Teadus- ja arendusprojektid

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut teeb koostööd erinevate organisatsioonidega, pakkudes teaduslikku tuge nii Eesti kui ka välismaa ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele.

Arvutiteaduse instituudiga koostöös on võimalik teha väga erisuguseid teadus- ja arendusprojekte kolmes kategoorias:

  • Alusuuringud – algupärased uuringud uute teadmiste saamiseks, seadmata eesmärgiks nende kohest rakendamist;
  • Rakendusuuringud – algupärased uuringud eesmärgiga rakendada neid kindlas valdkonnas;
  • Katse- ja arendustööd – süstemaatiline töö, mida tehakse alus- ja rakendusuuringute baasil uue või täiustatud toote, protsessi, süsteemi või seadme väljatöötamiseks.

Allpool olev loetelu annab ülevaate koostööst sündinud teadus- ja arendusprojektidest, millega on olnud seotud meie teadlased ja tudengid.

Projekti nimi: Personaalmeditsiini rakendamine Eestis

Projekti eesmärk: IT-lahenduse arendustööd personaalmeditsiini jaoks vajalike digitaalsete terviseandmete Eesti tervise infosüsteemis (edaspidi TIS) kättesaadavaks ja töödeldavaks muutmise võimaldamine. Personaalmeditsiini jätkusuutlik arendamine ja rakendamine tervishoiuvaldkonnas.

Loe lähemalt siit

Projekti nimi: Rakendusuuring kaugjuhitavate sõidukite juhtimisabi ning turvalisuse funktsioonide jaoks oluliste sensorite ja tarkvaraalgoritmide süsteemi arendamiseks

Projekti eesmärk: Arendada kaugjuhitavate sõidukite võimet väljaspool korrapärast linnakeskkonda oma ümbrust ja asukohta tajuda ning ise hakkama saada olukorras, kus side operaatoriga ja satelliitpositsioneerimine võib katkeda.

Loe lähemalt siit

Projekti nimi: Isesõitvate autode labor

Projekti eesmärk: Eesmärk on viia läbi isesõitvate autode rakendusuuring, mis keskendub vabavaraliste lahenduste kasutamise võimalikkusele isesõitvate autode ja sellele tugineva sõidujagamisteenuse turule toomiseks aastaks 2026.

Loe lähemalt siit

Projekti nimi: Adaptiivsed monitooringu ja teabe süsteemid rahapesu tõkestamiseks

Projekti eesmärk: Swedbanki rahapesu tõkestamise võimekuse ja kuluefektiivsuse tõstmine. Projekti raames arendatakse meetodeid keeruliste ja struktureerimata andmete eeltöötlemiseks ning andmeteaduse lahendusi kahtlustäratavate finantstegevuste tuvastamise täpsemaks ja spetsiifilisemaks muutmiseks.

Loe lähemalt siit

Projekti nimi: Süvaneurovõrkude kasutamine rakupiltide analüüsis

Projekti eesmärk: Koostöö eesmärgiks on arendada masinõppe meetodeid, et luua intelligentset tarkvara meditsiini- ja eluteadustes kasutatavate rakkude mikroskoopia piltide analüüsiks.

Loe lähemalt siit ja siit

Projekti nimi: Kiudoptilise side kodeerimine

Projekti eesmärk: Projekti detaile ei saa konfidentsiaalsuslepingu tõttu avaldada. 

Projekti nimi: Avaliku sektori masintõlketehnoloogia arendamine

Projekti eesmärk: Riigihange, mille eesmärgiks on arendada tipptasemel masintõlke lahendusi kuuele keelepaarile (eesti-inglise-eesti, eesti-vene-eesti, eesti-saksa-eesti) ja neljale tekstivaldkonnale (kriisiinfo, tervisetekstid, riigikaitse, üldvaldkond).

Loe lähemalt siit

Projekti nimi: Rahvastiku liikumise analüütika, seire ja ennustamise algoritmid

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on arendada välja tööriistade komplekt, mis sisaldab algoritme rahvastiku liikumise analüütikaks, seireks ja ennustamiseks mobiilsideandmete pealt.

Loe lähemalt siit

Projekti nimi: Väljendusrikas ja mitmekesine eestikeelne kõnesüntees

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on saavutada oluliselt loomulikum ja väljendusrikkam väljundkõne, mis kaugema eesmärgina võimaldab kõnesünteesi laiema kasutuselevõtu tänu paremale kvaliteedile. Lisaks väljendusrikkuse lisamisele pööratakse sünteeshäälte loomisel tähelepanu ka nende rakendatavusele. Seetõttu on häälte loomisel kavas kasutada erinevaid meetodeid, mis peaks tagama nende kasutatavuse erinevatel seadmetel ja erinevates kasutusolukordades. Projekti tulemusena valmivad väljendusrikkad ja mitmekesised, erinevatel meetoditel loodud sünteeshääled, mis vastavad erinevate sihtgruppide ootustele ja on kasutatavad mitmesugustel eesmärkidel.

Loe lähemalt siit

Projekti nimi: IoT labor

Projekti eesmärk: Eesmärgiks on arendada arvutiteaduse instituudi tudengite õppekeskkonda ja -võimalusi ning soodustada teadus- ja arendustööle toetuvate uute äriideede loomist.

Loe lähemalt siit ja siit

Projekti nimi: Automatiseeritud metoodika loomine sisendfaili (PDF, Word, InDesign) ePub formaati konverteerimiseks

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on välja töötada metoodika PDF faili kuluefektiivsemal viisil konverteerimine ePub formaati. Projekti käigus lihtsustatakse tööprotsessi, et varasemaga samaväärse tulemuse saavutamiseks oleks võimalik kaasata erialase väljaõpeta tööjõudu.

Loe lähemalt siit

Projekti nimi: Tartu linna liikuvuse modaaljaotuse arvutamise metoodika ja visualiseerimise lahenduse loomine

Projekti eesmärk: Projekt käsitleb linnatranspordi üht suurimat väljakutset pakkuvat teemat, mis kujutab erinevaid transpordivahendeid, mida kasutatakse igapäevases tegevuses linnapiirkondades. Seetõttu peetakse transpordiliikide jaotust üheks peamiseks indikaatoriks linnaliikluse dünaamika mõistmiseks. Selles projektis teeme uuendusi, asendades traditsioonilised uuringud erinevate andurite ja andmeallikatega ning pakkudes igapäevast reaalajas teavet linna transpordiliikide jaotuse kohta.

Loe lähemalt siit

Projekti nimi: Müra modelleerimine põllumajandustegevuste eristamise täiustamiseks Sentinel andmete põhjal

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on uurida müra modelleerimise ning prognoosimudelite parandamise meetodeid ja tehnikaid.

Loe lähemalt siit

Projekti nimi: Poeketi klientide ostuharjumuste analüüsimeetodite arendamine

Projekti eesmärk: Klientide käitumise analüüsi meetodite arendus ja andmeanalüüsi läbiviimine eesmärgiga tuvastada kirjeldavaid fakte klientide käitumise, erinevate kliendigruppide segmenteerimise jne osas.

Loe lähemalt siit.

Name of the project: This project is a collaboration between the Software Engineering sub-group with the Software Competence Center Hagenberg (SCCH) in Austria. The main goal of the project is to evaluate existing and developing new methods, techniques, and tools for (semi-)automatic test oracle generation. This project is part of the COMET Research Programme.

Principal Investigator: Dietmar Pfahl
Research staff involved: Kristiina Rahkema, Alejandra Duque-Torres