Infotehnoloogia mitteinformaatikutele

IT mitteinformaatikutele - õpe ärianalüüsi, digitoodete ja IT juhtimise või andmeteaduse suunal.
Osakoormusega sessioonõppe kava.

IT mitteinformaatikutele on senise väga populaarse õppekava baasil arendatud osakoormusega sessioonõppe magistriõppekava. Eesmärgiks on anda mõne teise varasema kõrgharidusega spetsialistidele ja juhtidele vajalikud teadmised ja oskused digipöörde juhtimiseks ja lahenduste arendamiseks. Õppekava annab valmiduse töötada IT- või digitoote arenduse juhi, lahenduste tellija, analüütiku või andmeanalüütiku rollides.

Õppekava on mõeldud läbimiseks põhitöö kõrvalt, sest osakoormusega õpe annab võimaluse paremini keskenduda vähematele õppeainetele korraga. Õppides 20 EAP semestris, läbitakse õppekava keskmiselt kolme aastaga. Õppida saab ka kiiremini või veidi aeglasemalt. Osakoormusega õppes tuleb semestri jooksul sooritada õppeaineid vähemalt 15 EAP mahus.

Õppekavas saab valida kolme suuna vahel. Esimene on seni kõige populaarsem ärianalüüsi suund, mis jätkab suuremate muutusteta. Uuendatud õppekavas on oluliselt tugevdatud juhtimise moodulit, kuhu on sisse toodud digitoodete juhtimise pädevuste omandamine. Samuti on lisatud täiesti uus andmeteaduse suund neile, kes soovivad paremat arusaamist andmeanalüüsi ja tehisintellekti võimalustest oma valdkonnas.

Õppekava ei eelda varasemaid IT oskusi. Sissejuhatavate ainetega alustatakse IT õppimist päris algusest -- programmeerimise, andmebaaside, infoturbe ja infosüsteemide alustest. Kuigi me ei eelda, et õppekava läbinud asuvad tööle programmeerijate või tavaliste IT arendajatena, annavad need ained ülejäänud õppekava läbimiseks vajaliku teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse.

Õppima on oodatud nii need, kes soovivad omandatavate IT oskuste või IT-lahenduste tellimise ja juhtimise pädevuste abil oma praegusel töökohal paremini hakkama saada kui ka need, kes soovivad vahetada oma senise töö mõne IT-valdkonna ameti vastu.

Kutsume tööandjaid üles finantsiliselt toetama oma ettevõtte töötajate õpinguid. Samuti kutsume üles ettevõtteid toetama õppekavale õppimaasuvaid magistrante oma ettevõtetes uute sobivate töökohtade loomise ja õppetasude kaasfinantseerimisega.

Vaata ka allpool toodud videot, milles eriala vilistlased räägivad oma kogemustest õppimisel magistriõppekaval „Infotehnolooogia mitteinformaatikutele“.

KKK

Kas õppimine on tasuline?
Jah, õppimine sellel õppekaval on tasuline. Kuna täiskoormusel eestikeelne sessioonõpe käis töö kõrvalt õppivatele magistrantidele selgelt üle jõu, võtsime vastu otsuse kasvatada tudengite vabadusi ning tagada parem õppimise kvaliteet, muutes õppekava osakoormusega õppekavaks. Seoses sellega ja arvestades asjaoluga, et tegemist on varasema kõrgharidusega, keskmisest parema sissetulekuga ning töölkäivatele magistrantidele suunatud programmiga, on õppekava tasuline alates 2021. aasta vastuvõtust. 

Kui palju maksab õppimine sellel õppekaval?
Semestri maksumus on 2000 eurot. Ülikoolis kehtestatud hinnakiri on leitav siit

Kuidas saavad ettevõtted aidata kaasa õppekava edule?
Kutsume tööandjaid üles toetama finantsiliselt oma ettevõtte töötajate õpinguid. Samuti kutsume üles ettevõtteid toetama õppekavale õppima asujaid enda juures uute sobivate töökohtade loomise ja õppetasude kaasfinantseerimisega. 

Kui kiiresti saab õppekava läbida? 
Oleme õppekava planeerinud niimoodi, et see läbitakse kolme aastaga, mahus 20 EAPd semestris. Samas saab õppekava endiselt läbida ka kahe aastaga, mis vastab täiskoormusele. Sellega langeb õppimise maksumus magistrandi jaoks. Niisugusel juhul tuleb aga arvestada, et mõned ained võivad toimuda nädala sees, mitte üle nädala õppesessioonidel. On võimalik õppida ka aeglasemas tempos,  aga aineid tuleb sooritada vähemalt mahus 15 EAP semestri jooksul. Õppekava aeglasemas tempos läbimiseks tuleb kolmanda aasta lõpus taotleda õpingute pikendamist.

Kui tihti peab sellel õppekaval õppides ülikoolis kohal käima?
Õppetöö toimub üldreeglina neljapäevast laupäevani paarisnädalatel ja ka iseseisva töö vormis. Loenguid saab kuulata videosalvestustest ning praktikumid ja seminarid toimuvad koroonaviiruse levikust tingitud probleemide leevenedes kohapeal.

Magistrandil tuleks valikuid tehes silmas pidada, et mõned vaba- ja valikained võivad toimuda ka väljaspool õppesessioone. Selles osas on vahel võimalik vastava õppejõuga aine läbimise vormi kohta erikokkulepe teha.

Kuidas mõjutab õpinguid koroonaviiruse levik?
Reeglina on õpe toimunud kahe nädala tagant kohapeal Tartus, kuid koroonaviiruse leviku ajal on lisandunud e-õppe võimalusi. Võimalik, et tulevikus on palju rohkem aineid võimalik sooritada hübriidõppe vormis, kombineerides kaug- ja kohapealset õpet. 

Mis keeles toimub õpe?
Õppetöö toimub valdavalt eesti keeles, kuid osa aineid õpetatakse inglise keeles, sest neid loevad rahvusvahelise taustaga õppejõud. Samuti on paljud õppe- ja täiendavad materjalid ingliskeelsed. Üldiselt oodatakse IT-valdkonnas alati väga head inglise keele oskust. 

Kas teise eriala bakalaureusekraadile lisanduva 2-aastase töökogemuse puhul peab töö olema seotud IT-ga?
Ei, eelnev töökogemus ei pea olema seotud IT-ga ja võib olla mistahes erialalt. Eeldame kandidaadilt vähemalt kaheaastast töökogemust oma erialal (või magistrikraadi).

Mul on mingi muu eriala bakalaureusekraad. Kuidas tõendan vähemalt 2-aastast töökogemust?
Ootame töökogemuse veenvat kajastamist motivatsioonikirjas. Motivatsioonikirja nõudeid täpsustatakse 2021. aasta jaanuari jooksul.

Mul on diplom aastast 199x. Kuidas toimub dokumentide esitamine?
Diplomid, mis on välja antud varem kui 2004. aastal, automaatselt SAISis ei kajastu. Niisugusel juhul on kaks võimalust: kas tuua diplomi koopia ise TÜ vastuvõtutalitusse või küsida diplomi väljaandjalt kinnitatud koopia, ja saata see kas posti teel või digitaalse kinnituse puhul elektronpostiga. Täpsemalt on saab selle kohta uurida, saates oma küsimuse aadressile sisseastumine@ut.ee.

Mul on muu küsimus, millele ma ei leidnud vastust
Kui sa ei leidnud siit vastust oma küsimusele, siis võta ühendust Tartu Ülikooli õppeosakonnaga telefonil 737 5625 või kirjuta aadressile sisseastumine@ut.ee või õppekava üldaadressile itminf@ut.ee.

Kontaktid

Programmijuht: Kuldar Taveter
Õppekorraldusspetsialist: Liivi Luik

Õppekorralduslik nõustamine
Õppekorraldusspetsialistid aitavad lahendada kõikvõimalikke õppekorralduslikke küsimusi. Pöörduge nende poole juhul, kui teil on vaja saada tõend õppimise kohta, määrata aine ühte või teise moodulisse, võtta akadeemilist puhkust või vormistada õppega seonduvaid dokumente.

Küsimuste korral kirjutage e-posti aadressil ati.study@ut.ee

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Algas kandideerimine Tartu Ülikooli magistriõppesse ja võõrkeelsetele erialadele

#õppimine
gloobus

Infotund: Erasmus+ programmiga Euroopasse õppima!

#õppimine
Delta keskus

1. veebruaril toimub sarja „Delta loeng“ neljas üritus