Autor:
Gorodenkoff

Täiendusõpe arvutiteaduse instituudis

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis saad oma teadmisi infotehnoloogia valdkonnas täiendada. Sobivaid õppeaineid ja kursusi leidub igasuguse vanuse, töökogemuse ja oskustega inimestele. Kui soovid olla esimeste seas, kes saab teabe algavatest kursustest, siis liitu meie täiendusõppe listiga. Küsimuste tekkimisel kirjutage meilile ati.taiendope@ut.ee.

Peatselt algavad kursused

Mikrokraadiprogrammid arvutiteaduse instituudis

Täiendusõpe arvutiteaduse instituudis

Täiendusõppesse saavad tulla kõik, kel huvi mõne konkreetse õppeaine vastu. Leia endale arvutiteaduse instituudi õppekavadest sobiv õppeaine või -ained ja tule õppima! Vajadusel saab ainepunktid hiljem eriala omandades õpitulemusena üle kanda.

Õppetöö toimub kehtiva tunniplaani alusel koos üliõpilastega kas lähi-, põim- või veebiõppena. Õppeainet valides pööra kindlasti tähelepanu lähiõppe (st auditoorse õppetöö) toimumisaegadele ja veendu, et need sulle sobivad. Soovi korral saab täiendusõppija peale aine läbimist väljavõtte õppetulemustest või tunnistuse.

Ainete valimine toimub semestrite kaupa. Parim aeg valida õppeaineid sügissemestriks on august. Kevadsemestri aineid on mõistlik valida jaanuaris. Õppetöö algab vastavalt septembris ja veebruaris. 

Kõiki õppeaineid ei saa täiendusõppijad valida. Näiteks kui mõnes aines on vajalikud eeldusained, õppetöö on mõeldud kindlale grupile, õppegrupp on täis, või kui õppuril on ülikooli ees õppetasu võlgnevusi.

Õppeainetes osalemise eest tuleb tasuda Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis kehtiva ainepunkti hinna alusel.

Ühe ainepunkti hind on 2023/2024 õppeaastal:
120 € (bakalaureuseõppe ained)
120 € (magistriõppe ained)

Soovides põhiõppe aines täiendusõppijana osaleda, täida avaldus ja saada see digitaalselt allkirjastatuna e-postile ati.study@ut.ee.

Need täienduskoolitused toimuvad igal aastal. Rohkem teavet toimumise, mahu ja hinna kohta leiad koolituse lingilt.

Lisaks eelpool toodud koolitustele, mis on igal aastal kavas, toimub ka mitmeid teisi koolitusi erinevatele sihtrühmadele. Täpsema info koolitusmahu, maksumuse ja registreerimise kohta leiad koolituse lingilt.

Tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE  koolitused tööstussektorile

Arvutiteaduse instituut pakub seitset mikrokraadiprogrammi.

2024. aasta sügisel algavad mikrokraadiprogrammid:

2025. aasta kevadsemestril algavd mikrokraadiprogrammid:

Loe täpsemalt mikrokraadiprogrammi astumisest ja kõikidest Tartu Ülikoolis pakutavatest mikrokraadiprogrammidest siit