Täiendusõpe


Arvutiteaduse instituudis on palju põnevaid aineid, millest on võimalik osa võtta täiendusõppijana. Täiendusõppijana saavad osaleda kõik, kel on tekkinud huvi mõne konkreetse aine vastu ja leidnud arvutiteaduse instituudi õppekavadest endale sobiva aine või ained. Vajadusel saab õpitud ained hiljem eriala omandades õpitulemustena üle kanda.

  • Õppetöö toimub koos üliõpilastega ja vastavalt kehtivale tunniplaanile.
  • Õppetöö toimub päevase õppe  või e-õppena.
  • Õppeaine lõppedes väljastatakse täiendusõppijale tunnistus, mille saamiseks on vaja täita kõik aine läbimiseks ette nähtud nõuded.
  • Ainete valimine toimub semestrite kaupa.  Parim aeg aine/ainete valikuks sügissemestriks on  augustis ning kevadsemestriks jaanuaris -  õppetöö algab vastavalt septembris ja veebruaris.
  • Ainet või aineid valides palume pöörata tähelepanu kontaktõppe (st auditoorse õppetöö) toimumisaegadele.

Kõiki aineid ei ole võimalik täiendusõppena läbida, näiteks kui antud aine õppimiseks on vajalikud eeldusained, õppetöö on mõeldud kindlale grupile, õppegrupp on täis või kui isikul on ülikooli ees õppetasu võlgnevusi.

Küsimuste tekkimisel võta ühendust e-postil ati.study@ut.ee või helistades 737 5862

Täiendusõppe soovi korral täida avaldus ja saada digiallkirjastatult e-postile ati.study@ut.ee

Ainetes osalemise eest tasumine toimub Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis kehtiva ainepunkti hinna alusel

Ühe ainepunkti hind on 2022/2023 õppeaastal:

80 € (bakalaureuseõppe ained)
120 € (magistriõppe ained)

Muude täienduskoolitusprogrammide ja -kursuste hindadest teavitatakse nende väljakuulutamisel või lepitakse kokku tellijaga.

Digioskuste arendamise veebiseminarid

#teadus #ühiskonnale

Seminar „Sensors for the METAVERSE“

30.05.2022
#instituudist #rahvusvaheline #teadus
Tartu Ülikooli Delta keskus

Tartu Ülikooli audoktorite Ewan Birney ja Mart Saarma avalik loeng

16.05.2022
#instituudist

Audoktorid

Audoktorid
13.05.2022