Audoktorid

Tartu Ülikooli audoktoriks nimetatakse teenekaid, rahvusvaheliselt tunnustatud teadlasi, ühiskonna- ja kultuuritegelasi, kes on aidanud suurendada Tartu Ülikooli ja Eesti teaduse autoriteeti maailma üldsuse silmis ning paistnud silma Tartu Ülikooli sidemete arendamisel maailma teiste ülikoolide ja teadusasutustega. Aunimetus on asutatud 1803. aastal. Aunimetusega kaasneb medal. Tutvu siin kõigi ülikooli audoktoritega.

 

Tartu Ülikooli audoktorid arvutiteaduse valdkonnas

 

Image
Ewan

Et tunnustada professor Ewan Birneyt suurepärase teadusliku töö, rahvusvahelise koostöö, avatud teaduse eestkõneleja rolli ja pikaaegse teaduskoostöö eest Eestiga, sh Tartu Ülikooli teadlaste toetamise eest, on Tartu Ülikool nimetanud ta bioinformaatika audoktoriks.

John Frederick William (Ewan) Birney on sündinud 6. detsembril 1972 Londonis. Ta on saanud bakalaureusekraadi biokeemia erialal Oxfordi Ülikoolis ja kaitsnud doktoriväitekirja Cambridge’i Ülikooli doktorandina Sangeri Instituudis. Praegu on ta Cambridge’i Ülikooli auprofessor. Samuti on ta Euroopa Bioinformaatika Instituudi (EMBL-EBI) kaasdirektor ja rahvusvahelise teadusinstituudi Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (EMBL) asedirektor.

Ewan Birney teadustöös on põimunud bioinformaatika ja genoomika. Ta on osalenud inimese DNA sekveneerimise projektides ning inimgenoomi esmakordse täisanalüüsi, samuti hiire, kana ja teiste mudelorganismide genoomi analüüsi tegemises. Tal oli tähtis roll projekti ENCODE juures, mille eesmärk oli luua inimese DNA kõigi funktsionaalsete elementide „entsüklopeedia“. Ta on genoomide andmebaaside taristu Ensembl üks loojatest ja juhtinud kaua selle arendust. Ewan Birney on personaalmeditsiini ühe teerajaja, Briti ettevõtte Genomics England üks kaasdirektoreid, juhib ülemaailmset genoomiandmete taristut Global Alliance for Genomics and Health ja on mitme ettevõtte nõuandja. Ta on avaldanud palju väga mõjukaid teadusartikleid, mille hulgas on loomulikult suuremate genoomiprojektide artiklid. Paljudesse neist on ta panustanud eestvedaja ning tehniliselt ja teaduslikult suurepärase arendajana.

Ewan Birney on pälvinud hulga nimekaid auhindu, näiteks 2003. aastal andis Londoni Kuninglik Selts talle Francis Cricki autasu ja 2005. aastal sai ta Rahvusvaheliselt Bioinformaatika Ühingult (ISCB) Overton Prize’i. Ta on saanud ka Benjamin Franklini autasu avatud lähtekoodiga bioinformaatika tööriistade arendamise eest. Ewan Birney on Londoni Kuningliku Seltsi ja Briti Meditsiiniteaduste Akadeemia liige ning Briti impeeriumi ordu komandör.

Professor Ewan Birney on aidanud suurel määral kaasa bioinformaatika ja genoomika arengule kogu maailmas, Tartu Ülikooli ja Eesti teadlaste rahvusvahelise tuntuse edendamisele ning Eesti uue põlvkonna bioinformaatikateadlaste kujundamisele. Ta on mitme Eesti teadlasega teinud koostööd Euroopa Bioinformaatika Instituudis, ühistes Euroopa Liidu projektides ja bioinformaatika teadustaristu ELIXIR arendamisel. Tänu talle on Eesti teadlased sõlminud vajalikke sidemeid ja saanud võimalusi end bioinformaatika alal arendada. Samuti on ta aidanud Eesti teadusel leida tunnustust bioinformaatika tööriistade, genoomika ja personaalmeditsiini vallas.

Eesti ja Tartu Ülikooli rahvusvaheline maine, tuntus ja nähtavus bioinformaatika ja genoomika alal on tänu heale koostööle Ewan Birneyga märkimisväärselt kasvanud.

 

 

Image
wilhlem

Saarlandi Ülikooli professor Reinhard Wilhelm valiti väljapaistvate teadussaavutuste ja olulise panuse eest arvutiteaduse arengusse Tartu Ülikoolis ja Eestis arvutiteaduse audoktoriks 30.05.2008