Autor:
Christoph Mischke

Tartu Ülikooli töötajad ja üliõpilased said Enlighti võrgustiku õpetamise ja õppimise konverentsilt väärt kogemuse

16.–18. novembrini toimus Göttingenis iga-aastane Enlighti võrgustiku konverents, kus Tartu Ülikoolist osales 17 töötajat ja kuus üliõpilast. Konverentsi töötubades olid muu hulgas arutluse all probleemõpe, kaasav haridus ning kaasaegsed õpetamis- ja õppimismeetodid. Tartu Ülikooli töötajad korraldasid kolm töötuba.  

Nii töötajad kui ka üliõpilased võtsid konverentsilt kaasa väärt kogemusi. Ühe osaleja, ökoloogia ja maateaduste instituudi programmijuhi Madli-Johanna Maidla sõnul sai ta tänu ettekannetele ja aruteludele mitu head ideed, mida õppeainetes edasi arendada ja kolleegidele tutvustada. 

Samuti konverentsil osalenud teoloogia ja religiooniuuringute doktorandi Igor Ahmedovi sõnul oli tänuväärne, et üliõpilasi kaasati aruteludesse ja koheldi võrdsete partneritena. „Konverents andis võimaluse jagada muljeid ning võrrelda õppimist ja õpetamist erinevates Euroopa ülikoolides, saada ülevaade üliõpilasesinduste tööst ja üliõpilasi enim vaevavatest muredest. Tekkis soov mõelda kaasa, kuidas saaks uusi teadmisi Tartus rakendada ja üliõpilase seisukohast muutusi mõjutada,“ ütles Ahmedov. 

Konverentsil kuulutati välja ka õpetamis- ja õppimisauhinna võitja. Sel aastal pälvis auhinna Uppsala Ülikooli kursus „Innovatsiooni mäng: tervise- ja haridusteemaliste tõsimängude suvekool“, milles õpetasid ka Jaanus Jaggo ja Raimond-Hendrik Tunnel Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudist.  

Arvutigraafika nooremlektori Jaanus Jaggo sõnul tundus tervise- ja haridusteemaliste mängude kursus talle algusest peale põneva ettevõtmisena. „Selle eesmärk on rakendada mängudisainis kasutatavaid võtteid eluliste terviseprobleemide lahendamiseks ja ühiskonna terviseteadlikkuse suurendamiseks. Meid kutsuti õpetama eelkõige mängudisaini poolt: kuidas luua kaasahaaravaid mänge, mis annaksid ka oodatud tulemuse. Kuna me oleme juba pikka aega õpetanud Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis arvutimängude loomise ja disaini kursust, siis tundus see hea võimalus näha, kuidas sarnast teemat mujal käsitletakse, ning ühtlasi jagada oma õpetamiskogemust,“ rääkis Jaggo.  

Lisaks Tartu Ülikooli õppejõududele oli esinema kutsutud ka teisi oma ala professionaale üle kogu maailma. Jaggo sõnul oli muljetavaldav, kuidas eri valdkondade õppejõud tegid edukat koostööd ja lõid omalaadse kursuse. Avatud klassiruumi meetod andis häid tulemusi ning tudengid olid loovad ja eesmärgile pühendunud. Sellega, et iga 45-minutilise õppesessiooni järel oli 15 minutit pausi, leiti hea tasakaal töö ja puhkuse vahel. Neid võtteid soovivad Jaggo ja Tunnel tulevikus kasutada ka oma ainetes. Tutvu võidukursusega.

Õpetamis- ja õppimisauhind antakse kursusele, milles rakendatakse Enlighti võrgustiku hariduseesmärkidega seostuvaid uuenduslikke rahvusvahelisi pedagoogilisi meetodeid. Tartu Ülikooli esindas konkursil Eesti parima e-kursuse märgi saanud MOOC „Võistlevad arusaamad regionalismist“, mille on koostanud Johan Skytte poliitikauuringute instituudi meeskond.  

Järgmine õppimise ja õpetamise konverents toimub 2023. aastal Bordeaux’s. Loe rohkem konverentsi ja Enlighti võrgustiku kohta.

Grupipilt

21. Eesti arvuti- ja süsteemiteaduse suvekool (ESSCaSS)

Soome lipp

Soome president Alexander Stubb külastab Tartu Ülikooli

Deeptech. RAEng_Publications Pixabay

Süvatehnoloogia foorum toob kokku valdkonna eksperdid Kesk- ja Ida-Euroopast