Skip to main content

Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool

Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool on Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Cybernetica AS koostöös läbiviidav Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist rahastatud projekt, mille eesmärgiks on doktoriõppe efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmine ning õppe vastavusse viimine tööturu vajadustega.

​​Doktorikool toetab  

  • Doktorantidele ja nende juhendajatele suunatud tegevusi doktoriõppe efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmiseks (seminarid, koolitused jm).
  • Doktoriõppe rahvusvahelistumist toetavaid tegevusi (vahetusõpingud, rahvusvahelised koolitused, osaline teadustöö läbiviimine välisülikoolis).
  • IT-erialade ja eri sektorite vahelist koostööd toetavaid tegevusi.
  • Doktorikooli ja sellega seotud valdkondade tegevuste toetamist.

Doktorikooli raames korraldatavad üritused Tartu Ülikoolis

Uued üritused tehakse teatavaks sügisel!

[collapsed class="collapsible-blue-with-background"]


Toimunud üritused


Doktorantide mobiilsustoetus

Doktorikooli kaudu on doktorantidel võimalik taotleda mobiilsustoetust välismaal toimuvatel erialastel (veebi)konverentsidel, seminaridel, kursustel või muu õppe-ja teadustööga seotud tegevustel osalemiseks. Doktorantidel on ka võimalus taotleda toetust osalemaks Eestis toimuvatel erialastel teaduskonverentsidel. Tegevus peab olema otseselt seotud doktoriõpingutega.

[collapsed class="collapsible-blue-with-background"]


Mobiilsustoetuse taotlemise tingimused

Kellel on õigus toetust taotleda?
Ainult doktorikooli aktiivsetel liikmetel.
NB! Taotleja ei tohi olla mobiilsuse ajal akadeemilisel puhkusel ega õppida eksternina. 

Sõidu eesmärk
Toetust võib kasutada selleks, et osaleda nii Eestis kui ka välismaal toimuvatel erialastel (veebi)konverentsidel, seminaridel, kursustel või muu teadustööga seotud tegevuste läbiviimiseks (töötamine raamatukogus, laborite kasutamine, kohtumiseks välisjuhendajaga, välitöödel osalemiseks jms) niikaua kuni see on tihedalt seotud taotleja doktoriõpingutega. Taotlusi võetakse vastu aastaringselt.
NB! Kandideerides tuleb tegevusplaanis selgelt välja tuua, kuidas toetatav tegevus aitab kaasa doktoritöö valmimisele või doktoriõpingute edenemisele. Konverentsikülastuste puhul eelistatakse osalemist ettekandega.

Kuidas taotleda?
•    Täitke taotlusvorm koos lisatud detailse tegevusplaaniga (Application Form incl activity plan).
•    Lisage juhendaja allkirjastatud soovituskiri.
•    Lisage vastuvõtva ülikooli, teadusasutuse või ürituse korraldaja poolne kinnituskiri;
•    Võimalusel lisage taotluse juurde ürituse ajakava.
•    Saatke kõik dokumendid aadressile ati.phd@ut.ee.

Taotlemise tingimused
1. Taotleja peab olema doktorikooli aktiivne liige.
2. Hüvitatavad kulud on sõidukulud (sh reisikindlustus), majutuskulud ja osalustasud.
3. Igal doktorandil on õigus saada ühe õppeaasta jooksul kuni kaks toetust. NB! E-mobiilsuse korral ei piirata toetuste arvu õppeaastas.
4. Pärast sõitu tuleb esitada tegevusaruanne.

Dokumendid

[/collapsed]


Kontaktid

Jaanika Seli, õppejuht
Eeva Kilk, doktoriõppe ja projektide koordinaator

Küsimuste korral kirjutage e-posti aadressil ati.phd@ut.ee.

Tartu Ülikoolis tegutseb doktorikool ASTRA projekti PER ASPERA raames, mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond. Rahastusperiood: 01.01.2016–31.08.2022.

Image
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine

Ülo Kaasiku stipendium

Eesti informaatika suuna ühe rajaja, emeriitprofessor Ülo Kaasiku (9. november 1926 Tallinn - 17. aprill 2017 Tartu) mälestuseks asutati 2018.

Jaga
31.12.2021
#õppimine
ATi_Eno Tõnisson

Eno Tõnissoni nimeline informaatika õpetajakoolituse stipendium

Jaga
31.12.2021