Lõputööde tähtajad ja juhendid


Kõik üliõpilased, kes soovivad lõputööd kaitsta 2024. aasta kevadel, peavad töö teema ja juhendaja(d) registreerima hiljemalt 1. novembril 2023 järgnevalt:

 • bakalaureuseõppe üliõpilased õppeaines Eestikeelne kommunikatsioon arvutiteaduses" (LTAT.01.004, 3 EAP);
 • magistriõppe üliõpilased täites vormi veebikeskkonnas.

Õppeaastal 2023/2024 toimuvad kaitsmised

Bakalaureusetööd

 • 23.11.2023. Tööde esitamise tähtaeg on 09.11.2023.
 • 18.01.2024. Tööde esitamise tähtaeg on 04.01.2024.
 • 21.03.2024. Tööde esitamise tähtaeg on 07.03.2024.
 • 06.–07.06 ja 10.–14.06.2024. Tööde esitamise tähtaeg on 15.05.2024. 
 • 27.–29.08.2024. Tööde esitamise tähtaeg on 13.08.2024

Kõik kaitsmised toimuvad kohapeal. 

Magistritööd

 • 23.11.2023. Tööde esitamise tähtaeg on 09.11.2023.
 • 18.01.2024. Tööde esitamise tähtaeg on 04.01.2024.
 • 21.03.2024. Tööde esitamise tähtaeg on 07.03.2024.
 • 04.–07.06 ja 10.–12.06.2024. Tööde esitamise tähtaeg on 15.05.2024. 
 • 27.–29.08.2024. Tööde esitamise tähtaeg on 13.08.2024

Kõik kaitsmised toimuvad kohapeal. 


Lõputöö tuleb tudengil üles laadida selleks ette nähtud veebikeskkonnas.

Küsimuste tekkimisel palun võtta ühendust aadressil ati.study@ut.ee.

Selleks on vähemalt kolm võimalust:

 1. Tulge iga-aastasele ATI päevale septembris/oktoobris – uurimisrühmad tutvustavad seal oma tööd ning võid leida just sealt enda jaoks huvitava teema.
 2. Vaadake milliseid teemasid on välja pakkunud juhendajad meie lõputööteemade andmebaasis.
 3. Mõelge ise välja teema ning vaadake ATI uurimisrühmade hulgast, kes võiks seda teemat kõige paremini juhendama sobida. Kontakteeruge potentsiaalse juhendajaga. ja leppige kokku sobiv aeg kohtumiseks. Kõikide ATI töötajate e-mailid on leitavad siit.

Lõputöö teema otsimisega on hea alustada juba varakult. Seega, osale ATI päeval juba teisel bakalaureuse- või esimesel magistriõppe aastal. Viimane aeg enda lõputöö teema ja juhendaja valimiseks on viimase õppeaasta sügisel. Vestle kindlasti ka erinevate potensiaalsete juhendajatega. Vesteldes on kõige lihtsam seada paika lõputööteema fookus, mõista, millised on juhendaja ootused sulle ning vastupidi. Seeläbi on sul lihtsam jõuda arusaamisele, kas esialgu põnev tundunud teema sind tõesti huvitab. On väga oluline, et enne teema lõplikku kinnitamist oleksite juhendajaga jõudnud selgele kokkuleppele, mis teemal sa enda lõputöö teed ning juhendaja on kinnitanud oma valmidust sind sellel teemal juhendama

 • Infolehele on kohustuslik lisada CERCS kood.
 • Lõputöö peab esitama veebivormi kaudu lõputööde registrisse! Faili nimi peab olema kujul: perekonnanimi_õppekava_aasta.pdf
 • Töö failis peab sisalduma vormikohane lihtlitsents lõputöö reprodutseerimise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise kohta. Litsents tuleb lisada töö lõppu. Info kinnise kaitsmise ja/või avaldamise piirangute taotlemise kohta asuvad siin.

Litsentsivormid

Lõputööde kaitsmised toimuvad kaitsmiskomisjonide poolt määratud aegadel. Kaitsmiste ajad ning toimumiskohad tehakse teatavaks instituudi veebilehel kaitsmiste ajakavaga. Lõputööde kaitsmised toimuvad diskussiooni vormis. Siit leiad Tartu Ülikooli slaidipõhjad. Sõltuvalt lõputöö liigist on kaitsja ettekandeks ette nähtud:

 • bakalaureusetöö tutvustuseks 10 minutit;
 • magistritöö tutvustuseks 15 minutit.

Kaitsmisprotseduuri põhietapid on:

 • töö kaitsja ettekanne;
 • küsimused ettekande kohta;
 • retsensendi arvamus;
 • ülddiskussioon;
 • juhendaja hinnang;
 • autori lõppsõna.