Tartu Ülikooli esitati taas rekordarv sisseastumisavaldusi

Tartu Ülikooli soovib eesti- ja ingliskeelsete õppekavade alusel kõikide õppeastmete peale kokku õppima asuda 13 850 üliõpilaskandidaati. Seda on 10% rohkem kui eelmisel aastal, mis näitab hüpet viimaste aastate kasvusuundumuses.

Kõrghariduse esimesel astmel õppimiseks esitati 8814 avaldust, magistriõppes jätkamiseks 4491 avaldust ja doktoriõppesse astumiseks 552 avaldust. Esimene aste hõlmab bakalaureuseõpet, rakenduskõrgharidusõpet ja integreeritud õpet. Kõrghariduse teine aste on magistriõpe ja kolmas aste doktoriõpe.

Huvi Tartu Ülikoolis õpinguid jätkata on kasvanud kõigis õppeastmetes, kuid kõige rohkem avaldusi (2609) esitati eestikeelsesse magistriõppesse, mida on veerandi võrra rohkem kui eelmisel aastal. Sihtrühmad on leidnud üles 2020/21. õppeaastaks avatavad uued õppekavad – näiteks soovib koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga avatava andmeteaduse õppekava alusel õppima asuda 81 kandidaati, kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu õppekava kandidaate on 106.

Kõrghariduse esimese astme eestikeelse õppekava järgi soovib õppida 8330 inimest, st 6% rohkem kui eelmisel aastal. Nagu tavaliselt, esitati enim avaldusi (647) arstiteaduse õppimiseks, järgnevad psühholoogia (456) ja informaatika (444).

Magistriõppes soovitakse enim omandada IT-teadmisi. Eestikeelse õppekava „Infotehnoloogia mitteinformaatikutele“ alusel õppimiseks saabus 314 avaldust, informaatika ingliskeelse õppekava puhul 299 ja tarkvaratehnika ingliskeelse õppekava puhul 234 avaldust.

Kolmandat aastat järjest on kasvanud õpetajakoolituse magistriõppe avalduste arv (508), mida on eelmise aastaga võrreldes viiendiku võrra rohkem ja mis on 2017. aastaga võrreldes kahekordistunud.

Doktoriõppesse esitati kõige rohkem avaldusi majandusteadusesse, informaatikasse ja arstiteadusesse. 

Paljude Tartu Ülikooli esimese astme õppekavade puhul on kehtestatud vastuvõtulävend (punktisumma, mille ületamine tagab vastuvõtu). Selle alusel on 1500 tudengikandidaati taganud endale juba praeguseks  õppekoha. Ülejäänuil tuleb sõltuvalt õppekavast teha sel nädalal sisseastumiseksam või kandideerida riigieksamite tulemuste alusel.

Tartu Ülikool avaldab vastuvõetud üliõpilaste esmased nimekirjad 14. juulil. Hiljemalt 16. juulil tuleb vastuvõetuil kinnitada oma õppima tuleku soov. Vabanenud õppekohti täidetakse jooksvalt kuni 19. augustini.

Sügisel oodatakse Tartu Ülikooli kõikidel õppeastmetel õppima ligikaudu 4200 uut üliõpilast.

Lisateave: Tuuli Kaldma, Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja, 737 6391, tuuli.kaldma@ut.ee