Kaitstud doktoritööd


2023. aastal kaitstud doktoritööd

  • Tiina Puolakainen. Eesti keele arvutigrammatika: morfoloogiline ühestamine. Tartu, 2001. Juhendaja: Mare Koit
  • Olga Sokratova. Ω-ringid, nende lamedad ja projektiivsed polügoonid mõningate rakendustega. Tartu, 2000. Juhendaja: Uno Kaljulaid
  • Varmo Vene. Kategoorne programmeerimine induktiivsete ja koinduktiivsete tüüpidega. Tartu, 2000. Juhendaja: Merik Meriste
  • Kaili Müürisep. Eesti keele arvutigrammatika: süntaks. Tartu, 2000. Juhendaja: Mare Koit
  • Helger Lipmaa. Turvalised ja efektiivsed ajatemplisüsteemid. Tartu, 1999. Juhendaja: Mati Tombak

Abasi-amefon Obot Affia kaitseb doktoritööd „A Framework and Teaching Approach for IoT Security Risk Management“

Abasi-amefon Obot Affia kaitseb doktoritööd „A Framework and Teaching Approach for IoT Security Risk Management“
Piret Luige portree

JÄRELVAATA: professor Piret Luik arutles inauguratsiooniloengul, kuidas suurendada naiste osakaalu informaatika õppijate seas

Diana Poudeli ettekanne teaduskommunikatsiooni konverentsil

JÄRELVAADATAV: teaduskommunikatsiooni konverents „Tehisaru – kas tubli või ettearvamatu kratt?“