Skip to main content
Foto:
Johan Paul Hion

Projektid ja võrgustikud

Arvutiteaduse instituudis teeme uurimis- ja arendustööd Eesti riiklike uurimistoetuste abil, välisrahastusega projektides ning koostöös ettevõtete ja avaliku sektoriga.

Tutvu arvutiteaduse instituudi kõigi teadus- ja arendusprojektidega ETISes ning meie teadlastega Google Scholaris.
Projektide koordinaatorite üldmeil: ati.proj@ut.ee.

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grandid

Image

Tarkvara äriprotsesside automaatseks täiustamiseks

(The Process Improvement Explorer, PIX) 2019-2024
Kogenud teadlase grant (Advanced Grant)
Grandi hoidja: prof Marlon Dumas

Projekti käigus luuakse algoritmid, mis leiavad viise, kuidas muuta äriprotsesse tõhusamaks. 

 

Image

Sertifitseeritud kvantkrüptograafia

(Certified Quantum Security, CerQuS)  2019-2024
Iseseisva teadlase grant (Consolidator Grant)
Grandi hoidja: prof Dominique Unruh
Selleks, et digisuhtlus oleks turvaline ka kvantarvutite ajastul, töötatakse välja meetodid, kuidas uute krüptoprotokollide turvalisust arvuti abil matemaatiliselt tõestada.

 


IKT teaduse toetusmeede

Image

IKT teaduse toetusmeede on osa IT Akadeemia programmist, mille raames toetatakse  teadusvõimekuse tugevdamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vallas Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis.

 

 


LUMI superarvuti 

Image

Soome teadusarvutuskeskuse CSC juhtimisel arendatakse üht maailma võimsamat superarvutit LUMI. Eestil on selles konsortsiumis osalus, mis annab meie teadlastele ja ettevõtetele ligipääsu senisest kordades suurematele arvutusvõimsustele. Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskus teeb konsortsiumi partnerina koostööd LUMI arendamiseks, sh oleme loonud LUMI kasutajaliidese Puhuri, mille kaudu arvutusressurssidele ligi pääsetakse.

 


ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructures) 

ESFRI on Euroopa Liidu algatatud riikide võrgustik strateegilise teadustaristu loomiseks ja koostööks. Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut on mitme ESFRI taristu liige.

Image

Eluteaduste andmete taristu ELIXIR võimaldab  üleeuroopalist ligipääsu bioteaduste andmetele, nende vahetust, analüüsi ja ka kogemuste vahetust teadlaste vahel.

Eestvedajad: prof Jaak Vilo ja prof Hedi Peterson.

 

 

 

 

Image

SoBigData++ pakub üleeuroopalist teadustaristut sotsiaalteaduslike suurandmete analüüsiks. Eesmärgiks on kasutada andmekaevet ja suurandmeid, et mõista meie tänapäevase, globaalselt ühendatud ühiskonna keerukust.

Eestvedaja: kaasprof Rajesh Sharma.

 

 

 


 

#teadus #ühiskonnale

Elizaveta Yankovskaya kaitseb doktoritööd „Quality estimation through attention“

Elizaveta Yankovskaya kaitseb doktoritööd „Quality estimation through attention“
Jaga
16.05.2022
#instituudist #rahvusvaheline #teadus
Tartu Ülikooli Delta keskus

Tartu Ülikooli audoktorite Ewan Birney ja Mart Saarma avalik loeng

Jaga
16.05.2022
#teadus
Kuberinnovatsioon

Küberinnovatsiooni konverents 2022

Jaga
13.05.2022