Doktoritöö: ID-kaardi turvariskid korduvad, sest neist ei õpita

Eesti on kasutanud ID-kaardi süsteemi kodanike tuvastamiseks juba pea 20 aastat ning selle aja jooksul on leitud mitmeid turvariske. Peagi Tartu Ülikoolis kaitstav doktoritöö heidab neile turvariskidele valgust ja pakub välja võimalikke õppetunde tulevikuks.

"Eesti ID-kaardi süsteem on uurimisobjektina väga põnev, sest tegu on päriselt kasutatava üleriigilise elektroonilise isikutuvastuse skeemiga," ütles Arnis Paršovs. Oma doktoritöös andis ta põhjaliku ülevaate kõikvõimalikest turvariskidest ja muudest juhtumitest, mis ID-kaardi süsteemis selle 18 kasutusaasta jooksul ette tulid. Selleks vaatas ta läbi mitusada teemakohast uudislugu ja kogus andmeid ID-kaardi süsteemiga seotud osapooltelt. Lisaks tegi ta ehtsate ID-kaartidega erinevaid katseid.

Loe edasi ERR Novaatorist.