Skip to main content

Doktoriõpe


Doktoriõppekava "Informaatika" sisu õppeinfosüsteemis

Doktorikraadi taotlemisega seotud info, sh nõuded doktoriväitekirjale, kaitsmise kord jms

Doktoriõppe korraldus Tartu Ülikoolis

Doktoranditoetus ja selle taotlemine

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis on kõigile doktorantidele tagatud igakuine sissetulek vähemalt 1200 eurot (neto). Suurem osa doktorantidest on nooremteaduritena tööl, kõik täiskoormusega doktorandid saavad doktoranditoetust ning teatud juhtudel makstakse lisastipendiumi. Täpsemalt lepitakse tingimused kokku iga doktorandiga eraldi.


Atesteerimine

Atesteerimiskuupäevad 2020/2021 õppeaastal

Sügissemestril tuleb atesteerimisdokumendid ÕISi üles laadida hiljemalt 16. jaanuaril. Intervjuud atesteerimiskomisjoniga toimuvad 26. jaanuaril.
Dokumendid tuleb üles laadida:

 1. kõigil esimese aasta doktorantidel
 2. doktorantidel ja doktoriõppekavaga seotud eksternidel, kellel sügissemestri lõpuks on eelmisest atesteerimisest möödunud aasta
 3. eksternidel, kellel sügissemestri lõpuks möödub aasta eksternina õpingute alustamisest.

 

Kevadsemestril tuleb atesteerimisdokumendid ÕISi üles laadida juunikuu atesteemisseks hiljemalt 4. juunil ja augustikuu atesteermiseks hiljemalt 9.augustiks. Intervjuud atesteerimiskomisjoniga toimuvad juunis 14.-15. juunil ja augustis 23. augustil.
Dokumendid tuleb üles laadida:

 1. kõigil esimese aasta doktorantidel
 2. doktorantidel ja doktoriõppekavaga seotud eksternidel, kellel kevadsemestri lõpuks on eelmisest atesteerimisest möödunud aasta
 3. eksternidel, kellel kevadsemestri lõpuks möödub aasta eksternina õpingute alustamisest.

 

Atesteerimisdokumendid

Igaks atesteerimiseks peab doktorant enda ja juhendaja allkirjaga ÕISi laadima järgmised dokumendid:

 1. Atesteerimisaruanne (PhD Student's Progress Review - vorm kommentaaridega)
 2. Järgmise õppeaasta individuaalplaan (PhD Student's Individual Study Plan)

Kõik esitatud dokumendid peavad olema allkirjastatud juhendaja ja doktorandi poolt. Kui dokumendid allkirjastatakse paberil, siis tuleb ÕISi laadida üles skaneeritud dokument.

Atesteerimise korraldusest

Kui atesteerimisdokumendid on esitatud piisava detailsusega ning atesteerimiskomisjonil ei teki täiendavaid küsimusi, siis atesteeritakse doktorant esitatud dokumentide põhjal. Kui komsijonil tekib küsimusi, siis kutsutakse doktorant intervjuule ülal märgitud kuupäeval.

Intervjuult puudumine atesteerimiselt on aktsepteeritud ainult mõjuval põhjusel. Sel juhul peab doktorant kontakteeruma juhendaja ja atesteerimiskomisjoni esimehe professor Raul Vicente Zafraga (raul.vicente.zafra@ut.ee) hiljemalt nädal enne atesteerimist. 

Kuna komisjonil on väga lühike aeg kõikide esitatud dokumentide läbivaatamiseks, siis täpne atesteerimisintervjuude ajakava selgub hiljemalt päev enne atesteerimisintervjuusid. Palume siinkohal teie mõistvat suhtumist!

Juhul kui juhendaja ei saa osaleda atesteerimisel, esitab ta kirjaliku hinnangu doktorandi edasijõudmise kohta atesteerimiskomisjoni esimehele üks päev enne atesteerimiskoosolekut.

Lisainformatsiooni leiad veel:


Doktorikraadi taotlemine arvutiteaduse instituudis

Protsessile (ilma eelretsenseerimiseta) tuleb arvestada umbes 3 kuud, mille jooksul jõuab teha järgmist:

 • instituudi nõukogu otsused ja akadeemilise sekretäri hinnangu saamine;
 • seminariettekanne;
 • kokkulepped kirjastusega vähemalt 7 nädalat enne kaitsmist;
 • töö peab olema avalikult kättesaadav üks kuu enne kaitsmist.

Doktoritöö esitamise ja kaitsmise protseduur arvutiteaduse instituudis.

Doktoritöö esitamise ja kaitsmise kord arvutiteaduse instituudis graafiliselt.

Juhend doktoritöö oponentidele

Doktoritöö ametlik LaTeX-i mall näidiste ja juhistega

Doktoritöö ametlik LaTeX-i mall näidiste ja juhistega (Overleaf)

Vaata ka arvutiteaduse instituudis kaitstud doktoritöid.

#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine

Ülo Kaasiku stipendium

Eesti informaatika suuna ühe rajaja, emeriitprofessor Ülo Kaasiku (9. november 1926 Tallinn - 17. aprill 2017 Tartu) mälestuseks asutati 2018.

Jaga
31.12.2021
#õppimine
ATi_Eno Tõnisson

Eno Tõnissoni nimeline informaatika õpetajakoolituse stipendium

Jaga
31.12.2021