Autor:
Kristjan Karron

Sandbox

Sandbox on arvutiteaduse instituudi digitootejuhtimise õppeprogramm Tartu Ülikooli magistrantidele. Õppeprogrammi kuulub üheksa õppeainet, millest kahes pakume üliõpilastele ainulaadset võimalust lahendada ettevõtete elulisi probleeme. Tudengid saavad omandada uusi teadmisi praktilise kogemuse kaudu: hinnata probleemipüstitust, mõelda välja uudseid lahendusi, prototüüpida ja testida ning luua seekaudu ettevõttele reaalset väärtust. Semestri lõpus antakse partnerile üle kasutajatega koos testitud ja parandatud prototüüp ning kogu töö käigus dokumenteeritud info, mille põhjal saab ettevõte planeerida edasisi strateegilisi samme.

Sandboxi programm sai alguse 2018. aastal koostöös tootejuhtidega Eesti IT-ettevõtetest, kes pidasid sellise õppemooduli loomist väga vajalikuks, aitasid välja töötada selle sisu ning löövad praeguseni programmis külalislektorite ja partneritena kaasa.

Sandboxi programm aitab

 • arendada digitoodete juhtimise oskusi magistritasemel,
 • tutvustada laiemalt tootejuhi rolli ja igapäevatööd,
 • teha erialadevahelist koostööd üliõpilaste vahel,
 • luua kontakte erialaspetsialistidega,
 • hinnata ettevõtte probleeme ja testida prototüüpe,
 • levitada kasutajakeskse disaini mõtteviisi.

 

Sandbox ettevõtetele

 

Digitootejuhtimise ettevõtlusprojekt

Ettevõtlusprojekti kursusel moodustame mitme eriala magistritudengitest meeskonnad, kes hakkavad lahendama partnerettevõtte sõnastatud lähteülesannet seoses mõne pakilise või strateegilise ülesandega. Probleemi hindamine ja võimaliku lahenduse prototüüpimine aitab üliõpilastel õpitud teadmisi elulises projektis rakendada. Partnerettevõte osaleb aktiivselt projekti aruteludes ja selle käigus tekivad uuenduslikud ideed probleemi lahendamiseks. Lahendus prototüübitakse ja seda testitakse päris kasutajatega.

Digitootejuhtimise ettevõtlusprojekti kursus koosneb üheksast sessioonist, mis toimuvad üle nädala ühe semestri vältel.

 1. Sissejuhatus
 2. Lähteülesannete tutvustamine ja meeskondade moodustamine
 3. Probleemi, valdkonna, turu- ja taustauuringud
 4. Toote visiooni loomine
 5. Lahenduste genereerimine
 6. Prototüüpimine
 7. Kasutajatestimine ja prototüübi arendamine
 8. Kasutajatestimine ja prototüübi arendamine
 9. Esitlused

Kohtumiste käigus annavad kursuse juhendajad tudengitiimidele projekti edenemise kohta tagasisidet ning jagavad suuniseid järgmisteks etappideks.

Milline on partnerettevõtte roll kursusel?

 • Ettevõte sõnastab ja esitleb probleemi.
 • Ettevõtte esindaja osaleb neljal sessioonil, mille käigus tutvustab lähteülesannet, annab tagasisidet toote visioonile, prototüübile ja lõpuesitlustele.
 • Ettevõtte esindaja on projektimeeskonnale kursuse jooksul kättesaadav, annab vajaduse korral lisainfot ja jooksvat tagasisidet.

Sandboxi programmis osalemiseks tuleb partnerettevõttel maksta programmitasu. Partnerite toetus võimaldab Sandboxi meeskonnal digitootejuhtimise programmi edasi arendada ja kasvatada ning pakkuda sellel erialal järjest paremat haridust üha suuremale arvule üliõpilastele. Ühtlasi aitab see luua tugeva praeguste ja tulevaste tootejuhtide kogukonna, et üksteise kogemusest edaspidigi juurde õppida.

Mida partnerettevõte kursusel kaasalöömisest võidab? 

 • Suureneb ettevõtte nähtavus üliõpilaste ja Tartu Ülikooli töötajate seas.
 • Tootejuhtimise ettevõtlusprojektis osaledes saab hinnata probleemide hüpoteese ja uusi ideid.
 • Projektide juhendamisse kaasatud töötajad saavad uusi teadmisi innovatsioonijuhtimisest.
 • Ettevõte saab aidata kaasa sellele, et sünniks rohkem tulevasi digitootejuhte, kes on võimelised viima ellu edukaid tootearendusprojekte.

Kutsume ettevõtteid üles esitama kursusele „Digitootejuhtimise ettevõtlusprojekt“ oma lähteülesandeid, mida üliõpilased lahendama asuvad. Ülesandeid võtame vastu kaks korda aastas: kevad- ja sügissemestri alguses.

Kui soovid saada Sandboxi programmi partnerettevõtteks, kirjuta e-posti aadressile sandbox@ut.ee.

Ootame alati ka külalislektoreid, kes sooviksid jagada oma kogemusi digitootejuhtimise ja disainimõtlemisega seotud teemadel. Kui soovid liituda Sandboxi programmiga külalislektori või mentorina, kirjuta e-posti aadressile sandbox@ut.ee.

Sandboxi programmis seni osalenud partnerettevõtted:

Image
Sandbox partnerid

 

Sandbox üliõpilastele

Sandboxi õppemooduli eesmärk on arendada disainmõtlemise ja digitootejuhtimise oskusi. Programmi kuulub üheksa õppeainet, mille hulgas on kolm projektikursust. Need põhinevad probleemõppel, mille käigus saavad üliõpilased teadmisi ja oskusi ettevõtete aktuaalseid probleeme tuvastades ja lahendades.

Praktilised/probleemipõhised ained

 • Digitootejuhtimise ettevõtlusprojekt (LTAT.05.019)
 • Rahvusvaheline digiinnovatsiooni projekt (LTAT.05.024)
 • Digitootedisaini lühiprojekt (LTAT.05.011)
 • Kasutajakogemus digitootes – sõnaline ja visuaalne disain (LTAT.05.031)

Loengud ja seminarid

 • Digitoodete juhtimine (MTAT.03.325)
 • Inimese-arvuti interaktsioon (LTAT.05.007)
 • Digitootejuhtimise seminar (LTAT.05.030)
 • Loomeprotsess disainmõtlemises (LTAT.05.029)
 • Professionaalse enesearengu seminar (LTAT.05.030)

Design Factory Global Network

Alates 2018. aastast on Sandbox ülemaailmse ülikoolide ja teadusasutuste innovatsioonikeskuste võrgustiku Design Factory Global Network (DFGN) liige. Võrgustiku eesmärk on luua õhinapõhisuse ja tõhusa probleemilahendamise kaudu muutusi õppe- ja teadusmaailmas ning partnerettevõtetes. Kõik DFGN liikmed keskenduvad oma tegemistes nii kohalikule kogukonnale kui ka rahvusvahelisele koostööle, mis aitab üliõpilastel osa võtta ka globaalsetest disaini- ja tootearendusprojektidest. DFGN esindab kogukonnana ennekõike ühist arusaama sellest, kuidas sütitada ja toetada uuendusmeelsust.

Jälgi Sandboxi tegemisi Facebookis, Instagramis ja LinkedInis.

Maria Laanelepp
Sandboxi programmijuht
+372 737 6402
Maria Laanelepp
Sandboxi programmijuht
+372 737 6402
Deeptech. RAEng_Publications Pixabay

Süvatehnoloogia foorum toob kokku valdkonna eksperdid Kesk- ja Ida-Euroopast

Students behind the desk

Tartu Ülikooli mängujämm 2024

AIRE tüvitekst

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE