Autor:
Tippapatt

CHAISE avaldab plokiahela oskuste strateegia, millega muudetakse Euroopa Liit plokiahela innovatsiooni ja kasutuselevõtu eestvedajaks

Valdkondlike oskuste ühendus CHAISE on avaldanud Euroopa plokiahela oskuste strateegia ja tegevuskava. See strateegia on võtmetähtsusega saavutus CHAISE projektis, mida rahastatakse programmi Erasmus+ raames eesmärgiga tagada Euroopas plokiahela oskused, mis hoiaksid Euroopa Liitu plokiahela innovatsiooni esirinnas ja suurendaksid veelgi selle sektori atraktiivsust.

Strateegia koostamiseks on CHAISE’i partnerid enam kui aasta põhjalikult uurinud plokiahela tööturgu ning analüüsinud selliste oskuste nõudmise ja pakkumise vahekorda. CHAISE'i varasemates väljaannetes on rõhutatud, et praegune plokiahela spetsialistide pakkumine ei vasta nõudlusele. Selle põhjuseks on peamiselt tööturu ja plokiahela haridus- ja koolitustegevuse vahelise seose puudumine ning vähene teadlikkus sellest arenevast tehnoloogiast.

Sellest lähtudes püüab CHAISE’i Euroopa plokiahela oskuste strateegia pakkuda koordineeritud ja praktilist lähenemist, millega reageerida praegustele ja tulevastele plokiahela oskuste vajadustele ning pakkuda koolituslahendusi, mis vastaksid 21. sajandi nõudmistele.

Strateegia, mida on täiustatud pärast konsulteerimist ELi ja riiklike valdkondlike sidusrühmadega, on sõnastatud viie strateegilise eesmärgi kaudu:

  1. järjepidev sõnumi levitamine plokiahela haridusvajaduste kohta ja tööturu jälgimine;
  2. Euroopa ühisplatvormi loomine plokiahela oskuste omandamiseks ja teadmiste kogumiseks;
  3. koostöö ja teadmussiirde tõhustamine ettevõtete ja akadeemiliste ringkondade vahel;
  4. blokiahela kõigile kättesaadavaks muutmine;
  5. plokiahela detsentraliseeritud koolitus- ja tööturuplatvormi loomine.

Lisaks nähakse strateegiaga ette uuenduslik tööriist: detsentraliseeritud (plokiahelapõhine) koolitus- ja tööturuplatvorm, mis pakub uut lähenemisviisi haridusele ja koolitusele. See platvorm ühendab plokiahela tööturu, kus ettevõtted otsivad konkreetsete oskustega kandidaate, ja plokiahela koolitusasutused, mis pakuvad neid oskusi kursuste ja õppekavade kaudu.

CHAISE’i plokiahela oskuste strateegia on pidevalt muutuv dokument, mis vaadatakse igal aastal läbi, lähtudes muutuvatest vajadustest teatud oskuste järele ja valdkondlikest arenguprioriteetidest. Järgmise sammuna töötatakse CHAISE projekti raames välja plokiahela õppekava ja laialt avatud e-õppe kursus (MOOC)  ning luuakse Euroopa plokiahela oskuste koostöövõrgustik, mis jälgib strateegia rakendamist pärast projekti lõppu.

Mees teeb ettekannet

Tallinnas toimub Põhjamaade ja Eesti e-taristute koostööle pühendatud konverents

Soome lipud peahoone ees

JÄRELVAADATAV: Soome president Alexander Stubb kõneles maailmapoliitikast ja vestles üliõpilastega

Grupipilt

21. Eesti arvuti- ja süsteemiteaduse suvekool (ESSCaSS)