Digipädevuse lehestik sisaldab materjale nii enesetäiendamiseks kui ka õppetöös kasutamiseks

Ülikool soovib pöörata töötajate ja üliõpilaste digioskuste arendamise toetamisele järjest suuremat tähelepanu. Sel eesmärgil loodud digipädevuse lehestik võimaldab ülikooliperel oma digioskuste ja -teadmiste seisu objektiivselt hinnata ning vajaduse korral parandada.

Digipädevuse lehestikus on materjalid, millega toetada digipädevuse teadvustamist, enesehindamist ja kujundamist baastasemel. Digipädevuse õppevara jaguneb viie teema vahel: infokirjaoskus; identiteet, suhtlemine ja koostöö; looming ja autorikaitse; kaitstus ning digilahenduste kasutamine.

Lehestiku koostamisel on lähtutud eelkõige üliõpilaste ja töötajate igapäevastest vajadustest, et kujundada ja täiendada üldist digipädevust ja ülekantavaid teadmisi, oskusi ja hoiakuid erialateadmiste ja -oskuste omandamiseks ja edasiandmiseks.

Kuidas lehestikuga tutvuda?

Kõige lihtsam on digipädevusega tutvumist alustada enesetesti abil. Test näitab digipädevuse eri aspekte ja aitab teadvustada, millised osakused vajaksid täiendamist. Edaspidi on lihtne leida konkreetset teemat käsitlev õpivara, kui selle järele tekib vajadus.

Õppejõud, kes soovivad käsitleda digiteemasid oma kursuse osana, saavad viidata kas lehestikus olevale üldisele õpivarale või täiendada seda erialaspetsiifilise sisuga. Õppetöös kasutamiseks võivad eriti sobilikud olla iga teema all eraldi plokkidesse koondatud näidisharjutused.

Lehestik täieneb pidevalt

Digipädevuse lehestik võiks täita selle kasutajate vajadusi. Projektimeeskond täiendab lehestikku pidevalt, kuid väga oodatud on ka kasutajate tagasiside. Kui mõne otsitava teema kohta pole praegu lehestikus teavet, saab sellest teada anda, kui klõpsata lehe paremal pool olevale nupule „Soovitan täiendust“.

Teine digipädevuse lehestiku täiendamise viis on proaktiivne ja loominguline. Kuni 16. maini oodatakse digipädevuse õpivara konkursile nii üliõpilaste kui ka töötajate loodud terviklikke õppematerjale. Žüriil on erinevate lahenduste eest premeerimiseks üsna vabad käed.

Lisateave: Tanel Mällo, Tartu Ülikooli digipädevuse projektijuht, tanel.mallo@ut.ee