Autor:
Tõnu Tunnel

Praktikateave IT-tudengitele


Praktika eesmärk

Arvutiteaduse instituudi bakalaureuse- ja magistriõppekavad sisaldavad kohustuslikku praktikamoodulit, mis on mõeldud üliõpilaste kutseoskuste parandamiseks praktika kaudu, kus tudengil tuleb rakendada õpingutel omandatud teadmisi ja oskusi töökeskkonnas. 

Üliõpilased saavad praktika läbida kas IT-ettevõttes, tehes õpetamispraktikat instituudis või osaledes ettevõtluskursustel. Sõltuvalt õppekavast saavad tudengid alternatiivina valida projektipõhiseid kursuseid või arvutiteaduse instituudi uurimisrühmade poolt pakutavate projektide vahel.

Ettevõtte esindajad on oodatud lisama praktikapakkumisi meie andmebaasi. Küsimuste korral kirjutage aadressile ati.praktika@ut.ee.

Praktikaained

Praktika arvestamiseks peavad üliõpilased leidma endale praktikakoha IT-ettevõttes või muus sobivas asutuses ja läbima kas ühe või mõlemad praktikaained.

  • Praktika informaatikas (MTAT.03.237, 6 EAP, BSc ja MSc)
  • Praktika informaatikas (MTAT.03.206, 12 EAP, MSc)

Kursused toimuvad igal semestril ja praktikat saab läbida aastaringselt (septembrist augustini), kuid me soovitame seda teha suvel, sest siis ei sega praktika õppetööd. Rohkem teavet õppeainete ja praktika läbimise kohta leiab siit

Praktikakohtade otsimine

Üliõpilased peavad ise leidma ja kandideerima praktikakohale. Sobivat organisatsiooni on võimalik leida järgnevatest kohtadest.

NB! Täiendavaid allikaid leiab ka aadressilt courses.ut.ee.

Praktika koordinaator

Kui tekib probleeme praktikakoha leidmisega või tekib küsimusi praktika läbimise kohta, pöörduge abi saamiseks instituudi praktikakoordinaatori Pelle Jakovitsi poole. Kuid palun kindlalt lugege kõigepealt läbi praktika ainete materjalid kursuse veebilehel.