Konverentsil otsitakse võimalusi sotsiaal- ja humanitaarteaduste ning IKT koostööks

Teisipäeval, 18. septembril toimub teaduskeskuses Ahhaa sotsiaal-, humanitaar- ja IT-teadlastele mõeldud konverents, mille keskmes on omavahelise koostöö arendamine.

Konverents toimub programmi „Horisont 2020“ projekti „HubIT“ raames ning selle eesmärk on toetada sotsiaal- ja humanitaarteadlaste kaasamist IKT-valdkonna arengusse. Tartu Ülikool korraldab konverentsil töötoa, kus tutvustatakse edukaid valdkondadevahelisi projekte, projekti „HubIT“ seniseid tulemusi ja uusi töövahendeid.

Projekti „HubIT“ juhtpartneri, konsultatsiooniettevõtte Civitta esindaja Anneli Roose põhjendab projekti suunitlust vajadusega näha IKT-valdkonna innovatsiooniloomes suuremat pilti: „IT-sektor peab innovatsioonis arvestama ühiskondlike vajaduste, ootuste ja väärtustega, ning siin ongi oluline sotsiaal- ja humanitaarteadlaste roll.“

Töötoas arutletakse järgmiste küsimuste üle:

  • Mis on sotsiaal- ja humanitaarteaduste ning IKT koostöö eesmärgid ja kasutegurid?
  • Kuidas algatada koostööd IKT-valdkonnaga?
  • Milliseid ühiskondlikke probleeme tuleks lahendada IKT- ning sotsiaal- ja humanitaarvaldkondade koostöös?

Esinevad Tartu Ülikooli infosüsteemide vanemteadur Rajesh Sharma, tehnoloogiauuringute vanemteadur Mihkel Solvak ja haridustehnoloogia vanemteadur Emanuele Bardone.

Töötuba toimub inglise keeles. Aruteludele on oodatud osalema eeskätt sotsiaal- ja humanitaarteadlased. Töötoale järgneb vastuvõtt. Huvilised saavad end kirja panna ürituse kodulehel ja liituda üritusega Facebookis.

Projekti „HubIT“ toetab Euroopa Liit programmi „Horisont 2020“ raames ja sellest saab lähemalt lugeda projekti kodulehel.

Lisateave:
Olena Nedozhogina, TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE projektijuht, 55957382, olena.nedozhogina@ut.ee
Hans Hõrak, TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE analüütik, 5331 6215, hans.horak@ut.ee

Mari-Liis Pintson
pressinõunik
tel +372 737 5681
mob +372 5866 8677