Foto:
Henry Narits

Üleskutse pakkumaks tudengite lõputööde teemasid

Sügise saabudes tuleb viimase kursuse üliõpilastel oma tudengiaastate kogemused maksma panna ja langetada üks oluline otsus: millisel teemal teha oma lõputöö? Seepärast on praegu paras aeg kutsuda üles arvutiteaduse instituudi uusi ja vanu sõpru pakkuma välja nii bakalaureuse- kui magistritöö teemasid!

Erialasid ja spetsialiseerumisvõimalusi on meil palju ja seega on instituudi üliõpilaste profiilid väga mitmekülgsed. Meie tulevastel spetsialistidel on teadmisi ja oskusi, et lahendada nii teoreetiliste kui praktiliste suunitlusega probleeme sellistel teemadel nagu näiteks:

  • tarkvaratehnika (sh. nõuete analüüs, modelleerimine, arendamine, testimine ja kvaliteedikontroll);
  • algoritmid ja programmeerimine;
  • hajussüsteemid;
  • masinõpe ja tehisintellekt;
  • andmeteadus ja andmebaasid;
  • ärianalüüs ja IT juhtimine.

Olenemata konkreetsest teemast, on kõige olulisem ehk see, et lõputöö aitaks kaasa mingi reaalse probleemi lahendamisele — ei ole paremat garantiid motivatsioonile! Kriitilise tähtsusega on ka üliõpilase ja juhendaja(te) koostöö: kui meie partnerid väljastpoolt instituuti võtavad oma tiiva alla mõne meie üliõpilase, siis nad peavad juhendamiseks vajaliku aja leidma! Tasub ka silmas pidada, et juhendajal peab olema vähemalt sama kraad, mida üliõpilane lõputööga välja proovib teenida. Kui juhendaja ja üliõpilane tunnevad ebakindlust selle osas, kas nende planeeritav lõputöö vastab akadeemilisele standarditele, siis tuleb üliõpilasel leida ka akadeemiline (kaas)juhendaja instituudist.

Kui partneri poolt välja pakutav teema eeldab tööd ärisaladuste või muul moel konfidentsiaalse infoga, siis otse loomulikult tagatakse ka vastavad abinõud. Saame sõlmida vajalike osapooltega konfidentsiaalsuslepingud ja korraldada lõputöö kaitsmise suletud uste taga. Kui partner tunneb, et töö lõputööga seda väärib, siis saab tudengile välja pakkuda täiendava motivatsioonipaketi stipendiumi näol.

Kutsume üles kõiki partnereid nii avalikust sektorist, erasektorist kui ka kodanikuühiskonnast esitama lõputööde teemasid! Teemasid saab esitada — ja juba vastu võetud teemasid näha — meie avalikust lõputööde teemade registrist.


Lõputööde teemade esitamise tähtaeg on 09.10, aga mida varem seda parem! Üliõpilased peavad oma otsused langetama hiljemalt 1. novembriks, mis tähendab, et võimaliku koostöö kompamiseks jääb siis veel kuni kolm nädalat. Täiendavate küsimuste korral julgustame partnereid pöörduma meie ettevõtluskoostöötiimi poole aadressil cs.business@ut.ee.

#koostöö #õppimine
cc2a3419-andero_kalju_52385121401_o.jpg

Wise ja Tartu Ülikooli Sihtasutus lõid stipendiumi, et julgustada naisi IT-d õppima

#koostöö #õpetamine
Delta hoone

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut korraldab viiendat korda informaatika õpetamise konverentsi

#ettevõtlus
tudengid ATI

arenduses_IT-tööstusmagistrantuur partnerile