Juhtimine ja kantselei

Juhataja: Heisi Kurig

Heisi Kurig on arvutiteaduse instituudi juhataja perioodil 1. jaanuar 2023 kuni 31. detsember 2025. Heisi Kurig juhib instituudi nõukogu ning vastutab instituudi personali-, õppe-, teadus-, arendus-, finants- ja majandustegevuse eest.

Narva mnt 18-3119
heisi.kurig@ut.ee
737 6416

Asejuhataja: prof Hedi Peterson

Hedi Peterson on arvutiteaduse instituudi asejuhataja kuni 31. detsember 2025. Ta toetab igapäevaselt instituudi teadustegevuse käekäiku ja edasist arengut.

Narva mnt 18-3111
hedi.peterson@ut.ee
737 6437

Administratiivjuht: Piret Orav

Piret Orav osaleb instituudi arendamises ja juhtimises ning juhib kantselei tööd.

Narva mnt 18-3121
piret.orav@ut.ee
737 6434

Õppejuht: Jaanika Seli

Toetab programmijuhtide tööd, koostab tunniplaani ja analüüsib õppetegevust.

Narva mnt 18-3122
jaanika.seli@ut.ee
737 6426

Ametikohajärgsed liikmed:

 • Heisi Kurig, instituudi juhataja, nõukogu esimees
 • Hedi Peterson, professor, instituudi asejuhataja

Töötajate esindajad:

 • Raimundas Matulevičius, professor
 • Dietmar Pfahl, professor,
 • Meelis Kull, kaasprofessor
 • Marina Lepp, kaasprofessor
 • Pelle Jakovits, lektor
 • Mirjam Paales, nooremlektor
 • Natali Belinska, koordinaator

Määratud liikmed:

 • Dominique Unruh, professor
 • Raul Vicente Zafra, professor
 • Kuldar Taveter, kaasprofessor

Üliõpilaste esindajad:

 • Toomas Roosma
 • Stina-Marie Maripuu 
 • Maria Küüsvek

Sekretär: Natali Belinska
Akadeemiline sekretär: Kalmer Apinis

Nõukogu koosseisu volitused algavad 01.08.2021 ja kehtivad kuni 31.07.2023. Üliõpilaste volitused algavad 01.07.2022 ja kehtivad kuni 30.06.2023.

Nõukogu juhindub oma töös arvutiteaduse instituudi põhikirjast ja kodukorrast

 

Kantselei

Piret Orav
administratiivjuht
Narva mnt 18-3121
737 6434
Piret Orav osaleb instituudi arendamises ja juhtimises ning juhib kantselei tööd.
Piret Orav
administratiivjuht
Narva mnt 18-3121
737 6434
Jaanika Seli
õppejuht
Narva mnt 18-3122
737 6426
Toetab programmijuhtide tööd, analüüsib õppe- ja teadustegevust, abistab teadus- ja arendusprojektide haldamisel ning korraldab infovahetust.
Jaanika Seli
õppejuht
Narva mnt 18-3122
737 6426
Heili Kase
sekretär
Narva mnt 18-3120
737 5445
Heili Kase
sekretär
Narva mnt 18-3120
737 5445
Natali Belinska
personalitöö koordinaator
Narva mnt 18-3114
737 5861
Natali Belinska tegeleb personalitööga seonduvate küsimuste lahendamisega. Instituudi nõukogu sekretärina korraldab nõukogu tegevusega seonduvat asjaajamist.
Natali Belinska
personalitöö koordinaator
Narva mnt 18-3114
737 5861
Karis Meister
koordinaator
Narva mnt 18-3114
737 6415
Karis Meister tegeleb personalitööga seonduvate küsimuste lahendamisega.
Karis Meister
koordinaator
Narva mnt 18-3114
737 6415
Eeva Kilk
doktoriõppe ja projektide koordinaator
Narva mnt 18-3122
737 6421
Instituudi doktoriõppe koordineerimine ning teadus-arendusprojektide sisuhaldus.
Eeva Kilk
doktoriõppe ja projektide koordinaator
Narva mnt 18-3122
737 6421
Ülle Holm
õppekorralduse spetsialist
Narva mnt 18-3002
737 6432
Nõustab õppejõude ja üliõpilasi õppetööga seonduvas, tegeleb õppetööga seonduvate küsimuste lahendamisega. Arvutiteaduse instituudi täiendusõppeprogrammide nõustaja.
Ülle Holm
õppekorralduse spetsialist
Narva mnt 18-3002
737 6432
Liivi Luik
õppekorralduse spetsialist
Narva mnt 18-3002
737 5862
Nõustab üliõpilasi õppetööga seonduvas. Vormistab üliõpilastele väljastatavaid tõendeid ja õiendeid. Arvutiteaduse instituudi täiendusõppjate ja VÕTA nõustaja.
Liivi Luik
õppekorralduse spetsialist
Narva mnt 18-3002
737 5862
Paula Luks
õppekorralduse spetsialist
Narva mnt 18-3002
737 5864
Nõustab välisüliõpilasi õppetööga seonduvas. Vormistab üliõpilastele väljastatavaid tõendeid ja õiendeid. Arvutiteaduse instituudi VÕTA nõustaja.
Paula Luks
õppekorralduse spetsialist
Narva mnt 18-3002
737 5864
Karl Lomp
ettevõtluskoostöö juht
Narva mnt 18-3090 (Sandbox)
Karl Lomp
ettevõtluskoostöö juht
Narva mnt 18-3090 (Sandbox)
Helen Jõesaar
ettevõtluskoostöö koordinaator
Narva mnt 18-3090 (Sandbox)
Instituudi ettevõtluskoostöö ja digiinnovatsioonikeskuse teenuste arendamine ning koostööprojektide eestvedamine.
Helen Jõesaar
ettevõtluskoostöö koordinaator
Narva mnt 18-3090 (Sandbox)
Georg Vann
ettevõtluskoostöö koordinaator
Narva mnt 18-3092 (Sandbox)
502 7305
Instituudi ettevõtluskoostöö toetamine, sh IT-tööstusmagistrantuuri korraldamine ja arendamine ning isejuhtivate sõidukite labori koostöö koordineerimine.
Georg Vann
ettevõtluskoostöö koordinaator
Narva mnt 18-3092 (Sandbox)
502 7305
Maria Laanelepp
projektijuht
Narva mnt 18-3092 (Sandbox)
Sandboxi projektijuht ja ruumi haldaja.
Maria Laanelepp
projektijuht
Narva mnt 18-3092 (Sandbox)
Henry Narits
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
Narva mnt 18-3120
533 00 980
Instituudi turundustegevuse korraldamine, instituudi kohta käiva teabe kogumine ja vahendamine, kodulehe ja sotsiaalmeedia sisuloome ning haldus, konverentside ja ürituste korraldamine, sisekommunikatsioon.
Henry Narits
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
Narva mnt 18-3120
533 00 980
Marianne Liiv
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
Narva mnt 18-3120
737 5468
Instituudi turundustegevuse korraldamine, instituudi kohta käiva teabe kogumine ja vahendamine, kodulehe ja sotsiaalmeedia sisuloome ning haldus, konverentside ja ürituste korraldamine, sisekommunikatsioon.
Marianne Liiv
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
Narva mnt 18-3120
737 5468
Kristjan Karron
turundusspetsialist
Narva mnt 18-3092 (Sandbox)
Instituudi ettevõtluskoostööprojektide kohta käiva turundustegevuse korraldamine.
Kristjan Karron
turundusspetsialist
Narva mnt 18-3092 (Sandbox)
Martin Kaljula
teadusprojektide peaspetsialist
Narva mnt 18-3124
737 5425
IT Tippkeskus EXCITE, Personaalse uurimistoetuse (PRG) rühmagrantide projektid, IMI projektid, H2020 ja Horizon Europe projektid, ERA-NET projektid, EIT projektid, Põhjamaade teaduskoostöö (NordForsk) projektid, Tuumiktaristu (TT) projektid
Martin Kaljula
teadusprojektide peaspetsialist
Narva mnt 18-3124
737 5425
Reili Liiver
projektide koordinaator
Narva mnt 18-3124
737 5425
Reili Liiver
projektide koordinaator
Narva mnt 18-3124
737 5425
Anneli Vainumäe
projektide koordinaator
Narva mnt 18-3123
737 6436
H2020 projektid, personaalsed uurimistoetused, Eesti keeletehnoloogia projektid, Mobilitas Pluss projektid, nutika spetsialiseerumise projektid, koostööprojektid ettevõtetega
Anneli Vainumäe
projektide koordinaator
Narva mnt 18-3123
737 6436
Saili Petti
projektide koordinaator
Narva mnt 18-3123
737 6408
H2020, Andmeteaduse spetsialistide magistriõpe, Bolt - Isejuhtivate sõidukite labori arendamine, Innocape, Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus, GenMed.
Saili Petti
projektide koordinaator
Narva mnt 18-3123
737 6408
Laura-Kristiina Rand
projektide ja asjaajamise koordinaator
Narva mnt 18-3123
737 6409
Laura-Kristiina Rand
projektide ja asjaajamise koordinaator
Narva mnt 18-3123
737 6409
Daisy Alatare
perenaine
Narva mnt 18-3114
737 6412
Arvutiteaduse instituudi köökide, koosoleku- ja abiruumide korrashoid.
Daisy Alatare
perenaine
Narva mnt 18-3114
737 6412
#ettevõtlus #ülikoolist
ITTM seminar 21.03

Pitsa ja IT-tööstusmagistrantuuri infoseminar (21.03)

#rektori valimised #ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone

Loodus- ja täppisteaduste valdkond esitas rektorikandidaadiks professor Jaak Vilo

#ülikoolist

Rahvusülikooli 103. aastapäeva tõrvikurongkäik

1. detsembril kell 17.00 algab Vanemuise 46 õppehoone eest traditsiooniline rahvusülikooli aastapäeva tõrvikurongkäik.