Author:
Andrea Rotenberg

IT-tööstusmagistrantuur partnerile


Partnerid saavad programmiga jälle liituda 2024. aasta I kvartalis.


Tule võta oma tiiva alla tulevane IT-tippspetsialist!

IT-tööstusmagistrantuur (ITTM) on praktiline õppeprogramm, mis viib kokku TÜ arvutiteaduse instituudi tublimad magistrandid ning ettevõtted-asutused, kes otsivad omale IT-tippspetsialistide järelkasvu.

Meie partneritele on ITTM suurepärane võimalus leida ja ette valmistada järgmise põlvkonna seast täpselt sellise profiiliga inimest, nagu neil tarvis on. Programmis osaledes tuuakse enda projektidesse ja tegemistesse ka süstemaatilist, teaduspõhist lähenemist ning üliõpilase akadeemilise juhendaja näol on neil ligipääs vastava valdkonna ekspertteadmistele.

Image
Student's journey in the Industrial Master's Programme.

ITTM on iga-aastane ja toimub suures plaanis sellise tsükli alusel:

Image
Yearly schedule of the program.

Selleks, et püsida ITTM-iga seotud uudistega kursis, liitu instituudi ettevõtluskoostöö uudiskirjaga! 

Programmi võivad kandideerida magistrandid oma teiseks (ehk viimaseks) õppeaastaks neljalt erialalt: informaatika, tarkvaratehnika, andmeteadus, IT mitteinformaatikutele. Nende raames kogutakse teadmisi ja oskusi, et rinda pista paljude IT-valdkonna tahkudega:

 • tarkvaratehnika (alates nõuete analüüsist kuni kvaliteedikontrollini);
 • algoritmid ja programmeerimine;
 • hajussüsteemid IoT;
 • masinõpe ja tehisintellekt;
 • andmeteadus ja andmebaasid;
 • ärianalüüs ja IT juhtimine.

Koostöö alustamise hetkeks on üliõpilasel omandatud kõik baasained ning valdav osa spetsialiseerumisainetest. Kui partner tunneb, et kandideeriva üliõpilase teadmistes ja oskustes jääb midagi vajaka, siis saab tudeng veel programmi käigus vastavaid õppeaineid lisaks võtta.

Programmiga liitumise eeltingimusena tuleb läbi mõelda, keda te ootate programmi raames endaga liituma ning mida ta seal tegema hakkaks. Seejuures mõtleb teiega kaasa programmijuht, kellega saab ideid ja mõtteid põrgatada. Kõige olulisem on läbi mõelda:

 • kes saab olema üliõpilase juhendaja ettevõttes;
 • üldülesannete olemus;
 • potentsiaalsed teemad magistritööks;
 • kas tahate koostööd teha eesti keeles või sobib teile töötada ka inglise keel.

Kui partner jõuab mõne neile kandideeriva üliõpilasega kokkuleppele, sõlmitakse kolmepoolne leping üliõpilase, partneri ja ülikooli vahel. Lepinguga kohustub partner maksma ülikoolile €1500 (+KM) kuus, millest €900 saab üliõpilane stipendiumina kätte.

 

Millised on ootused partneri poolt määratud juhendajale?

Partneri poolt määratud juhendaja:

 • vastutab selle eest, et üliõpilane partneri kollektiivi ja tegemistesse sisse elaks;
 • püstitab ja tagasisidestab üliõpilase ülesanded;
 • tagab, et üliõpilane ja akadeemiline juhendaja saaksid magistritööks vajaliku sisendi;
 • annab programmi osas tagasisidet programmijuhile.

Milline on akadeemiline juhendaja roll?

Akadeemilise juhendaja peamine eesmärk on, et kirjutatav magistritöö vastaks partneri ootustele ning akadeemilistele nõuetele. Lisaks saab akadeemiliselt juhendajalt nõu küsida ka teistel teemadel, millega üliõpilane programmi jooksul kokku puutub.

Mis juhtub, kui kandideerivate üliõpilaste seast ei leita sobivat kandidaati?

Kui kandideerijate seast sobivat kandidaati ei leita, ei pea lepingut sõlmima ning programmiga jätkama.

Mis juhtub, kui üliõpilane programmi lõpetab?

Programmi lõppedes on üliõpilane ka ülikooli lõpetanud ning asutuse igapäevatöösse sisse elanud — sobivuse korral saab talle kohe tööpakkumise teha. Mingit kohustust selleks aga pole.

Programmis osalenud partnerid:
Image
Partners that have participated in the program.
Miks osaleb Eesti Energia IT-tööstusmagistrantuuri programmis?

Ühelt poolt soovime kaasa aidata sellele, et tudengid saaksid praktilise kogemuse andmeteadusega, aga teisipidi on see selgelt meile endale ka kasutoov projekt. Kui meie enda andmeteadusprojektid on hästi praktilise suunitlusega, siis siin programmis saab ette võtta asju, milles on võib-olla natukene rohkem teaduslikku komponenti.

Kristjan Eljand, Eesti Energia tehnoloogiaskaut
#ettevõtlus #instituudist #koostöö #teadus #ühiskonnale
Delta

Teaduskonverentsil saab tutvuda Tartu Ülikooli IT-teadlaste tööga

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut korraldab 18.-19. mail Delta õppe- ja teadushoones teaduskonverentsi “IT Academy Research Summit”, millega tähistatakse projekti “IT Akadeemia teaduse toetusmeet
#ettevõtlus #kestlikkus #ühiskonnale
Rohesiire

JÄRELVAADATAV: Maive Rute avalik loeng „Globaalne rohesiirde võidujooks. Euroopa rada USA ja Hiina vahel"

#ettevõtlus #koostöö #teadus #ühiskonnale
University of Tartu Delta Centre, Estonia

JÄRELVAADATAV: Delta loeng #5