Autor:
Pexels.com

Mida tasub teada enne doktoriõppesse kandideerimist

Eelmine õppeaasta oli doktoriõppes suurte muudatuste aeg. Reformi käigus muutusid seadused ja ülikooli õigusaktid ning seega üldisemalt senised põhimõtted.

Reformi peamine eesmärk oli väärtustada ja tasustada doktorantuuri ajal tehtavat tööd. Samuti seati eesmärgiks selgem töökorraldus ülikoolis, tõhusam tööülesannete jaotus ning infokorraldus, mis toetab paremini doktoritöö sisulist juhendamist.

Doktoriõppe planeerimine ja korraldamine käib varasemaga võrreldes nüüd küllaltki teistmoodi ning lisaks tuleb veel mitu aastat vahet teha kaht liiki doktorantidel: ühed on immatrikuleeritud enne 2022/2023. õppeaastat ja teised alates sellest õppeaastast. Doktoriõppe arendustegevus jätkub.

Mitut liiki doktorandid

Doktorant on üldjuhul nooremteadur. Ta sõlmib ülikooliga töölepingu, mille alusel täidab doktoriõppe programmi. Niiviisi on doktorandil võimalik pühenduda oma teadustööle ja õpingutele, muu töö tegemist ülikool piirab.

Nooremteadurile makstakse vähemalt Eesti keskmist palka (2023. aastal on Tartu Ülikoolis nooremteaduri palga miinimummäär vähemalt 1720 eurot) ning töölepinguga kaasnevad sotsiaalsed tagatised.

Doktoriõppe kestus on neli aastat. Doktorantuuri on võimalik läbida ka pikema aja, täpsemalt kuni kaheksa aasta jooksul väiksema koormusega. Töötada on lubatud vähemalt poole koormusega. Doktorandiks on võimalik tulla ilma ülikooliga töölepingut sõlmimata. Kui töötad väljaspool ülikooli ja sulle ei sobi töökoormuse jagamine kahe töökoha vahel, siis uuri ilma töölepinguta doktoriõppe läbimise võimalusi.

Kui töötad väljaspool ülikooli samal teemal, mis on sinu tulevane doktoritöö, siis uuri teadmussiirdedoktorantuurivõimalusi. Kui sinu tööandja on huvitatud koostööst ülikooliga, on see hea võimalus doktoritöö oma igapäevatööga ühendada.

Doktoriõpe uue programmi alusel

Sul on võimalik pühenduda oma uurimistööle, kirjutamisele ja publitseerimisele. 

Sul on võimalik valida, milliste teadmiste ja oskuste täiendamisele sa keskendud, ning sinu programm võimaldab õppeainete ja koolituste valikul paindlikkust.

Doktoriõppe keskused ja personaliarenduskeskus pakuvad enesetäiendusvõimalusi, mis vastavad nii muutuvatele tööturu vajadustele kui ka võtavad arvesse doktorantide tagasisidet.

Doktoriõppega seotud küsimustes toetavad sind juhendaja(d), eriala esindaja ja õppekorraldusspetsialist instituudis ning valdkondlik doktoriõppe keskus, samuti ülikooli tugiüksused, sh nõustamiskeskus ja personaliosakond.

Doktoriõppes valmistatakse ette iseseisvaid uurijaid ning selle käigus omandad olulisi ülekantavaid pädevusi. See, kas jätkad juhtivspetsialistina mitteakadeemilises sektoris või teadlase ja õppejõuna ülikoolis, on sinu valik. Karjääri planeerimise ja vajaliku profiili kujundamisega tasub alustada varakult.

Doktoriõpe on pikaajaline ja nõuab mitmekülgset pingutust. Planeeri hoolikalt oma koormust ja tegevuskava, et edeneksid õpingutes jõudsalt, kuid säästaksid ka tervist. Doktoriõppes kujundad oma õpiteekonna juhendaja(te) abiga ise. Valikute tegemisel tasub olla hoolikas ja pidada silmas nii üldist ajakava kui ka tulevikueesmärke.

Küsi täpsemat infot doktoriõppe keskusest ja eriala esindajalt. Vt ka ut.ee/et/doktoriope

 

Monika Tasa

Õppeosakonna arendusnõunik

Artikkel ilmus algselt ajakirjas Universitas Tartuensis.

Students behind the desk

Tartu Ülikooli mängujämm 2024

Tudengid seisavad diplomitega

Tudengiprojektide võistlus 2024

Tõnis Henrik Hlebnikov istub käsi põsakil ja vaatab mõtlikult arvuti ekraani poole paremalt vasakule

Tõnis Hendrik Hlebnikov: ilus kood, mis lahendab probleemi elegantselt, on võrreldav õnnestunud meloodiaga