Autor:
Kristjan Karron

Ettevõtluskoostöö

 

Tartu Ülikooli üks põhiülesandeid on teaduspõhise ühiskonna ja majanduse arengu toetamine. Selleks on tarvis tugevat teadust, väga kvaliteetset kõrgharidust ning toimivat koostööd era- ja avaliku sektoriga.

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis oleme selleks loonud eripalgelisi koostööformaate, mis võimaldab ettevõtetel ülikooliga koostööd teha soovitud mahus ja tasemel.

Tutvu meie ettevõtluskoostöö vormidega:

 Võta meiega ühendust!


Mida me pakume?

Oma koostöös organisatsioonidega lähtume printsiibist toetada ettevõttes innovatsiooni loomist, integreerides teadus- ja arendus- ning õppetööd konkreetsete väljakutsete lahendamisega. 

Kutsume ettevõtete töötajaid osalema õppetöös külalisesinejatena, et jagada oma kogemusi, ning Delta karjääripäevale on ettevõtted oodatud tutvustama erialaseid karjäärivõimalusi. 

Korraldame avalikke üritusi, jagamaks uusi teadmisi laiemale publikule. Andmeteaduse seminaridel annavad oma teadmisi edasi andmeteaduse teemadega tegelevad teadlased, õppejõud, tudengid, vilistlased ja ettevõtete esindajad. Tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE klubiüritused toovad kokku tehisintellekti ja robootika valdkonna sidusgruppe, et viia teaduspõhist innovatsiooni tööstussektorisse. Meie eksperdid esinevad mitmetel teistel üritustel (nt sTARTUp Day, Tartu ettevõtlusnädal, Digit, Refresh ja teised), tõstes teadlikkust digitaliseerimise ja IT-lahenduste võimalustest.

Ootame ettevõtetelt andmestikke, lähteülesandeid ja/või probleempüstitusi erinevate kursuste tudengiprojektideks. Praktiliste ülesannete raames õpivad tudengid rakendama sobivaid tarkvaraarendus-, andmeteaduse ja masinõppe meetodeid. Probleemipüstitus otse ettevõttelt aitab kasvatada erialaspetsiifilist järelkasvu tööturule. Ettevõtte jaoks on see suurepärane võimalus kinnitada või ümber lükata esialgset hüpoteesi või proovida midagi, milleks seni aega pole olnud, uue andmestiku peal.

Disainmõtlemise ja digitootejuhtimise programmi Sandbox kaudu arendame koostöös ettevõtetega disainmõtlemise ja digitootejuhtimise haridust Tartu Ülikoolis ning pakume vastavaid koolitusi ka välja. Tudengitele reaalelulisi probleempüstitusi pakkudes saab ettevõte  tuvastada ja lahendada võimalikke vigu enne uuenduste laiemasse kasutusse viimist, tagades sellega konkurentidest eristumise. 

IT-tööstusmagistrantuur aitab peagi tööturule siseneva tudengi akadeemilised teadmised rakendada partnerorganisatsiooni keskkonnas. Nii koolitame näiteks tipptasemel andmeteadlasi, analüütikuid, tarkvaraarendajaid ja digitootejuhte, kes juba õpingute ajal hakkavad ettevõtte arengu heaks rakendama uusimaid akadeemilisi teadmisi ja ideid.

Teadmussiirdedoktorantuur - koostöö ülikooli, ettevõtte/asutuse ja doktorandi vahel -  seob akadeemilisi teadmisi ja ettevõtlusmaailma, võimaldades doktorantidel rakendada oma teadustöö tulemusi ettevõtte/asutuse aktuaalsete probleemide lahendamisel, suurendada teadus- ja arendustegevuse osa ettevõtetes ja asutustes, soodustades seeläbi innovatsiooni ja teadmiste jagamist. Teadmussiirdedoktorant lähtub teadustöös eeskätt partnerorganisatsiooni vajadustest. 

Järjepidevalt kasvatame teadus- ja arenduskoostööd eraettevõtete ja avaliku sektori organisatsioonidega. Meie kompetentsid on loonud nii suurema kui ka väiksema mahuga teadus- ja arenduskoostöö projekte näiteks Bolti, Mooncascade OÜ, PerkinElmeri, Better Medicine OÜ, Tartu Linnavalitsuse, Eesti keele instituudi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega. Projekti AI & Robotics Estonia (AIRE)” konsortsiumiga liitudes on ülikool võtnud eesmärgi panustada ka tööstussektori digitaliseerimise ja konkurentsivõime kasvule, pakkudes ja rakendades teadmisi tehisintellekti ja robotiseerimise lahendustest.

Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskus (HPC) pakub ettevõtetele suurte andmehulkade töötlemiseks Baltikumi võimsaimat taristut. Teenus hõlmab ligipääsu superarvutile, pilveteenust, andmete hoiustamist, kasutajate koolitust ja tehnilist tuge. Kodumaine arvutuskeskus on turvaline ning sobib hästi ka tundlike andmete töötlemiseks. Mahukamate projektide puhul on võimalik kasutada Euroopa võimsaimat superarvutit LUMI. Kiire andmetöötlus on asendamatu näiteks sellistes valdkondades nagu tootearendus, masinõpe, robootika ja ärianalüütika. 

Need on vaid mõned näited meie koostööst, mis toetavad ülikooli rolli ühiskonnas teadmuse looja ja levitajana.

Loe lähemalt arvutiteaduse instituudi uurimisrühmade ja -laborite kohta.

Vaata ka meie tudengitele mõeldud praktikapakkumiste ning võimalike lõputööde teemade registrit, kuhu kogume kokku ka meie ettevõtluspartnerite pakkumisi. Olete väga oodatud lisama oma pakkumisi!

Mõned edukad ettevõtluskoostöö näited

Building AI models for microscopy image analysis

Designing a methodology for real-time visualisation and estimation of mobility modality distribution in Tartu City

Isejuhtivate sõidukite labori arendamine 4. taseme autonoomsuse tehnoloogia rakendusuuringuteks ning teadus- ja arendustöö isejuhtivate sõidukite tehnoloogia valdkonnas

Personaalmeditsiini rakendamine Eestis


Ettevõtluskoostöö kontaktid

Helen Jõesaar
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
ettevõtluskoostöö juht
r 3092
+372 737 6402
+372 5383 6448
Helen Jõesaar
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
ettevõtluskoostöö juht
r 3092
+372 737 6402
+372 5383 6448
Mari-Anne Suurpere
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
partnerlussuhete spetsialist
r 3092
+372 737 6402
+372 5744 3840
Mari-Anne Suurpere
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
partnerlussuhete spetsialist
r 3092
+372 737 6402
+372 5744 3840
Lotte Parksepp
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
r 3120
Lotte Parksepp
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
r 3120
Carolin Siimenson
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
ettevõtluskoostöö koordinaator
r 3092
+372 737 6402
Carolin Siimenson
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
ettevõtluskoostöö koordinaator
r 3092
+372 737 6402
Maria Laanelepp
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
projektijuht
r 3092
+372 737 6402
Maria Laanelepp
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
projektijuht
r 3092
+372 737 6402
Better Medicine'i meeskond

Tartu Ülikool saab osaluse ettevõttes Better Medicine OÜ, kes diagnoosib tehisaru abil vähktõbe

Grupipilt

21. Eesti arvuti- ja süsteemiteaduse suvekool (ESSCaSS)

Illustration with lines

Eesti tehisintellekti tippkeskuse avamine