Autor:
Tartu Ülikool

Digitoodete juhtimine

Digitoodete juhtimise mikrokraadiprogrammi eesmärk on anda teadmisi ja tutvustada meetodeid digilahenduste arendamiseks avaliku ja erasektori organisatsioonides.

Tunniplaani planeerides sätime ainete toimumisajad lähestikku ja väldime ajalist kattuvust. 

Registreeru programmi

Toimumise aeg 04.09.2023–25.06.2024
Registreerimise tähtaeg 21.08.2023
Sihtrühm programm sobib digitaalsete toodete ja teenuste arendamise eest vastutavatele spetsialistidele ning juhtidele era- ja avalikes organisatsioonides, samuti ettevõtjatele, kes soovivad luua või arendada kasutajakeskseid digilahendusi.
Õpingute alustamise tingimused

magistrikraad või bakalaureusekraad ja vähemalt kaks aastat töökogemust ning inglise keel vähemalt B2-tasemel.

Õppekeel eesti ja inglise keel
Õpiväljundid

Mikrokraadiprogrammi läbinu

  • mõistab inimese taju, mälu ja informatsiooni töötlemise põhitõdesid;
  • mõistab arvuti sisend- ja väljundspetsiifikat kasutajaliideste ja kasutajakogemuse disaini põhitõdede alusel;
  • leiab ja rakendab sobivaid meetodeid kasutajate vajaduste kindlakstegemiseks ja nende põhjal kasutajaliidese kontseptsiooni loomiseks;
  • loob, testib ja parandab-täiendab kasutajaliidese prototüüpe;
  • analüüsib ja arendab ärimudeleid tarkvaratoodete jaoks;
  • mõistab, kuidas käib tarkvaratoodete juhtimine praktikas.
Õppeained LTAT.05.019 Digitootejuhtimise ettevõtlusprojekt (6 EAP)
MTAT.03.325 Tarkvaratoodete juhtimine (6EAP)
LTAT.05.007 Inimese-arvuti interaktsioon (6EAP)
MTAT.03.306 Nõuete analüüs (6 EAP)
LTAT.05.031 Kasutajakogemus digitoodetes – sõnaline ja visuaalne disain (3 EAP)
Programmijuht

Maria Laanelepp, maria.laanelepp@ut.ee

Programmi hind 2700 eurot
Lõpetajale väljastatav dokument Tartu Ülikooli tunnistus

Arvutiteaduse instituudi mikrokraadiprogrammid

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppesse kandideerimise kriteeriumid on muutunud

Täiendusõppeprogramm LTMS.TK.043 „Ettevalmistus matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppesse astumiseks“