Infotehnoloogia mitteinformaatikutele

Eestikeelse magistriõppekava "Infotehnoloogia mitteinformaatikutele" sisseastumisperiood kestab 1. veebruarist 26. juunini 2024.

Osakoormusega sessioonõpe lubab mugavalt töö kõrvalt õppida. Kandideerimise eelduseks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon informaatikast erineval alal või bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon informaatikast erineval alal ja vähemalt kaheaastane töökogemus.

Valida saab kas ärianalüüsi, digitoodete ja IT juhtimise või andmeteaduse suuna.

Küsimuste korral kirjuta meilile ati.study@ut.ee


Õppetöö

Õppekava eesmärgiks on anda mõne teise varasema kõrgharidusega spetsialistile ja juhtile vajalikud teadmised ja oskused digipöörde juhtimiseks ja lahenduste arendamiseks. Õppekava annab valmiduse töötada IT- või digitoote arenduse juhi, lahenduste tellija, analüütiku või andmeanalüütiku rollides.

Õppekava on mõeldud läbimiseks põhitöö kõrvalt, sest osakoormusega õpe annab võimaluse paremini keskenduda vähematele õppeainetele korraga. Õppides 20 EAP semestris, läbitakse õppekava keskmiselt kolme aastaga. Õppida saab ka kiiremini või veidi aeglasemalt. Osakoormusega õppes tuleb semestri jooksul sooritada õppeaineid vähemalt 15 EAP mahus.

Õppekavas saab valida kolme suuna vahel. Esimene on seni kõige populaarsem ärianalüüsi suund, mis on suunatud tarkvara tellijaid ja arendajaid vahendavate süsteemianalüütikute ettevalmistamisele. Teiseks suunaks on digitoodete ja IT juhtimise suund, mis annab digitoodete juhtimise ja organisatsiooni IT juhtimise pädevused. Kolmas suund - andmeteaduse suund - annab parema arusaamise andmeanalüüsi ja tehisintellekti võimalustest oma valdkonnas.

Õppekava ei eelda varasemaid IT oskusi. Sissejuhatavate ainetega alustatakse IT õppimist päris algusest -- programmeerimise, andmebaaside, infoturbe ja infosüsteemide alustest. Kuigi me ei eelda, et õppekava läbinud asuvad tööle programmeerijate või tavaliste IT arendajatena, annavad need ained ülejäänud õppekava läbimiseks vajaliku teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse.

Õppima on oodatud nii need, kes soovivad omandatavate IT oskuste või IT-lahenduste tellimise ja juhtimise pädevuste abil oma praegusel töökohal paremini hakkama saada kui ka need, kes soovivad vahetada oma senise töö mõne IT-valdkonna ameti vastu.

Kutsume tööandjaid üles finantsiliselt toetama oma ettevõtte töötajate õpinguid. Samuti kutsume üles ettevõtteid toetama õppekavale õppimaasuvaid magistrante oma ettevõtetes uute sobivate töökohtade loomise ja õppetasude kaasfinantseerimisega.

Vaata ka allpool toodud videot, milles eriala vilistlased räägivad oma kogemustest õppimisel magistriõppekaval „Infotehnolooogia mitteinformaatikutele“.


KKK

Kas õppimine on tasuline?
Jah, õppimine sellel õppekaval on tasuline. Kuna täiskoormusel eestikeelne sessioonõpe käis töö kõrvalt õppivatele magistrantidele selgelt üle jõu, võtsime vastu otsuse kasvatada tudengite vabadusi ning tagada parem õppimise kvaliteet, muutes õppekava osakoormusega õppekavaks. Seoses sellega ja arvestades asjaoluga, et tegemist on varasema kõrgharidusega, keskmisest parema sissetulekuga ning töölkäivatele magistrantidele suunatud programmiga, on õppekava tasuline alates 2021. aasta vastuvõtust. 

Kui palju maksab õppimine sellel õppekaval?
Semestri maksumus on 2000 eurot. 

Kuidas saavad ettevõtted aidata kaasa õppekava edule?
Kutsume tööandjaid üles toetama finantsiliselt oma ettevõtte töötajate õpinguid. Samuti kutsume üles ettevõtteid toetama õppekavale õppima asujaid enda juures uute sobivate töökohtade loomise ja õppetasude kaasfinantseerimisega. 

Kui kiiresti saab õppekava läbida? 
Oleme õppekava planeerinud niimoodi, et see läbitakse kolme aastaga, mahus 20 EAPd semestris. Samas saab õppekava endiselt läbida ka kahe aastaga, mis vastab täiskoormusele. Sellega langeb õppimise maksumus magistrandi jaoks. Niisugusel juhul tuleb aga arvestada, et mõned ained võivad toimuda nädala sees, mitte üle nädala õppesessioonidel. On võimalik õppida ka aeglasemas tempos,  aga aineid tuleb sooritada vähemalt mahus 15 EAP semestri jooksul. Õppekava aeglasemas tempos läbimiseks tuleb kolmanda aasta lõpus taotleda õpingute pikendamist.

Kui tihti peab sellel õppekaval õppides ülikoolis kohal käima?
Õppetöö toimub üldreeglina neljapäevast laupäevani paarisnädalatel ja ka iseseisva töö vormis. Tavaliselt tehakse loengutest videosalvestused, mis pannakse vastava aine õpikeskkonda välja hilisemaks kasutamiseks antud õppeaine semestri jooksul. Loenguid on siiski soovitav koha peal kuulata, sest tihti põimivad õppejõud loengutesse ka praktilisi ülesandeid ja probleemküsimusi. Praktikumidel ja seminaridel eedame kohal käimist, sest koroonapandeemia ajal saadud kogemus näitas selgelt, et veebi teel praktikumidel ja seminaridel osalemine head tulemust ei anna.

Magistrandil tuleks valikuid tehes silmas pidada, et mõned vaba- ja valikained võivad toimuda ka väljaspool õppesessioone. Selles osas on vahel võimalik vastava õppejõuga teha aine läbimise vormi kohta erikokkulepe.

Mis keeles toimub õpe?
Õppetöö toimub valdavalt eesti keeles, kuid osa aineid õpetatakse inglise keeles, sest neid loevad rahvusvahelise taustaga õppejõud. Samuti on paljud õppe- ja täiendavad materjalid ingliskeelsed. Üldiselt oodatakse IT-valdkonnas alati väga head inglise keele oskust. 

Kas teise eriala bakalaureusekraadile lisanduva 2-aastase töökogemuse puhul peab töö olema seotud IT-ga?
Ei, eelnev töökogemus ei pea olema seotud IT-ga ja võib olla mistahes erialalt. Eeldame kandidaadilt vähemalt kaheaastast töökogemust oma erialal (või magistrikraadi).

Mul on mingi muu eriala bakalaureusekraad. Kuidas tõendan vähemalt 2-aastast töökogemust?
Ootame töökogemuse veenvat kajastamist motivatsioonikirjas

Mul on diplom aastast 199x. Kuidas toimub dokumentide esitamine?
Diplomid, mis on välja antud varem kui 2004. aastal, automaatselt SAISis ei kajastu. Niisugusel juhul on kaks võimalust: kas tuua diplomi koopia ise TÜ vastuvõtutalitusse või küsida diplomi väljaandjalt kinnitatud koopia, ja saata see kas posti teel või digitaalse kinnituse puhul elektronpostiga. Täpsemalt on saab selle kohta uurida, saates oma küsimuse aadressile sisseastumine@ut.ee.

Kas ülikool saab aidata sessioonidel ajal majutust korraldada?
Jah, Tartu Üliõpilasküla pakub majutamiseks erinevaid võimalusi, mida sessioonõppel õppijad saavad kasutada.

Mul on muu küsimus, millele ma ei leidnud vastust
Kui sa ei leidnud siit vastust oma küsimusele, siis võta ühendust Tartu Ülikooli õppeosakonnaga telefonil 737 5625 või kirjuta aadressile sisseastumine@ut.ee või õppekava üldaadressile itminf@ut.ee.


Õppekorralduslik nõustamine

Õppekorraldusspetsialistid aitavad lahendada kõikvõimalikke õppekorralduslikke küsimusi. Pöördu nende poole juhul, kui on vaja saada tõend õppimise kohta, määrata aine ühte või teise moodulisse, võtta akadeemilist puhkust või vormistada õppega seonduvaid dokumente. Küsimuste korral kirjuta e-posti aadressil ati.study@ut.ee

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Klassiruumi pilt

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe infotund 2024