Autor:
Henry Narits

Bakalaureuseõpe


Kiirlingid


Sisseastumine

Tartu Ülikoolist saad Baltimaade kõige rahvusvahelisema IT-hariduse, mis annab sulle tööturul konkurentsieelise. Meie tihe koostöö edukate IT-firmadega tagab üliõpilastele soodsa keskkonna ka enda idufirma asutamiseks. Arvutiteaduse instituut pakub parimatele õppuritele stipendiume ja õpingute ajaks saavad kõik üliõpilased tasuta sülearvuti.

Informaatika eestikeelse bakalaureuseõppekava sisseastumisperiood kestab 12. juunist 26. juunini 2024.

Küsimuste korral kirjutage meilile ati.study@ut.ee.


Õppetöö

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest.

Matemaatika alusmoodul (24 EAP) sisaldab nelja ainet, mille läbimine on kohustuslik informaatikat peaerialana õppivatele üliõpilastele. Antud alusmooduli eesmärk on anda matemaatilised eelteadmised ja oskused, mis on aluseks informaatika eriala moodulite ning interdistsiplinaarsete valikainete läbimiseks.

IT alusmoodul (24 EAP) sisaldab nelja ainet, mille läbimine on kohustuslik informaatikat peaerialana õppivatele üliõpilastele. Alusmooduli eesmärk on arendada üliõpilase õpioskuseid, tutvustada arvutiteaduse erinevaid valdkondi, anda põhiteadmised programmeerimise fundamentaalsetest konstruktsioonidest ühe programmeerimiskeele baasil; samuti põhiteadmised arvuti riistvarast ja andmebaasidest.

Programmeerimise suunamoodul (24 EAP) annab alusteadmised programmeerimise fundamentaalsetest konstruktsioonidest ja paradigmadest ning anda põhioskused programmeerimiseks ja algoritmiliseks ülesannete lahendamiseks.

Arvutiteaduse suunamoodul (24 EAP) annab baasoskused teoreetilise arvutiteaduse jätkukursuste omandamiseks, samuti alusteadmised arvutiteaduse klassikalistest teoreetilistest ja rakenduslikest valdkondadest (sh andmete kaevandamise algoritmid, eesti keele baasil loomuliku keele töötlus).

Teoreetilise informaatika suunamoodul (24 EAP) annab baasoskused teoreetilise arvutiteaduse jätkukursuste omandamiseks, samuti alusteadmised arvutiteaduse klassikalistest teoreetilistest ja rakenduslikest valdkondadest (sh andmete kaevandamise algoritmid ja funktsionaalprogrammeerimine).

IT erialamoodul (24 EAP) annab alusteadmised arvutisüsteemide tarkvaralistest alustest ning nendega seonduvatest turvalisuse küsimustest, samuti inimese ja arvuti interaktsiooni ja disaini erinevatest aspektidest.

Tarkvaraarenduse erialamoodul (24 EAP) annab põhiteadmised tarkvara testimise metoodikatest ja mitmekihiliste veebi- ja mobiilirakenduste loomisest ning arendada nii tehnilisi kui ka sotsiaalseid oskusi tarkvaraarenduse erinevates aspektides.

Süsteemihalduse erialamoodul (24 EAP) annab eelteadmised arvutisüsteemide haldamisest ja juhtimisest (võrgutehnoloogia, süsteemihaldus), samuti põhiteadmised DevOpsi põhimõtetest, tavadest ja tööriistadest.

Õpirände erialamoodul (24 EAP) avardab üliõpilase silmaringi nii erialases kui ka kultuurilises kontekstis.

Valikmoodul (12 EAP) annab süvendatud teadmisi informaatika mõnes alamvaldkonnas vastavalt üliõpilase huvidele.

Vabaained (9 EAP) võimaldab üliõpilasel kujundada oma õpinguid, lähtuvalt huvialadest ja edasistest õpingu- ning tööplaanidest. 


Näidisõppekavad

Tutvuge näidisõppeplaanidega, mis näitavad õppekava ainete soovituslikku jaotust semestrite lõikes. Nende järgimine ei ole kohustuslik, kuid kuna tunniplaanid koostatakse just nendest lähtuvalt, on ajaliste kattuvuste vältimiseks soovituslik vähemalt osaliselt nendest lähtuda. 


Informaatika kõrvalerialana

Informaatika bakalaureuse õppekavas on moodulid informaatikahuvilistele, kes õpivad teistel erialadel. IT üldoskuste võimendusmoodul ja Programmeerimise võimendusmoodul (3.4 alammoodulid) annavad sissejuhataval tasemel teadmised ja oskused programmeerimises, multimeedias, infoturbes, andmebaasides, operatsioonisüsteemides ja HTML-s. Informaatika kõrvaleriala omandamiseks tuleb läbida ühine erialamoodul 3.4 (Kõrvaleriala baasmoodul) ja soovitatavalt üks neljast kõrvaleriala suunamoodulist (mooduli 2.3 alammoodulid) koos vastava suuna valikmooduliga (mooduli 4.1 alammoodulid). Kõrvaleriala suuna- ja valikmooduli komplekteerimisel on võimalus valida 36 EAP ulatuses aineid neljalt suunalt.


Õppekorralduslik nõustamine 

Meie õppekorralduse spetsialistid aitavad lahendada kõikvõimalikke õppekorralduslikke küsimusi. Pöörduge nende poole juhul, kui teil on vaja saada tõend õppimise kohta, määrata aine ühte või teise moodulisse, võtta akadeemilist puhkust või vormistada õppega seonduvaid dokumente. Küsimuste korral kirjutage meilile ati.study@ut.ee.

Students behind the desk

Tartu Ülikooli mängujämm 2024

Tudengid seisavad diplomitega

Tudengiprojektide võistlus 2024

Tõnis Henrik Hlebnikov istub käsi põsakil ja vaatab mõtlikult arvuti ekraani poole paremalt vasakule

Tõnis Hendrik Hlebnikov: ilus kood, mis lahendab probleemi elegantselt, on võrreldav õnnestunud meloodiaga