Skip to main content

Digitaalse ärianalüüsi sertifikaat

Tartu Ülikool on rahvusvahelise ärianalüüsi instituudi IIBA akadeemiline partner. IIBA on mittetulunduslik erialaliit, mis on moodustatud eesmärgiga toetada ja edendada ärianalüüsi valdkonda. Sel on praegu pea 30000 liiget üle maailma ning see vastutab ärianalüüsi teabekogu (Business Analysis Body of Knowledge ehk BABOK) arendamise ja hoidmise ning mitme sertifitseerimisprogrammi eest.

IIBA akadeemilise partnerina pakub Tartu Ülikool IIBA poolt tunnustatud ainekursusi. Need põhinevad ülemaailmselt hinnatud ärianalüüsi standarditel, mis on kirjeldatud IIBA teabekogus ning saanud IIBA tunnustuse ja heakskiidu. Ärianalüüsi õppeained edukalt läbinud üliõpilased saavad taotleda digitaalse ärianalüüsi sertifikaati. Kursuste sisu vastab 2019. aastani IIBA poolt kasutatud ja välja antud akadeemilisele diplomile.

Digitaalse ärianalüüsi sertifikaat kinnitab, et selle omanik on läbinud ärianalüüsi õppeained, saanud põhjaliku ülevaate IIBA teabekogust ja rakendanud õpitut organisatsioonis.

Digitaalse ärianalüüsi sertifikaati saab taotleda Tartu Ülikooli üliõpilane, kes on läbinud vähemalt järgnevad arvutiteaduse instituudi ainekursused:

  • Ärianalüüs (6 EAP)
  • Äriprotsesside juhtimine (6 EAP)
  • Tarkvaratoodete juhtimine (6 EAP)
  • Nõuete analüüs (6 EAP)
  • Ärianalüütika (6 EAP)

Sertifikaadi saamiseks peab taotleja olema läbinud ülalnimetatud õppeained vähemalt hindele C. Õppeainete läbimise järjekord pole oluline. Lisaks õppeainete läbimisele peab taotlejal olema ka praktika või töö käigus saadud praktiline ärianalüüsi kogemus. Praktika või töö eest peab üliõpilane olema saanud ülikoolilt vähemalt 5 EAP-d.

Digitaalse ärianalüüsi sertifikaati võivad taotleda kõik ülalkirjeldatud nõuetele vastavad Tartu Ülikooli üliõpilased (täis- ja osakoormusega õppijad, eksternid ja täiendusõppijad) sõltumata üliõpilase instituudist või valdkonnast.

Taotlus tuleks esitada kuue kuu jooksul pärast kõigi nõuete täitmist.

Taotluse esitamiseks kirjutage aadressile ati.study@ut.ee. Kui üliõpilane nõuetele vastab, palutakse tal maksta haldustasu, mis aitab katta ülikooli kulud IIBA akrediteeringu hoidmisel. 

Taotlemise tähtajad:

  • 31. august
  • 15. veebruar
  • 30. juuni

Haldustasu on 1. septembri 2020 seisuga 180 eurot.

#õppimine
Tudengid viitavad millelegi arvutiekraanil

Kandideeri ITTM-i

Jaga
22.03.2022
#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#õppimine
Lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus 2022

Jaga
08.02.2022