Autor:
Kristjan Karron

Sandbox

Sandbox on disainmõtlemise ja digitootejuhtimise õppeprogramm Tartu Ülikooli magistrantidele, mis pakub tudengitele ainulaadset võimalust omandada uusi erialateadmisi ja praktiseerida oma oskusi partnerettevõtete päriselulisi lähteülesandeid lahendades ja seeläbi reaalset väärtust luues.

Sandbox on eksperimentaalne mänguväljak, kus interdistsiplinaarsed tudengite meeskonnad saavad oma julgeid ideid turvalises keskkonnas proovile panna. Meie eesmärk on edendada tooteinnovatsiooni üksteise arvamust austades ja usaldades, läbi ühisloome ja koostöö.

Sandbox programmi arendamine sai alguse 2018. aastal koostöös praktiseerivate tootejuhtidega erinevatest Eesti ettevõtetest, kes andsid omapoolse hinnangu ja sisendi kogu õppemooduli loomiseks ning panustavad senini külalislektoritena. Programmi arendamist toetas HITSA projekti “Tootedisaini ja -juhtimise erialamooduli loomine ja õppematerjalide arendamine Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis” raames.

Sandbox programm võimaldab:

 • Digitoodete juhtimise pädevuste arendamist magistritasemel
 • Tootejuhtimise rolli ja igapäevatöö tutvustamist läbi erinevate ettevõtete näidete
 • Praktilist probleemipõhist õpet koos partnerettevõtetega
 • Interdistsiplinaarset koostööd tudengite vahel ja kontaktide loomist erialaspetsialistidega
 • Ettevõtetele probleemide valideerimist ja esmaste prototüüpide testimist

Sandbox ettevõtetele

Digitootejuhtimise ettevõtlusprojekt

Ettevõtlusprojekti raames moodustatakse magistritudengitest interdistsiplinaarsed projektimeeskonnad, kellele antakse partnerettevõtete poolt sõnastatud lähteülesanne mõne pakilise või strateegilise väljakutse lahendamiseks. Probleemi valideerimine ja võimaliku lahenduse prototüüpimine võimaldab tudengitel rakendada erialamooduli jooksul õpitud teadmisi päriselulises projektis. Partnerettevõtte roll on aktiivselt osaleda projekti aruteludes, mille tulemuseks on tudengite poolt loodud uuenduslikud ideed probleemalade lahendamiseks, prototüüpimiseks ja testimiseks.

Digitootejuhtimise ettevõtlusprojekti kursus koosneb kokku üheksast kontrollpunktist, mis toimuvad üle nädala kogu semestri vältel:

 • Kontrollpunkt 1: sissejuhatus
 • Kontrollpunkt 2: ettevõtete lähteülesannete tutvustamine, meeskondade moodustamine
 • Kontrollpunkt 3: probleemvaldkonna ja turu taustauuringud
 • Kontrollpunkt 4: toote visiooni loomine
 • Kontrollpunkt 5: tootestrateegia ja mõõdikud
 • Kontrollpunkt 6: lahenduste visandamine
 • Kontrollpunkt 7: prototüübi loomine
 • Kontrollpunkt 8: kasutajatestimine
 • Kontrollpunkt 9: lõppesitlused

Nendel kohtumistel annavad kursuse juhendajad ja partnerettevõtete esindajad tudengitiimidele jooksvalt tagasisidet projekti edenemise kohta ja jagavad suuniseid järgmisteks etappideks.

Sandboxi programmis osalemiseks kehtib partnerettevõtetele programmitasu. Partnerite rahaline toetus võimaldab Sandboxi meeskonnal disainmõtlemise ja digitootejuhtimise programmi edasi arendada ja suuremaks kasvatada, et pakkuda sellel erialal järjest paremat haridust järjest suuremale arvule tudengitele ja ühtlasi luua tugev tänaste ja tulevaste tootejuhtide kogukond, et üksteise kogemustest edaspidigi juurde õppida. Programmi partnerettevõtetele loome järgmist väärtust:

 • ettevõtte nähtavuse suurenemine IT tudengite ja TÜ Delta kogukonna seas;
 • tootejuhtimise ettevõtlusprojekti raames probleemide hüpoteeside ja uute tooteideede valideerimine - kursuse käigus loodav intellektuaalomand antakse üle partnerettevõttele;
 • projektide juhendamisse kaasatud töötajate innovatsioonijuhtimise teadmiste tõstmine;
 • rohkem tulevasi digitootejuhte, kes on võimelised ellu viima edukaid tootearendusprojekte.

Kutsume ettevõtteid üles esitama Digitootejuhtimise ettevõtlusprojekti tudengitele lahendamiseks oma lähteülesandeid. Võtame uusi lähteülesandeid vastu kaks korda aastas, kevad- ja sügissemestri alguses.

Sandbox programmi partnerettevõtteks saamiseks kirjuta aadressile sandbox@ut.ee.

Oleme alati avatud ka külalislektoritele, kes soovivad jagada oma kogemusi digitootejuhtimise ja disainimõtlemisega seotud teemadel. Kui soovite liituda Sandboxi programmiga külalislektori või mentorina, kirjutage e-kiri aadressile sandbox@ut.ee.

Sandbox programmis seni osalenud partnerettevõtted:

Image
Sandbox partnerid

Sandbox tudengitele

Sandboxi õppemooduli eesmärk on arendada loova disainmõlemise ja digitootejuhtimise oskuseid. Programmi kuulub viis ainet, millest kaks projektikursust (Digitootedisaini lühiprojekt ja Digitootejuhtimise ettevõtlusprojekt) põhinevad probleemõppel ehk läbi päriseluliste probleemide tuvastamise ja lahendamise.

Ainekood: LTAT.05.011
Maht: 3 EAP
Toimub: sügis 2022
Kursuse eesmärgiks on anda tudengitele esimene tootejuhtimise projekti läbiviimise kogemus, et mõista selle distsipliini keerukust ja valmistada tudengeid läbi praktilise tegevuse ette tootedisaini ja -juhtimise erialamooduli läbimiseks. Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid: probleemi ja turu taustauuring; toote ideede genereerimine ja visiooni loomine; tootestrateegia ja mõõdikud; visandamine ja prototüüpimine; kasutajatestimine; tulemuse esitlemine.

Ainekood: MTAT.03.325
Maht: 6 EAP
Toimub: sügissemestril
Õppeaine annab ülevaate digitoodete juhtimise meetoditest. Aine katab terve digitoote elutsükli alates kliendi vajaduste tuvastamisest, esimeste ideede valideerimisest ja finantsiliselt eluvõimelise ärimudeli disainist kuni digitoodete planeerimise, väljalaskmise ja jooksva juhtimiseni. Aine tutvustab tehnikaid ärimudelite genereerimiseks, ärijuhtude analüüsiks, prioriteetide määramiseks, toote strateegia väljatöötamise ja tarkvara väljalasete planeerimiseks. 

Ainekood: LTAT.05.007
Maht: 6 EAP
Toimub: sügissemestril
Õppeaines tutvustatakse tudengitele inimese ja arvuti interaktsiooni põhialuseid, keskendudes kasutajaliideste ja kasutajakogemuse kavandamise, arenduse ja hindamise meetodite tutvustamisele ja rakendamisele. Teemade käsitlus katab kasutajaliideseid tavapärastest töölauarakendustest laiemalt. 

Ainekood: LTAT.05.022
Maht: 3 EAP + 3 EAP
Toimub: sügis- ja kevadsemestril
Õppeaine eesmärgiks on anda tudengitele ülevaade digitoodete juhtimise erinevatest aspektidest ja praktilistest proovikividest erinevat tüüpi tarkvaraarendusega tegelevate ettevõtete näidetel.

Ainekood: LTAT.05.024
Maht: 6 EAP
Toimub: sügis- ja kevadsemestril
Tegemist on koostööprojektiga kahe Design Factory Global Networki kuuluva programmi vahel. inno.space'i (Hochschule Mannheimist Saksamaal) ja Sandbox'i tudengid töötavad rahvusvahelistes meeskondades Eesti ja Saksamaa partnerettevõtete projektidega.

Ainekood: LTAT.05.019
Maht: 6 EAP
Toimub: sügis- ja kevadsemestril
Kursuse raames rakendavad interdistsiplinaarsed tudengimeeskonnad disainmõtlemise ja digitootejuhtimise meetodeid partnerettevõtete poolt esitatud lähteülesannete lahendamiseks. Projekti käigus läbitakse järgmised etapid: probleemi tausta- ja turu-uuring; toote ideearendus ja visioon; tootestrateegia ja mõõdikud; lahenduse visandamine ja prototüüpimine, projektiesitlus.

Oli väga kasulik kogeda erinevate meeskondade erinevaid lähenemisi ja seda, kuidas erinevad inimesed töötavad. Avastasin ja rakendasin hea meelega oma loomingulisi võimeid. Samuti on juhendajate loomingulised meetodid väga nauditavad ja aitavad loovust arendada paremini kui teised kursused.

Andrew Bennett

Sandboxi koostööala

Sandboxi programmi kasutuses on 300-ruutmeetrine mitmekesine õppe- ja töökeskkond Tartu Ülikooli Delta keskuses, mis on mõeldud erinevates ettevõtluskoostöö projektides osalevatele tudengitele, et soodustada innovatsiooni läbi ühisloome ja kogukondliku läbikäimise. Sandbox koostööala ja programmi eesmärgiks on inspireerida tudengeid välja mõtlema ja katsetama ideid toetavas keskkonnas, kus eksimine pole viga, vaid samm uudsete lahenduste suunas.

Design Factory Global Network

Sandbox on alates 2018. aastast Design Factory Global Network’i (DFGN) liige. DFGN on ülemaailmne ülikoolides ja teadusasutustes asuvate innovatsioonikeskuste võrgustik, mille eesmärk on luua õhinapõhisuse ja tõhusa probleemide lahendamise kaudu muutusi õppe- ja teadusmaailmas ning kaastegevates partnerettevõtetes. Kõik DFGN liikmed keskenduvad oma tegemistes nii kohalikule kogukonnale kui ka rahvusvahelisele koostööle, mis võimaldab tudengitel osa võtta ka globaalsetest disaini- ja tootearendusprojektidest. DFGN esindab kogukonnana ennekõike ühist arusaama sellest, kuidas sütitada ja toetada innovatsiooni.

Jälgi Sandboxi tegemisi Facebookis and Instagramis.

Maria Laanelepp
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
projektijuht
r 3092
+372 737 6402
Maria Laanelepp
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
projektijuht
r 3092
+372 737 6402
Delta karjääripäev 2023.jpg

Delta karjääripäev 2024

ATI startup day 2023

Ettevõtluskoostöö

Digit konverents

Arvutiteaduse instituut DIGIT konverentsil