Skip to main content

Hedi Peterson sai Tartu Ülikooli bioinformaatika professoriks

Tartu Ülikooli senat edutas detsembris arvutiteaduse instituudi bioinformaatika kaasprofessor Hedi Petersoni professori ametikohale.

Hedi Peterson sündis 1982. aastal Tallinnas. Aastal 2015 kaitses ta Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis bioinformaatika erialal doktorikraadi. Alates 2014. aastast on Peterson töötanud arvutiteaduse instituudis teaduri, vanemteaduri ja kaasprofessorina. Ta on avaldanud 41 teaduslikku publikatsiooni, neist 18 viimase viie aasta jooksul. Tema juhendamisel on kaitstud neli doktoritööd. 

Professor Petersoni peamine uurimisvaldkond on seotud erinevate oomika andmete analüüsi ja omavahelise sidumisega. “Ühelt poolt oleme uurinud näiteks põletikumarker CRP, Alzheimeri tõve, endometrioosi ja psoriaasi bioloogilisi mehhanisme. Teisalt oleme tegelenud bioinformaatika tööriistade loomisega, millega saavad ka teised teadlased oomika andmeid kiirelt ja mugavalt analüüsida,” selgitas Peterson.

Samuti on Peterson rahvusvahelise eluteaduste teadustaristu ELIXIR koordinaator Eestis ja juhib selle igapäevast tööd Eestis. ELIXIR tegeleb riigisiseste ja rahvusvaheliste kursuste loomise ja läbiviimisega, bioinformaatika tööriistade haldamise ning andmehaldusvõimekuse suurendamisega. Hedi Petersoni sõnul on järgmiste aastate jooksul plaanis ELIXIRi teadustaristut Eestis kindlasti edasi arendada.

Alates koroonaviiruse pandeemia algusest 2020. aasta kevadel on Petersoni eestvedamisel loodud mitmeid erinevaid andmeanalüüsi töövahendeid SARS-CoV-2 andmete analüüsiks, mis on kättesaadavad veebilehel https://koroona.ut.ee. Samuti on pakutud igapäevast bioinformaatilist ja andmeanalüüsi tuge nii riiklikus seireuuringus kui ka kroonviiruse sekveneerimisprojektis.

Jaga
21.01.2022
#ettevõtlus #ülikoolist
ATI_Talve_värvid (Simo Sepp)

Delta keskuse sünnipäeva tähistatakse tulevikku vaatavate veebiettekannetega 

Jaga
21.01.2022
#ülikoolist
Tartu Ülikooli uue veebi teaduse rubriik

Ülikooli veebileht on saanud värske sisu ja vormi

Jaga
11.01.2022