Autor:
Tartu Ülikool

Andmeteadus


Andmeteaduse mikrokraadiprogrammi eesmärk on tuua tööturule juurde andmeteaduse spetsialiste. Programmi sihtrühm on IT-professionaalid, kes saavad oma olemasolevale programmeerimiskogemusele lisada alusteadmised andmeteadusest. See võimaldab töötada efektiivsemalt koos andmeteadlastega, juhtida andmeteaduse projekte või asuda ise andmeteadlase ametikohale. 

Õppetöö toimub koos magistriõppekava „Andmeteadus“ üliõpilastega vastavalt tunniplaanile.

Registreeru programmi

Toimumise aeg 04.09.2023–25.06.2024
Registreerimise tähtaeg 21.08.2023
Sihtrühm programmeerimisoskustega IT-valdkonna professionaalid
Õpingute alustamise tingimused bakalaureuse- või magistrikraad IT-erialal või vähemalt kaks aastat töökogemust IT-sektoris tehnilises rollis
Õppekeel eesti ja inglise keel vastavalt õppeainele
Õpiväljundid

Mikrokraadiprogrammi läbinu

  • oskab rakendada andmeteaduse ja statistika põhialuseid ja -meetodeid andmeanalüüsi tegemiseks eri valdkondades; 
  • teab, kuidas määrata kindlaks andmete analüüsiga seotud probleemülesanded ja valida sobivaimad andmeteaduse meetodid nende lahendamiseks; 
  • oskab tõlgendada ja hinnata andmeanalüüsi tulemuste usaldusväärsust ning teeb nende põhjal argumenteeritud järeldusi; 
  • oskab visualiseerida tulemusi ja tehtud järeldusi ning tutvustada neid teiste valdkondade ekspertidele neile mõistetavas vormis; 
  • teab, kuidas planeerida ja ellu viiaandmeteaduse projekte, võttes arvesse tervet andmete elutsüklit; 
  • on valmis töötama andmeteadust rakendavates meeskondades, sh ettevõttes ja avalikus sektoris, mõistes selgelt oma rolli ja vastutust meeskonnas.
Õppeained
Programmijuht Raivo Kolde, terviseinformaatika kaasprofessor, raivo.kolde@ut.ee
Programmi hind 2400 eurot
Lõpetajale väljastatav dokument Tartu Ülikooli tunnistus

Arvutiteaduse instituudi mikrokraadiprogrammid

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppesse kandideerimise kriteeriumid on muutunud

Täiendusõppeprogramm LTMS.TK.043 „Ettevalmistus matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppesse astumiseks“