Skip to main content

ATI päev

Arvutiteaduse instituudi päev toob kokku üliõpilased meie õppejõududega ja teadlastega. Seeläbi saavad tudengid lähemalt tutvuda erinevate uurimisrühmadega ja IT-alase teadustööga, millega nad igapäevaselt tegelevad. Lisaks on see õppuritele suurepärane võimalus leida endale sobiv lõputöö teema või rakendus mõnes uurimisrühmas.

See aasta toimub ATI päev 29. septembril 2021 kell 14–16 Delta keskuse II ja III korrusel.
Üritusel osalemiseks peavad kõik kandma maski!

Päevakava

14.00–14.05 Sissejuhatus prof Jaak Vilolt II korrusel ruumi 2049 ees.
14.05–14.15 Reet ja Tiit Villligi, Cybernetica ja Ülo Kaasiku stipendiaatide väljakuulutamine.
14.15–16.00 Avatud on messiala II ja III korrusel. 
__
16.00– ... Tegevus jätkub arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse laboris ruumis 2007, kus saab tutvuda labori tegemistega, virtuaalreaalsuse seadmete ja nende mängudega. Samuti saab labori ees proovida üliõpilaste tehtud arvutimänge.

Osalevad uurimisrühmad ja laborid

Infoturve III korruse avatud ala
Arvutuslik neuroteadus
Tarkvarateaduse labor
Kodeerimisteooria ja infoedastus
Teadusarvutuste keskus
Kvantarvutus
Masinõpe
Arvutusliku sotsiaalteaduse labor
Hajutatud ja pervasiivsete süsteemid
Masinõpe
Keeletehnoloogia Vaba lava
Intelligentsete transpordisüsteemide labor
Arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labor
Samuti ruumis 2007
Hajussüsteemid
Tarkvaratehnika ja infosüsteemid
Krüptograafia / Kvantkrüptograafia
Informaatika didaktika Sandbox
Bioinformaatika (BIIT)
Inimkesksed infosüsteemid
Suurandmed
Rakenduslik küberkaitse
Terviseinformaatika
Isejuhtivate sõidukite labor ruum 3095 (Sandboxis)
Mobiili- ja pilvearvutuste labor ruum 2018

Lõputööde teemadega saab tutvuda ka ATI lõputööde teemade andmebaasis.

#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine

Ülo Kaasiku stipendium

Eesti informaatika suuna ühe rajaja, emeriitprofessor Ülo Kaasiku (9. november 1926 Tallinn - 17. aprill 2017 Tartu) mälestuseks asutati 2018.

Jaga
31.12.2021
#õppimine
ATi_Eno Tõnisson

Eno Tõnissoni nimeline informaatika õpetajakoolituse stipendium

Jaga
31.12.2021