Doktoriõpe


Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis on kõigile doktorantidele tagatud igakuine sissetulek vähemalt 1200 eurot (neto). Suurem osa doktorantidest on nooremteaduritena tööl, kõik täiskoormusega doktorandid saavad doktoranditoetust ning teatud juhtudel makstakse lisastipendiumi. Täpsemalt lepitakse tingimused kokku iga doktorandiga eraldi.

Atesteerimiskuupäevad 2022/2023 õppeaastal

Sügissemestri atesteerimiskuupäevad tehakse teatavaks oktoobri lõpuks
Dokumendid tuleb üles laadida:

 1. kõigil esimese aasta doktorantidel
 2. doktorantidel ja doktoriõppekavaga seotud eksternidel, kellel sügissemestri lõpuks on eelmisest atesteerimisest möödunud aasta
 3. eksternidel, kellel sügissemestri lõpuks möödub aasta eksternina õpingute alustamisest.

Kevadsemestri atesteerimised:

 • Juunis – täpne kuupäev selgub oktoobri lõpus
 • Augustis – täpne kuupäev selgub oktoobri lõpus

Dokumendid tuleb üles laadida:

 1. kõigil esimese aasta doktorantidel
 2. doktorantidel ja doktoriõppekavaga seotud eksternidel, kellel kevadsemestri lõpuks on eelmisest atesteerimisest möödunud aasta
 3. eksternidel, kellel kevadsemestri lõpuks möödub aasta eksternina õpingute alustamisest.

Atesteerimisdokumendid

Igaks atesteerimiseks peab doktorant enda ja juhendaja allkirjaga ÕISi laadima järgmised dokumendid:

 1. Atesteerimisaruanne (PhD Student's Progress Review - vorm kommentaaridega)
 2. Järgmise õppeaasta individuaalplaan (PhD Student's Individual Study Plan)

Kõik esitatud dokumendid peavad olema allkirjastatud juhendaja ja doktorandi poolt. Kui dokumendid allkirjastatakse paberil, siis tuleb ÕISi laadida üles skaneeritud dokument.

Atesteerimise korraldusest

Kui atesteerimisdokumendid on esitatud piisava detailsusega ning atesteerimiskomisjonil ei teki täiendavaid küsimusi, siis atesteeritakse doktorant esitatud dokumentide põhjal. Kui komsijonil tekib küsimusi, siis kutsutakse doktorant intervjuule ülal märgitud kuupäeval.

Intervjuult puudumine atesteerimiselt on aktsepteeritud ainult mõjuval põhjusel. Sel juhul peab doktorant kontakteeruma juhendaja ja atesteerimiskomisjoni esimehe professor Raul Vicente Zafraga (raul.vicente.zafra@ut.ee) hiljemalt nädal enne atesteerimist. 

Kuna komisjonil on väga lühike aeg kõikide esitatud dokumentide läbivaatamiseks, siis täpne atesteerimisintervjuude ajakava selgub hiljemalt päev enne atesteerimisintervjuusid. Palume siinkohal teie mõistvat suhtumist!

Juhul kui juhendaja ei saa osaleda atesteerimisel, esitab ta kirjaliku hinnangu doktorandi edasijõudmise kohta atesteerimiskomisjoni esimehele üks päev enne atesteerimiskoosolekut.

Lisainformatsiooni leiad veel:

Protsessile (ilma eelretsenseerimiseta) tuleb arvestada umbes 3 kuud, mille jooksul jõuab teha järgmist:

 • instituudi nõukogu otsused ja akadeemilise sekretäri hinnangu saamine;
 • seminariettekanne;
 • kokkulepped kirjastusega vähemalt 7 nädalat enne kaitsmist;
 • töö peab olema avalikult kättesaadav üks kuu enne kaitsmist.

Vaata ka arvutiteaduse instituudis kaitstud doktoritöid.

Dokumente

#õppimine
AdobeStock_391728607.jpeg

Kandideeri stipendiumitele

29.08.2022
#õppimine
Õppimine

Alanud on kandideerimine Enlighti võrgustiku sügissemestri kursustele

29.08.2022
#õppimine
LT üliõpilased

Infotunnid arvutiteaduse instituudis

24.08.2022