Värkvõrgu labor

2016. aasta märtsis avasime koostöös Teliaga asjade interneti labori, mis koosneb nutika kodu ning nutika kontori keskkonnast. Labor asub Delta keskuses ning sealse tehnika ning kontseptsiooniga töötavad peamiselt mobiili- ja pilvearvutuste labori teadlased. Samuti on võimalik tudengitel huvi korral teadlaste juhendamisel värkvõrgu valdkonnas teha mõnda projekti või lõputööd. Huvi korral teadus- või koostöö vastu võib kontakteeruda mobiili- ja pilvearvutuste laborist doktorandi Jakob Massiga.

Mitmed igapäevaselt kasutuses olevad seadmed kannavad endas võimekust ühenduda võrku ning ka ühilduda omavahel. Selle süsteemi tuumaks on interneti protokoll (IP), mis võimaldab füüsilistel esemetel andmeid vahetada ning ühenduda interneti vahendusel, moodustades asjade interneti ehk värkvõrgu. Asjade interneti vallas tehtava teadustööga on võimalik arendada ja tõstva kõikvõimalike erinevate teenuste ja keskkondade kvaliteeti alates põllumajandusest ja transpordist kuni tervishoiu ja hariduseni välja.  

Nutikas kontorikeskkonnas on keskseteks teemadeks keskkonnasäästlikkus ja efektiivne elektrikasutus ning targad koosolekute lahendused.

Image
IoT labor

Nutika kodu keskkonnas on oluline fookus samuti keskkonnasäätlikkusel ning ressursside mõistlikul kasutamisel - sealhulgas näiteks konditsioneeri, kütte, ventilatsiooni kasutamise optimeerimine. Lisaks arendatakse ka liikumisandurite kasutamist ja objektide asukoha määramist ning nutika koduse keskkonna kaugjuhitavust.

Image
IoT labor2

Vaata ka galeriid labori avamisest.

#teadus
noore teadlase preemia laureaadid

Kõik Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemiad tulid Tartu Ülikooli

#ettevõtlus #instituudist #koostöö #teadus #ühiskonnale
Delta

Teaduskonverentsil saab tutvuda Tartu Ülikooli IT-teadlaste tööga

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut korraldab 18.-19. mail Delta õppe- ja teadushoones teaduskonverentsi “IT Academy Research Summit”, millega tähistatakse projekti “IT Akadeemia teaduse toetusmeet