Skip to main content

Lõputööde tähtajad ja juhendid

Lõputööteema ja -juhendaja kinnitamiseks tuleb

 • Bakalaureuse-, andmeteaudse ja IT-mitteinformaatikutele õppekava üliõpilased registreerivad teema ja juhendaja aines LTAT.01.004 "Eestikeelne kommunikatsioon arvutiteaduses" või LTAT.00.018 "Magistritöö seminar" või LTAT.00.006 "Magistritöö seminar"
 • Magistriõppe üliõpilased peavad 1. novembriks 2021 edastama juhendajate nimed ja lõputööpealkirja kirjutades aadressile ati.study@ut.ee.

Õppeaastal 2021/22 toimuvad kaitsmised

Bakalaureusetööde kaitsmise ja esitamise kuupäevad

Magistritööde kaitsmised ja esitamise kuupäevad

Lõputööd tuleb tudengil üles laadida selleks ette nähtud veebikeskkonnas.

Küsimuste tekkimisel võta ühendust e-postil ati.study@ut.ee.

Selleks on vähemalt kolm võimalust:

 1. Tulge iga-aastasele ATI päevale septembris/oktoobris – uurimisrühmad tutvustavad seal oma tööd ning võid leida just sealt enda jaoks huvitava teema.
 2. Vaadake milliseid teemasid on välja pakkunud juhendajad meie lõputööteemade andmebaasis.
 3. Mõelge ise välja teema ning vaadake ATI uurimisrühmade hulgast, kes võiks seda teemat kõige paremini juhendama sobida. Kontakteeruge potentsiaalse juhendajaga. ja leppige kokku sobiv aeg kohtumiseks. Kõikide ATI töötajate e-mailid on leitavad siit.

Lõputöö teema otsimisega on hea alustada juba varakult. Seega, osale ATI päeval juba teisel bakalaureuse- või esimesel magistriõppe aastal. Viimane aeg enda lõputöö teema ja juhendaja valimiseks on viimase õppeaasta sügisel. Vestle kindlasti ka erinevate potensiaalsete juhendajatega. Vesteldes on kõige lihtsam seada paika lõputööteema fookus, mõista, millised on juhendaja ootused sulle ning vastupidi. Seeläbi on sul lihtsam jõuda arusaamisele, kas esialgu põnev tundunud teema sind tõesti huvitab. On väga oluline, et enne teema lõplikku kinnitamist oleksite juhendajaga jõudnud selgele kokkuleppele, mis teemal sa enda lõputöö teed ning juhendaja on kinnitanud oma valmidust sind sellel teemal juhendama

 

Lõputöö mallid kirjutamise aluseks

CERCS koodid:

 • Infolehele on kohustuslik lisada CERCS kood.
 • Lõputöö peab esitama veebivormi kaudu lõputööde registrisseFaili nimi peab olema kujul: perekonnanimi_õppekava_aasta.pdf
 • Töö failis peab sisalduma vormikohane lihtlitsents lõputöö reprodutseerimise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise kohta. Litsents tuleb lisada töö lõppu. Info kinnise kaitsmise ja/või avaldamise piirangute taotlemise kohta asuvad siin.

Litsentsivorm:

 1. Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (tavaline)
 2. Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (õppeprodekaani nõusolekul avaldamisel tähtajaline piirang)
 3. Lihtlitsents lõputöö elektroonseks kopeerimiseks säilitamise eesmärgil (õppeprodekaani nõusolekul tööd ei avaldata)
 4. Taotlus lõputöö avaldamisele piirangute kehtestamiseks ja lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

Lõputööde kaitsmised toimuvad kaitsmiskomisjonide poolt määratud aegadel. Kaitsmiste ajad ning toimumiskohad tehakse teatavaks instituudi veebilehel kaitsmiste ajakavaga. Lõputööde kaitsmised toimuvad diskussiooni vormis. Arvutiteaduse instituudi slaidipõhjad. Sõltuvalt lõputöö liigist on kaitsja ettekandeks ette nähtud:

 • bakalaureusetöö tutvustuseks 10 minutit,
 • magistritöö tutvustuseks 15 minutit.

Kaitsmisprotseduuri põhietapid on:

 • töö kaitsja ettekanne
 • küsimused ettekande kohta
 • retsensendi arvamus
 • ülddiskussioon
 • juhendaja hinnang
 • autori lõppsõna
#õppimine
Tudengid viitavad millelegi arvutiekraanil

Kandideeri ITTM-i

Jaga
22.03.2022
#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#õppimine
Lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus 2022

Jaga
08.02.2022