Autor:
Kristjan Karron

ATI päev

Arvutiteaduse instituudi päev toimub igal aastal septembri lõpus. Sel päeval avaneb üliõpilastel hea võimalus saada kokku meie uurimisrühmades töötavate teadlaste ja õppejõududega, kes tutvustavad üritusel oma valdkonna lõputöö teemasid. Ühtlasi on see hea võimalus luua juba õpingute ajal tihedamad sidemed mõne uurimisrühmaga.

2023. aastal toimub ATI päev 28. septembril kl 14.00–16.30 Delta õppehoone II ja III korrusel. 

Samuti kuulutame sel päeval välja kolme stipendiumi õnnelikud saajad ning avatud on müügilett instituudi t-särkide ja pusadega. 

Päevakava
14.00–14.05 Sissejuhatus II korrusel ruumi 2049 ees.
14.05–14.15 Reet ja Tiit Villligi, Cybernetica ja Ülo Kaasiku stipendiaatide väljakuulutamine.
14.15–16.30 Avatud on messiala II ja III korrusel. 

Osalevad uurimisrühmad ja õppetoolid 26. sept seisuga

 1. Terviseinformaatika / Health Informatics
 2. Teadusarvutuste keskus / High Performance Computing Center
 3. Krüptograafia uurimisrühm / Cryptography Research Group
 4. Infoturbe uurimisrühm / Information Security Research Group
 5. Kodeerimisteooria ja infoedastuse uurimisrühm / Coding and Information Transmission Group
 6. Intelligentsete transpordisüsteemide labor / Intelligent Transportation Systems Lab
 7. Tarkvarateaduse labor / Laboratory for Software Science
 8. Inimkesksete infosüsteemide uurimisrühm / Research Group of Human-Centric Information Systems
 9. Tarkvaratehnika / Software Engineering
 10. Infosüsteemide uurimisrühm / Information Systems Reserach Group
 11. Masinõppe uurimisrühm / Machine Learning Group

III korruse avatud alal

 1. Keeletehnoloogia uurimisrühm / Natural Language Processing Group
 2. Suurandmete uurimisrühm / Data Systems Group
 3. Arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse õppelabor / Computer Graphics and Virtual Reality Study Lab
 4. Hajussüsteemide uurimisrühm / Distributed SystemsGroup
 5. Hajussüsteemide uurimisrühm / Distributed SystemsGroup
 6. Koostöö Kaitseväe Akadeemiaga / Collaboration with Military Academy
 7. Scaling and Intelligence Lab
 8. Rakendusliku küberkaitse uurimisrühm / Applied Cyber Security Group
 9. Kvantinfotehnoloogia / Quantum Information Processing

Vaba laval

 1. Loomuliku ja tehisliku mõistuse labor / Natural and Artificial Intelligence Lab
 2. Sandbox
 3. Hajutatud ja pervasiivsete süsteemide uurimisrühm / The Distributed and Pervasive Systems Group
 4. Arvutusliku sotsiaalteaduse labor / Computational Social Science Labor
 5. Isejuhtivate sõidukite labor / Autonomous Driving Lab

Sandboxis

 • Informaatika didaktika töörühm – ruum 2020
 • Mobiili- ja pilvearvutuste labor / Mobile & Cloud lab – ruum 2018
 • Arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse õppelabor / Computer Graphics and Virtual Reality Study Lab - ruum 2007

Omades ruumides II korrusel

Lõputööde teemadega saab tutvuda ka ATI lõputööde teemade andmebaasis.

Students behind the desk

Tartu Ülikooli mängujämm 2024

Pilt Tartu Ülikooli üliõpilasesindusest 2023. aastal.

Tule tudengi hääleks! – Tartu Ülikooli üliõpilasesindus kutsub kandideerima üliõpilasesindajaks

Tudengid seisavad diplomitega

Tudengiprojektide võistlus 2024