Autor:
Andrea Rotenberg

IT-tööstusmagistrantuur partnerile

Kui soovid alustada koostööd 2024/25 õppeaastast, võta meiega ühendust hiljemalt 10. jaanuaril 2024.


Tule võta oma tiiva alla tulevane IT-tippspetsialist!

IT-tööstusmagistrantuur (ITTM) on praktiline õppeprogramm, mis viib kokku TÜ arvutiteaduse instituudi teise aasta magistrandid ning ettevõtted-asutused, kes otsivad omale IT-tippspetsialistide järelkasvu ning soovivad panustada nende haridusse.

Mida kasu saab ITTM-is osalemisel?

 • Võimalus mitmekesistada tulevaste IT-spetsialistide õpinguid praktiliste ülesannetega, ühendades akadeemilised teadmised otse ettevõtte/asutuse vajadustega.
 • Programmis osaledes tuuakse enda projektidesse ja tegemistesse lisaks süstemaatilist, teaduspõhist lähenemist ning üliõpilase ülikoolipoolse juhendaja näol on partneril ligipääs vastava valdkonna ekspertteadmistele. 
 • Suurepärane võimalus panustada IT-spetsialistide haridusse ja teha koostööd Tartu Ülikooliga.
Image
IT-tööstusmagistrantuuri ajakava

Selleks, et püsida ITTM-i uudistega kursis, liitu instituudi ettevõtluskoostöö uudiskirjaga! 

Partnereid ootame programmi aastaringselt. Tudengid hakkavad partnerite pakutud positsioonidele kandideerima iga aasta märtsi alguses. 

Image
ITTM ajakava

Programmi võivad kandideerida oma teiseks (ehk viimaseks) õppeaastaks arvutiteaduse instituudi magistrandid neljalt erialalt: informaatika, tarkvaratehnika, andmeteadus, IT mitteinformaatikutele. Neil erialadel saadakse järgmisi teadmisi ja oskusi:

 • tarkvaratehnika (alates nõuete analüüsist kuni kvaliteedikontrollini);
 • algoritmid ja programmeerimine;
 • hajussüsteemid IoT;
 • masinõpe ja tehisintellekt;
 • andmeteadus ja andmebaasid;
 • ärianalüüs ja IT juhtimine.

Koostöö alustamise hetkeks on magistrandil läbitud kõik baasained ning valdav osa spetsialiseerumisainetest. Kui kandideeriva üliõpilase teadmistest ja oskustest jääb väheks, siis saab tudeng ka programmi ajal mõnes õppeaines osaleda.

Programmis osalemise hind ettevõttele/asutusele on 1700 eurot (+km) kuus, millest 1000 eurot maksab ülikool üliõpilasele stipendiumiks.

Enne programmiga liitumist tuleb läbi mõelda, millise profiiliga üliõpilast te oma pakutavale positsioonile ootate. Positsiooni kirjeldamisel aitab teid ülikooli programmijuht. 

Kõige olulisem on läbi mõelda:

 • võimalik magistritöö teema;
 • kes saab olema üliõpilase juhendaja teie organisatsioonis;
 • mida tudeng organisatsioonis tegema hakkab;
 • kas tahate koostööd teha eesti keeles või sobib teile ka inglise keel.

Kui partner jõuab mõne neile kandideeriva üliõpilasega kokkuleppele, sõlmitakse kolmepoolne leping üliõpilase, partneri ja ülikooli vahel


 

Millised on ootused partneri poolt määratud juhendajale?

Partneri poolt määratud juhendaja:

 • vastutab üliõpilase sisseelamise eest;
 • püstitab üliõpilase jaoks ülesandeid ning tagasisidestab tulemusi;
 • juhendab koostöös ülikoolipoolse juhendajaga magistritöö kirjutamist;
 • annab tagasisidet programmijuhile.

Milline on ülikoolipoolse juhendaja roll?

Ülikoolipoolne juhendaja annab üliõpilasele nõu küsimustes, millega üliõpilane programmi jooksul kokku puutub ning juhendab magistritöö kirjutamist koostöös partneripoolse juhendajaga, sh aitab teema püstitamisel, ettevõte vajaduste mõistmisel ning tagab töö vastavuse ülikooli nõuetele.

Mis juhtub, kui ei leita sobivat kandidaati?

Kui kandideerijate seast sobivat kandidaati ei leita, ei pea lepingut sõlmima ning programmis osalema. Positsiooni võib järgmisel õppeaastal uuesti avada. 

Mis juhtub pärast programmi lõppu?

Programmi lõppedes on üliõpilane magitritöö kaitsnud, s.t ülikooli lõpetanud. Soovi korral saab organisatsioon temaga koostööd jätkata. Kohustust selleks ei ole.

Programmis osalenud partnerid
Image
Partners that have participated in the program.
Miks osaleb Eesti Energia IT-tööstusmagistrantuuri programmis?

Ühelt poolt soovime kaasa aidata sellele, et tudengid saaksid praktilise kogemuse andmeteadusega, aga teisipidi on see selgelt meile endale ka kasutoov projekt. Kui meie enda andmeteadusprojektid on hästi praktilise suunitlusega, siis siin programmis saab ette võtta asju, milles on võib-olla natukene rohkem teaduslikku komponenti.

Kristjan Eljand, Eesti Energia tehnoloogiaskaut
ITTM informaatika magistranid

IT-tööstusmagistrantuur - võimalus kasvatada tuleviku IT-spetsialiste

Algamas on Vikipeedia terminivõistlus

Eesti kõrgkoolid kutsuvad Vikipeediasse artikleid kirjutama

data science seminar 31.10.2023

Andmeteaduse seminar „Smart Sustainable Mobility and Communities“