Eno Tõnissoni nimeline informaatika õpetajakoolituse stipendium


Eno Tõnissoni nimelise mälestusfondi stipendiumi eesmärk on innustada Tartu Ülikooli üliõpilaste õpinguid informaatika didaktikaga seotud erialadel ja seeläbi toetada noorte õpetajate ja õppejõudude juurdekasvu informaatika valdkonnas. Stipendiumi suurus on 500 eurot kuus.

Stipendiumide arv kujuneb Tartu Ülikoolile tehtud annetustest ning Tartu Ülikooli omavahenditest. Annetatud summadele lisab Tartu Ülikool vähemalt 100%. Tee ülekanne või püsimaksekorraldus Tartu Ülikooli pangakontole. Seletus: "ANNETUS ATI ENO STIPP".

Kandideerima on oodatud Tartu Ülikooli esimese ja teise aasta magistrandid, kes õpivad informaatikaõpetajaks. Stipendium makstakse üliõpilasele nominaalõppeajal kuni magistrikraadi omandamiseni.

Kandideerimise ajakava

  • Kandideerimise tähtaeg: 31. jaan 2022
  • Stipendiumi väljakuulutamine: 7. veebr 2022

Kandideerimiseks kohustuslikud dokumendid:

  • motivatsioonikirja vormis taotlus (1 A4);
  • CV;
  • väljavõte õppetulemuste kohta.

Dokumendid tuleb saata aadressile contest.cs@lists.ut.ee hiljemalt 31. jaan 2022 (k.a.).

Stipendiumiga seotud õigused ja kohustused

  • Stipendiumi ei maksta samaaegselt teiste stipendiumitega, välja arvatud vajaduspõhised stipendiumid ja reisitoetused.
  • Stipendiumiperioodi lõpus esitab stipendiumisaaja komisjonile ülevaate, kuidas stipendium on aidanud üliõpilasel liikuda oma tulevikuplaanide täitmise suunas.

Eno Tõnissoni nimelise mälestusfondi stipendiumi statuut

Image

Eno Tõnisson pühendas suure osa oma elust õpetamisele, tehes seda nakatava kirega ja innustades õppijaid. Üliõpilased on teda korduvalt valinud parimaks, oma lemmikuks ja kõige humoorikamaks õppejõuks. Suurepärase töö eest on ta saanud mitmeid auhindu – näiteks pälvis ta ülikoolis 2015. aastal hea õpetamise grandi, 2016. aastal Tartu Ülikooli aumärgi ning samal aastal ka Haridus- ja Teadusministeeriumilt Eesti aasta õppejõu tiitli.

Ta õpetas koolis, ülikoolis ja ka laiemalt, korraldades eestikeelseid programmeerimise e-kursusi, mis kujunesid ülipopulaarseks, osalejaid on aastate jooksul olnud tuhandeid. Kursus “Programmeerimisest maalähedaselt”, mis oli Tartu Ülikooli esimene eestikeelne MOOC ehk vaba ligipääsuga avatud e-kursus, sai Eesti e-Ülikooli konsortsiumi aasta e-kursuse auhinna 2016. aastal.

Eno Tõnisson on öelnud, et õpetamisega on ta tohutult palju ise juurde õppinud ning õpetamine ja selle protsess pakub talle palju rõõmu ja motivatsiooni: "Õpetamisega ei kaota ju mitte midagi, samas saan ma inimestele midagi pakkuda, kui nad suudavad ja tahavad seda vastu võtta. See on äärmiselt tore tunne."

#õppimine
AdobeStock_391728607.jpeg

Kandideeri stipendiumitele

29.08.2022
#õppimine
Õppimine

Alanud on kandideerimine Enlighti võrgustiku sügissemestri kursustele

29.08.2022
#õppimine
LT üliõpilased

Infotunnid arvutiteaduse instituudis

24.08.2022