Autor:
Andrea Rotenberg

IT-tööstusmagistrantuur partnerile

Otsime uusi partnereid aastaringselt, võta meiega ühendust! 


Tule võta oma tiiva alla tulevane IT-tippspetsialist!

 

IT-tööstusmagistrantuur (ITTM) on praktiline õppeprogramm, mis viib kokku TÜ arvutiteaduse instituudi teise aasta magistrandid ning ettevõtted-asutused, kes otsivad omale IT-tippspetsialistide järelkasvu ning soovivad panustada nende haridusse.

 

ITTM-is osalemine annab võimaluse

 

 • mitmekesistada tulevaste IT-spetsialistide õpinguid praktiliste ülesannetega, ühendades akadeemilised teadmised ettevõtte-asutuse vajadustega;
 • lõimida enda projektidesse ja tegemistesse süstemaatilist teaduspõhist lähenemist, sh on partneril üliõpilase ülikoolipoolse juhendaja abiga ligipääs valdkonna eksperditeadmistele;
 • panustada IT-spetsialistide haridusse ja teha koostööd Tartu Ülikooliga.
Image
IT-tööstusmagistrantuuri ajakava

 

Et püsida ITTM-i uudistega kursis, liitu instituudi ettevõtluskoostöö uudiskirjaga.

Partnereid ootame programmi aasta ringi. Üliõpilased hakkavad partnerite pakutud kohtadele kandideerima iga aasta märtsi alguses.

Image
ITTM ajakava

Programmi võivad kandideerida oma teiseks (ehk viimaseks) õppeaastaks arvutiteaduse instituudi magistrandid neljalt erialalt: informaatika, tarkvaratehnika, andmeteadus ja IT mitteinformaatikutele. Nende erialade üliõpilased käsitlevad õppe käigus järgmisi teemasid:

 • tarkvaratehnika (alates nõuete analüüsist kuni kvaliteedikontrollini);
 • algoritmid ja programmeerimine;
 • hajussüsteemid IoT;
 • masinõpe ja tehisintellekt;
 • andmeteadus ja andmebaasid;
 • ärianalüüs ja IT juhtimine.

Koostöö alustamise ajaks on magistrandil läbitud kõik põhiained ning valdav osa spetsialiseerumisainetest. Kui kandideeriva üliõpilase teadmistest ja oskustest jääb väheks, saab tudeng ka programmi ajal mõnes õppeaines osaleda.

Programmis osalemise hind ettevõttele/asutusele on kuus 1700 eurot (+ käibemaks), millest 1000 eurot maksab ülikool üliõpilasele stipendiumiks.

Enne programmiga liitumist tuleb läbi mõelda, millise profiiliga üliõpilast oma pakutavale positsioonile ootate. Positsiooni kirjeldamisel on abiks ülikooli programmijuht. 

Kõige olulisem on läbi mõelda

 • magistritöö võimalik teema;
 • üliõpilase juhendaja teie organisatsioonis;
 • tudengi ülesanded organisatsioonis;
 • koostöö keel (eesti või inglise keel).

Kui partner jõuab mõne kandideeriva üliõpilasega kokkuleppele, sõlmitakse kolmepoolne leping üliõpilase, partneri ja ülikooli vahel.

Millised on ootused partneri määratud juhendajale?

Partneri määratud juhendaja

 • vastutab üliõpilase sisseelamise eest;
 • püstitab üliõpilase jaoks ülesandeid ja tagasisidestab tulemusi;
 • juhendab koostöös ülikoolipoolse juhendajaga magistritöö kirjutamist;
 • annab tagasisidet programmijuhile.

Milline on ülikoolipoolse juhendaja roll?

Ülikoolipoolne juhendaja annab üliõpilasele nõu küsimustes, millega üliõpilane programmi jooksul kokku puutub, ja juhendab magistritöö kirjutamist koostöös partneripoolse juhendajaga, sh aitab teema püstitamisel, ettevõte vajaduste mõistmisel ning tagab töö vastavuse ülikooli nõuetele.

Mis juhtub, kui ei leita sobivat kandidaati?

Kui kandideerijate seast sobivat kandidaati ei leita, ei pea lepingut sõlmima ega programmis osalema. Positsiooni võib järgmisel õppeaastal uuesti avada.

Mis juhtub pärast programmi lõppu?

Programmi lõppedes on üliõpilane magistritöö kaitsnud ja ülikooli lõpetanud. Soovi korral saab organisatsioon temaga koostööd jätkata. Kohustust selleks ei ole.

Programmis osalenud partnerid
Image
ITTM partnerite logod
Miks osaleb Eesti Energia IT-tööstusmagistrantuuri programmis?

Ühelt poolt soovime kaasa aidata sellele, et üliõpilased saaksid praktilise kogemuse andmeteadusega, teisipidi on see selgelt ka meile endale kasulik projekt. Kui meie enda andmeteadusprojektid on praktilise suunitlusega, siis selles programmis saab võtta ette asju, milles on ehk natukene rohkem teaduslikku komponenti.

Kristjan Eljand, Eesti Energia tehnoloogiaskaut