT-tööstusmagistrantuur

#ettevõtlus #instituudist #koostöö #õppimine
Deltakarjääripäev_Ekvilibrist-9424_f.jpg

Ootame ettevõtteid Delta karjääripäevale osalema