Juhtimine ja kantselei

Juhataja: prof Jaak Vilo

Jaak Vilo on arvutiteaduse instituudi juhataja perioodil 1. jaanuar 2020 kuni 31. detsember 2022. Jaak Vilo juhib instituudi nõukogu ning vastutab instituudi personali-, õppe-, teadus-, arendus-, finants- ja majandustegevuse eest.

Narva mnt 18-3119
jaak.vilo@ut.ee
737 5483

Asejuhataja: prof Mark Fišel

Mark Fišel tegeleb õppetööga seonduvate küsimuste lahendamisega ja õppekavade arendamisega. 

Narva mnt 18-3061
mark.fisel@ut.ee
737 5430

Administratiivjuht: Piret Orav

Piret Orav osaleb instituudi arendamises ja juhtimises ning juhib kantselei tööd.

Narva mnt 18-3121
piret.orav@ut.ee
737 6434

Õppejuht: Jaanika Seli

Toetab programmijuhtide tööd, analüüsib õppe- ja teadustegevust.

Narva mnt 18-3122
jaanika.seli@ut.ee
737 6426

Ametikohajärgsed liikmed:

 • Jaak Vilo, instituudi juhataja, professor, nõukogu esimees
 • Mark Fišel, instituudi asejuhataja, professor

Töötajate esindajad:

 • Raimundas Matulevičius, professor
 • Dietmar Pfahl, professor,
 • Meelis Kull, kaasprofessor
 • Marina Lepp, kaasprofessor
 • Pelle Jakovits, lektor
 • Mirjam Paales, nooremlektor
 • Natali Belinska, koordinaator

Määratud liikmed:

 • Dominique Unruh, professor
 • Raul Vicente Zafra, professor
 • Kuldar Taveter, kaasprofessor

Üliõpilaste esindajad:

 • Toomas Roosma
 • Stina-Marie Maripuu 
 • Maria Küüsvek

Sekretär: Natali Belinska
Akadeemiline sekretär: Kalmer Apinis

Nõukogu koosseisu volitused algavad 01.08.2021 ja kehtivad kuni 31.07.2023. Üliõpilaste volitused algavad 01.07.2022 ja kehtivad kuni 30.06.2023.

 


Kantselei


Administratiivjuht: Piret Orav

Piret Orav osaleb instituudi arendamises ja juhtimises ning juhib kantselei tööd.

Narva mnt 18-3121
piret.orav@ut.ee
737 6434

Õppejuht: Jaanika Seli

Toetab programmijuhtide tööd, analüüsib õppe- ja teadustegevust, abistab teadus- ja arendusprojektide haldamisel ning korraldab infovahetust.

Narva mnt 18-3122
jaanika.seli@ut.ee
737 6426

Sekretär: Heili Kase

Narva mnt 18-3120
heili.kase@ut.ee
737 5445

Personalitöö koordinaator: Natali Belinska

Natali Belinska tegeleb personalitööga seonduvate küsimuste lahendamisega. Instituudi nõukogu sekretärina korraldab nõukogu tegevusega seonduvat asjaajamist.

Narva mnt 18-3114
natali.belinska@ut.ee
737 5861

Koordinaator: Karis Meister

Karis Meister tegeleb personalitööga seonduvate küsimuste lahendamisega.

Narva mnt 18-3114
karis.meister@ut.ee
737 6415

Doktoriõppe ja projektide koordinaator: Eeva Kilk

Instituudi doktoriõppe koordineerimine ning teadus-arendusprojektide sisuhaldus.

Narva mnt 18-3122
eeva.kilk@ut.ee
 

Õppekorralduse spetsialist: Ülle Holm

Nõustab õppejõude ja üliõpilasi õppetööga seonduvas, tegeleb õppetööga seonduvate küsimuste lahendamisega. Arvutiteaduse instituudi täiendusõppeprogrammide nõustaja.

Narva mnt 18-3002
ulle.holm@ut.ee
737 6432

Õppekorralduse spetsialist: Liivi Luik

Nõustab üliõpilasi õppetööga seonduvas. Vormistab üliõpilastele väljastatavaid tõendeid ja õiendeid. Arvutiteaduse instituudi täiendusõppjate ja VÕTA nõustaja. 

Narva mnt 18-3002
liivi.luik@ut.ee
737 5862

Õppekorralduse spetsialist: Maarja Kungla

Nõustab välisüliõpilasi õppetööga seonduvas. Vormistab üliõpilastele väljastatavaid tõendeid ja õiendeid. Arvutiteaduse instituudi VÕTA nõustaja.

Narva mnt 18-3002
maarja.kungla@ut.ee
737 5864

Ettevõtluskoostöö koordinaator: Helen Jõesaar

Instituudi ettevõtluskoostöö ja digiinnovatsioonikeskuse teenuste arendamine ning koostööprojektide eestvedamine.

Narva mnt 18-3092 (Sandbox)
helen.joesaar@ut.ee

Ettevõtluskoostöö koordinaator: Georg Vann

Instituudi ettevõtluskoostöö toetamine, sh IT-tööstusmagistrantuuri korraldamine ja arendamine ning isejuhtivate sõidukite labori koostöö koordineerimine.

Narva mnt 18-3092 (Sandbox)
georg.vann@ut.ee
502 7305

Projektijuht: Maria Laanelepp

Sandboxi projektijuht ja ruumi haldaja

Narva mnt 18-3092 (Sandbox)
maria.laanelepp@ut.ee

Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist: Henry Narits

Instituudi turundustegevuse korraldamine, instituudi kohta käiva teabe kogumine ja vahendamine, kodulehe ja sotsiaalmeedia sisuloome ning haldus, konverentside ja ürituste korraldamine, sisekommunikatsioon. 

Narva mnt 18-3120
henry.narits@ut.ee
533 00 980

Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist: Marianne Liiv

Instituudi turundustegevuse korraldamine, instituudi kohta käiva teabe kogumine ja vahendamine, kodulehe ja sotsiaalmeedia sisuloome ja haldus, konverentside ning ürituste korraldamine, sisekommunikatsioon.

Narva mnt 18-3120
marianne.liiv@ut.ee
737 5468

Turundusspetsialist: Kristjan Karron

Instituudi ettevõtluskoostööprojektide kohta käiva turundustegevuse korraldamine.

Narva mnt 18-3092 (Sandbox)
kristjan.karron@ut.ee

Teadusprojektide peaspetsialist: Martin Kaljula

IT Tippkeskus EXCITE, IUT-d, PUT-id, Tarkvara TAK (STACC) projektid, IMI projektid, H2020 projektid, Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri projektid (ETAIS II, ELIXIR, EKRK), Mobilitas Pluss projektid, Nutika spetsialiseerumise projektid.

Narva mnt 18-3124
martin.kaljula@ut.ee
737 5425

Projektide koordinaator: Anneli Vainumäe

H2020 projektid, personaalsed uurimistoetused, Eesti keeletehnoloogia projektid, Mobilitas Pluss projektid, nutika spetsialiseerumise projektid, koostööprojektid ettevõtetega

Narva mnt 18-3123
anneli.vainumae@ut.ee
Tel: 737 6436

Projektide koordinaator: Janeli Mänd

HITSA projektid, EL struktuurifondide projektid, Erasmus+ , Horizon 2020, IT-tööstusmagistrantuur, Nordplus. 

Narva mnt 18-3123
janeli.mand@ut.ee
737 6409

Projektide koordinaator: Saili Pett

H2020, Andmeteaduse spetsialistide magistriõpe, Bolt - Isejuhtivate sõidukite labori arendamine, Innocape, Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus, GenMed.

Narva mnt 18-3123
saili.petti@ut.ee
737 6408

Perenaine: Daisy Alatare

Arvutiteaduse instituudi köökide, koosoleku- ja abiruumide korrashoid.

Narva mnt 18-3114
daisy.alatare@ut.ee
737 6412

#ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone suvel lippudega vaade paremalt küljelt

1. oktoobrini saab kandideerida Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessori stipendiumile

20.09.2022
#ülikoolist
Ülikooli peahoone

Ülikool ootab Rahvusmõtte auhinna kandidaate

14.09.2022
#instituudist #rahvusvaheline #teadus
Tartu Ülikooli Delta keskus

Tartu Ülikooli audoktorite Ewan Birney ja Mart Saarma avalik loeng

16.05.2022