Kaitsmisele tuleb Faiz Ali Shah doktoritöö

21. veebruaril kell 14.15 kaitseb Faiz Ali Shah oma dissertatsiooni „Extracting Information from App Reviews to Facilitate Software Development Activities“ („Rakenduste kasutajaarvustustest informatsiooni kaevandamine tarkvara arendustegevuste soodustamiseks“) filosoofiadoktori (informaatika) kraadi saamiseks.

Juhendajad:
prof Dietmar Pfahl (TÜ arvutiteaduse instituut);
teadur Kairit Sirts (TÜ arvutiteaduse instituut).

Oponendid:
prof Alessandra Gorla (IMDEA Tarkvarainstituut Madridis, Hispaania);
dr Sebastiano Panichella (Zürichi Rakendusteaduse Ülikool, Šveits).

Kokkuvõte:
Kasutajate vajaduste ja ootuste hindamine on arendajate jaoks oluline oma tarkvararakenduste kvaliteedi parandamiseks.  Mobiilirakenduste platvormidele sisestatud arvustused on kasulikuks infoallikaks kasutajate pidevalt muutuvate vajaduste hindamiseks.  Igapäevaselt rakenduste platvormidele esitatud arvustuste suur maht nõuab aga automaatseid meetodeid neist kasuliku info leidmiseks.  Arvustuste automaatseks liigitamiseks, nt veateatis või uue funktsionaalsuse küsimine, saab kasutada teksti klassifitseerimismudeleid.  Rakenduse funktsioonide automaatne kaevandamine arvustustest aitab teha kokkuvõtteid kasutajate meelsusest rakenduse olemasolevate funktsioonide osas.  Kõigepealt eksperimenteerime erinevate tekstiklassifitseerimise mudelitega ning võrdleme lihtsaid, leksikaalseid tunnuseid kasutavaid mudeleid keerukamatega, mis kasutavad rikkalikke lingvistilisi tunnuseid või mis põhinevad tehisnärvivõrkudel.  Erinevate faktorite mõju uurimiseks funktsioonide kaevandamise meetoditele me teeme kõigepealt kindlaks erinevate meetodite baastaseme täpsuse rakendades neid samades eksperimentaalsetes tingimustes.  Seejärel võrdleme neid meetodeid erinevates tingimustes, varieerides treenimiseks kasutatud annoteeritud andmestikke ning hindamismeetodeid.  Kuna juhendatud masinõppel baseeruvad kaevandamismeetodid on võrreldes reeglipõhistega tundlikumad (1) andmete märgendamisel kasutatud annoteerimisjuhistele ning (2) märgendatatud andmestiku suurusele, siis uurisime nende faktorite mõju juhendatud masinõppe kontekstis ja pakkusime välja uued annoteerimisjuhised, mis võivad aidata funktsioonide kaevandamise täpsust parandada.  Käesoleva doktoritöö projekti tulemusel valmis ka kontseptuaalne tööriist, mis võimaldab konkureerivaid rakendusi omavahel võrrelda.  Tööriist kombineerib arvustuse tekstide klassifitseerimise ja rakenduse funktsioonide kaevandamise meetodid.  Tööriista hinnanud kümme tarkvaraarendajat leidsid, et sellest võib olla kasu rakenduse kvaliteedi parandamisel.