Mubashar Iqbal kaitseb doktoritööd „Reference framework for managing security risks using blockchain“

30. septembril kell 12.15 kaitseb Mubashar Iqbal informaatika erialal doktoritööd „Reference framework for managing security risks using blockchain“ („Viiteraamistik turvariskide haldamiseks plokiahela abil“).

Juhendaja:
prof Raimundas Matulevičius, Tartu Ülikool

Oponendid:
kaasprof Hans Weigand, Tilburgi Ülikool (Madalmaad)
prof Agnes Koschmider, Kieli Ülikool (Saksamaa)

Kokkuvõte
Turvalise tarkvara loomiseks on olemas erinevad programmid (nt OWASP), ohumudelid (nt STRIDE), turvariskide juhtimise mudelid (nt ISSRM) ja eeskirjad (nt GDPR). Turvaohud aga arenevad pidevalt, sest traditsiooniline tehnoloogiline infrastruktuur ei rakenda turvameetmeid kavandatult. Blockchain näib leevendavat traditsiooniliste rakenduste turvaohte. Kuigi plokiahelapõhiseid rakendusi peetakse vähem haavatavateks, ei saanud need erinevate turvaohtude eest kaitsmise hõbekuuliks. Lisaks areneb plokiahela domeen pidevalt, pakkudes uusi tehnikaid ja sageli vahetatavaid disainikontseptsioone, mille tulemuseks on kontseptuaalne ebaselgus ja segadus turvaohtude tõhusal käsitlemisel. Üldiselt käsitleme traditsiooniliste rakenduste TJ-e probleemi, kasutades vastumeetmena plokiahelat ja plokiahelapõhiste rakenduste TJ-t. Alustuseks uurime, kuidas plokiahel leevendab traditsiooniliste rakenduste turvaohte, ja tulemuseks on plokiahelapõhine võrdlusmudel (PV), mis järgib TJ-e domeenimudelit. Järgmisena esitleme PV-it kontseptualiseerimisega alusontoloogiana kõrgema taseme võrdlusontoloogiat (ULRO). Pakume ULRO kahte eksemplari. Esimene eksemplar sisaldab Cordat, kui lubatud plokiahelat ja finantsjuhtumit. Teine eksemplar sisaldab lubadeta plokiahelate komponente ja tervishoiu juhtumit. Mõlemad ontoloogiaesitlused aitavad traditsiooniliste ja plokiahelapõhiste rakenduste TJ-es. Lisaks koostasime veebipõhise ontoloogia parsimise tööriista OwlParser. Kaastööde tulemusel loodi ontoloogiapõhine turberaamistik turvariskide haldamiseks plokiahela abil. Raamistik on dünaamiline, toetab TJ-e iteratiivset protsessi ja potentsiaalselt vähendab traditsiooniliste ja plokiahelapõhiste rakenduste turbeohte.

Kaitsmine toimub Zoomis (kohtumise ID: 915 4869 9127, pääsukood: ati).

#instituudist #teadus #tunnustamine
Dmytro Fishman

Noore IT-teadlase preemia laureaat on tehisintellekti lektor Dmytro Fishman (lisatud taskuhäälingu saade)

#teadus
noore teadlase preemia laureaadid

Kõik Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemiad tulid Tartu Ülikooli

#ettevõtlus #instituudist #koostöö #teadus #ühiskonnale
Delta

Teaduskonverentsil saab tutvuda Tartu Ülikooli IT-teadlaste tööga

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut korraldab 18.-19. mail Delta õppe- ja teadushoones teaduskonverentsi “IT Academy Research Summit”, millega tähistatakse projekti “IT Akadeemia teaduse toetusmeet