Praktika IT-s


Mis see on?

IT-praktika kuulub kõikidesse Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi bakalaureuse- ja magistriõppekavadesse kohustusliku osana. Ettevõtetel ja asutustel on võimalik pakkuda välja oma praktikapositsioone ja läbi selle leida tudengkonnast sobivaid praktikante. Praktika võimaldab partnerettevõttel või -asutusel oma meeskonda kaasata kõrgelt motiveeritud tudeng, kes saab siis õpingute käigus omandatud oskused maksma panna.

Kuidas esitada praktikapakkumisi?

Ettevõtetel ja asutustel on võimalik esitada praktikapakkumisi järgnevalt:

Milline võiks välja näha tudengi praktika?

Kestus ja aeg

Ideaalselt võiks praktika täiskoormuse puhul olla 1-3 kuud ja suveperioodil. Seda lihtsal põhjusel, et suveperioodil tudengitel muud õppetööd ei toimu ja see võimaldab neil täielikult praktikale pühenduda. Välistatud ei ole aga ka alternatiivse toimumisajaga praktika korraldamine.

Praktikandi ettevõttepoolne juhendamine

Arvutiteaduste instituudi tudengite võtmisel praktikale peab arvestama, et nad on alles oma õppeprotsessi poole peal. See tähendab, et praktikantide võtmisel peaks neile ka juhendaja määrama. Juhendaja olemasolu on tähtis ennekõike praktikaülesannete püstitamiseks ja tudengi toetamiseks nende lahendamisel. Samuti on juhendaja tähtis praktikandi jaoks kui on vaja teha koostöös ettevõttega oma lõputööd või siis teenida välja praktika ainepunktid.

Praktikaülesannetest

Praktika võiks olla vormistatud sellises formaadis, et praktikandil oleks terve praktika jooksul arusaadavad ülesanded olemas. Kuna tavaliselt tehakse praktikaid suveperioodil, siis peab arvestama, et ülesannete andja või juhendaja oleks puhkuste ajal asendatud.

Praktika asukoht

Suveperioodil - kui õppetööd ei toimu - saavad tudengid praktikal osaleda igal pool Eestis ja maailmas. Õppeaasta sees on eelistatud, et praktika toimuks Tartus, või siis võimaldatakse praktikandil suuremalt jaolt teha kaugtööd, et ta jõuaks füüsiliselt osa võtta õppetööst.

IT-tööstusmagistrantuur

Kui partneri ambitsioon on lahendada mastaapsema skoobiga probleeme, siis võib IT-praktika alternatiivina kaaluda IT-tööstusmagistrantuuriga liitumist. Tegemist on praktilise õppeprogrammiga, kus meie magistrandid veedavad oma viimase ülikooliaasta partnerite juures, tuues nende projektidesse süstemaatilist ja teaduspõhist lähenemist.