Tartu Ülikool hoiab maailma ülikoolide pingereas kohta 300 parima seas

Tartu Ülikool on maailma ülikoolide äsja avaldatud pingereas QS World University Rankings eelmise aastaga võrreldes tõusnud ja jagab 296. kohta. Viimastel aastatel on Tartu Ülikool püsinud maailma 300 parima ülikooli seas. Seni kõrgeim, 285. koht pärineb üle-eelmisest aastast.

Värskesse edetabelisse on lisandunud 124 uut ülikooli. Edetabelit koostav rahvusvaheline konsultatsioonifirma Quacquarelli Symonds (QS) võttis arvesse kokku 2462 ülikooli, millest reastati 1422.

QS kasutab ülikoolide paremusjärjestusse seadmisel kuut näitajat: ülikooli maine akadeemiliste liidrite ja tööandjate seas (vastavalt 40 ja 10% koondhindest), akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste suhtarv (20%), teadustöö mõjukus, mida näitab akadeemiliste töötajate avaldatud teadusartiklitele tehtud viidete arv ühe akadeemilise töötaja kohta (20%), ning välisüliõpilaste ja -töötajate osakaal (kumbki 5% koondhindest). Neist kuuest näitajast kahes on Tartu Ülikool möödunud aastaga võrreldes oma kohta parandanud.

Märkimisväärne tõus – 271 koha võrra, 676. kohalt 405. kohale – on olnud välistöötajate osakaalu arvestuses. Neljandat aastat järjest on paranenud Tartu Ülikooli koht akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste suhtarvu järgi: seekordne tõus on 95. kohalt 91. kohale. Seda suhtarvu kasutab QS õppetöö kvaliteedi kaudse näitajana ja see on olnud läbi aastate Tartu Ülikooli peamine tugevus.

Tartu Ülikooli tugev rahvusvaheline positsioon annab üliõpilastele kindluse, et Eestis on võimalik saada kvaliteetne ja konkurentsivõimeline kõrgharidus. See on tulevastele üliõpilastele hea põhjus, miks valida õppimiskohaks just Tartu Ülikool,“ ütles ülikooli arendusjuht Taivo Raud. Teisalt on siin ka oluline sõnum poliitikakujundajatele: senise taseme säilitamiseks ja parandamiseks on riigil vaja järjepidevalt ülikoolide õppe- ja teadustöösse investeerida, et Eesti kõrgharidus püsiks tihedas üleilmses konkurentsis elujõuline, lisas ta.

Täieliku edetabeliga saab tutvuda QS-i kodulehel. Metoodika kohta võib samuti lähemalt lugeda QS-i kodulehelt.

 

Olulised kuupäevad Tartu Ülikooli kandideerimisel

  • Avalduste esitamine eestikeelsesse esimese astme õppesse kestab 13.–29. juunini
  • Avalduste esitamine eestikeelsesse magistriõppesse juba käib ja kestab kuni 29. juunini
  • Sisseastumiseksamid ja hindamine kestavad 1.–10. juulini ning tulemused selguvad hiljemalt 11. juulil
  • Esimesed vastuvõtuotsused edastatakse kandidaatidele 12. juulil
#õppimine #sisseastumine
AdobeStock_213008043.jpeg

Andmeteaduse magistriõppe infotund 2023

#õpetamine #sisseastumine #täiendusõpe
Pilt

Magistriõppe infotund "Matemaatika- ja informaatikaõpetaja"

#sisseastumine
Delta ja inimesed

Magistriõppe infotund "Infotehnoloogia mitteinformaatikutele"