Ettevõtluskoostöö


Tartu Ülikooli üks põhiülesandeid on teaduspõhise ühiskonna arengu toetamine. Selleks on tarvis tugevat teadust, väga kvaliteetset kõrgharidust ning toimivat koostööd ettevõtete ja avaliku sektoriga.

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis oleme selleks loonud väga eripalgelisi koostööformaate, mis võimaldab ettevõtetel ülikooliga koostööd alustada soovitud mahus ja tasemel.

Image
raamistik

Korraldame juba viiendat aastat laiemale publikule mõeldud avalikke andmeteaduse seminare, mille raames annavad oma teadmisi edasi andmeteaduse teemadega tegelevad teadlased, õppejõud, tudengid, vilistlased ja ettevõtete esindajad. Samuti panustame eksperditeadmistega teiste ürituste (nt sTARTUp Day ärifestival, Tartu Ettevõtlusnädal jm) programmidesse, et tõsta teadlikkust digitaliseerimise ja IT-lahenduste võimalustest.

Sügiseti ootame ettevõtetelt andmestikke erinevate ainete kursuseprojektideks, mille raames õpivad tudengid rakendama sobivaid andmeteaduse ja masinõppe meetodeid, et andmete põhjal kasulikke järeldusi teha ja mudeleid luua. Ettevõtete jaoks on see suurepärane võimalus kinnitada või ümber lükata esialgset hüpoteesi või proovida midagi, milleks seni aega pole olnud, uue andmestiku peal.

IT-tööstusmagistrantuur aitab ühildada akadeemilise õppe praktilise tööga partnerettevõttes. Nii koolitame näiteks tipptasemel andmeteadlasi, analüütikuid, tarkvaraarendajaid ja digitootejuhte, kes juba õpingute ajal hakkavad ettevõtte arengu heaks rakendama uusimaid akadeemilisi teadmisi ja ideid.

Oleme käivitanud ka Sandboxi disainmõtlemise ja digitootejuhtimise programmi, mille eesmärgiks on arendada disainmõtlemise ja digitootejuhtimise haridust Tartu Ülikoolis ja koostöös ettevõtetega leida lahendusi reaalelulistele probleemidele.

Järjepidevalt kasvatame ka teadus- ja arenduskoostööd erinevate ettevõtetega, mille juures on väga suureks toeks olnud Archimedese nutika spetsialiseerumise programm. Näiteks, alles hiljuti käivitasime isejuhtivate sõidukite labori koostöös Boltiga.

Peamised kompetentsid

Suurim potentsiaal koostööks ettevõtetega on meie enda teadusvõimekusest lähtuv:

 • tehisintellekt ja masinõpe, sh sügavad närvivõrgud
 • küberturvalisus ja andmeturve
 • krüptograafia ja kvantkrüptograafia
 • äriprotsesside modelleerimine ja -kaeve
 • keeletehnoloogia, sh masintõlge, kõnesüntees jne
 • bioloogiliste ja terviseandmete analüüs
 • isejuhtivate sõidukite tehnoloogiad
 • intelligentsed transpordisüsteemid ja targa linna tehnoloogiad
 • hajussüsteemid ja teadusarvutused
 • suurandmete tehnoloogiad
 • asjade internet (IoT)
 • tarkvaraarendus, tarkvaratehnika, avatud tarkvara
 • informatsiooni ja signaalide kodeerimine
 • andmete visualiseerimine
 • hägusloogika, matemaatiline loogika jne
 • programmeerimiskeelte semantika ja veakindlus
 • e-õppe ja õpianalüütika tehnoloogiad

IKT teaduse toetusmeetme abil oleme tugevdanud eriti tehisintellekti ja masinõppe, andmeteaduse, robotite-inimeste koostöö ja asjade interneti suundi.

Loe lähemalt arvutiteaduse instituudi uurimisrühmade ja -laborite kohta.

Vaata ka meie tudengitele mõeldud praktikapakkumiste ning võimalike lõputööde teemade registrit, kuhu kogume kokku ka meie ettevõtluspartnerite pakkumisi.


Kontakt

Oleme alati avatud uutele ja põnevatele koostöövõimalustele! Võta ühendust meie ettevõtlussuhete meeskonnaga.

Helen Jõesaar
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
ettevõtluskoostöö juht
r 3092
+372 737 6402
Helen Jõesaar
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
ettevõtluskoostöö juht
r 3092
+372 737 6402
Carolin Siimenson
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
ettevõtluskoostöö koordinaator
r 3092
+372 737 6402
Carolin Siimenson
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
ettevõtluskoostöö koordinaator
r 3092
+372 737 6402
Maria Laanelepp
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
projektijuht
r 3092
+372 737 6402
Maria Laanelepp
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
projektijuht
r 3092
+372 737 6402
Mari-Anne Suurpere
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
partnerlussuhete spetsialist
r 3092
+372 737 6402
Mari-Anne Suurpere
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
partnerlussuhete spetsialist
r 3092
+372 737 6402
Kristjan Karron
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
turundusspetsialist
r 3120
Kristjan Karron
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
turundusspetsialist
r 3120
Delta karjääripäev 2023.jpg

Delta karjääripäev 2024

ATI startup day 2023

Ettevõtluskoostöö

Digit konverents

Arvutiteaduse instituut DIGIT konverentsil