Autor:
Erakogu

Gregor Nepste: teiselt erialalt tulijat aitab andmeteaduses hakkama saada suurepärane tugivõrgustik

Gregor Nepste õpib arvutiteaduse instituudis andmeteadust – eriala, mis lisab tänapäeval väärtust kõikidele tegevusvaldkondadele. Sellel erialal õppimiseks peab olema bakalaureusekraad ja läbitud vähemalt 60 ainepunkti ulatuses infotehnoloogia, matemaatika või statistika õppeaineid.

Omandasin bakalaureusekraadi Johan Skytte poliitikauuringute instituudis riigiteaduste erialal, mille õppekava on üsna laiapõhjaline, arendades maailmatunnetust, seoste loomise oskust ja info valideerimise võimet. Õpingute kõrvalt leidsin töökoha rahvusvahelises IT-ettevõttes, kus töötasin kaks aastat projektijuhina. Puutusin seal kokku eri andmetega ja see süvendas mu huvi tehnoloogiavaldkonna vastu. Bakalaureuseõppe R-studio oskustest enam ei piisanud, mistõttu hakkasin ennast iseseisvalt täiendama. Nagu ikka, viis üks asi teiseni ja ühel hetkel andmetega töötades sain aru, et see maailm on palju suurem kui üksikud käsuread andmete korrastamiseks ja järelduste tegemiseks.

Kui mu bakalaureuseõpingud hakkasid lõpule jõudma, pidin võtma vastu otsuse, kas süveneda täielikult tööelusse või õppida edasi. Valik oli tegelikult üsna lihtne: otsustasin vaatamata sotsiaalteaduslikule taustale kandideerida andmeteaduste magistriõppesse. Olen siiani pidanud ennast generalistiks, kes mõistab mingil tasemel paljusid tehnoloogiasektori tahke ning seetõttu projektijuhi töö sobis mulle hästi. Kuna aga sain viimase aastaga aru, et soovin just andmeteadustes oma teadmiste ampluaad arendada edasi, ei pidanud kaua mõtlema, kus enda õpinguid jätkata. Suurt rolli mängisid ka tuttavad, kes olid juba õppekava läbinud ja andsid lisaks soojale soovitusele nõu, kuidas oleks teiselt erialalt tulnul kõige mõistlikum õppekava läbida.

Kui septembris uuel erialal õppima asusin, oli minu jaoks oluline küsimus, kas mu puhas entusiasm ja suur huvi andmeteaduste vastu on piisav, et ilma varasema tehnilise kogemuseta edukalt hakkama saada. Peale ainete läbimise on mul olnud vaja eelteadmistega järele jõuda ja puudujääke iseseisvalt lappida. See muidugi pole üllatus, et uute teadmiste omandamine nõuab korraliku pingutust – eks see olegi ju ongi ülikoolis käimise iva. Igatahes arvan, et esimese semestri jooksul on see küsimus minu hinnangul saanud jaatava vastuse.

Raskuste ületamisel on meie kursusel välja kujunenud suurepärane tugivõrgustik. Meil on üsna lihtsa, aga tabava nimega grupivestlus „Andmikud“, mis on olnud turvaline keskkond, kus enda mõtteid jagada, abi küsida või niisama suhelda. Lisaks on ülikool loonud Slacki suhtluskanali, kuhu on tekkinud suur kommuun kõigist praegustest ja endistest andmeteadlastest ja programmijuhist. Sealt saab infot näiteks värskemate erialaste artiklite, ühishängide, tööpakkumiste ja muu põneva kohta. Ühesõnaga, viise üksteisega suhtlemiseks ja toe saamiseks on piisavalt.

Praegu olen oma tehnilisi oskusi laiapõhjaliselt ja pidevalt arendanud ning vundament analüütika, tulemuste visualiseerimise, andmekorje ja muu vallas on laotud. Isiklikus plaanis on mitme kuu jooksul tekkinud lõpuks enesekindlus selle suhtes, mida ma õpingute vältel kodutöödes ja projektides teen. Edasiliikumisel on aidanud suhtumine, et suure keelemudeli ajastul ei peaks ChatGPT-d raskete ülesannete või ainete puhul niivõrd palju usaldama, vaid parem on ise proovida, oskamatusest läbi kukkuda ja siis uuesti proovida. Loeb ikkagi see, mida ma magistriõpingute lõpuks päriselt teha oskan, mitte hinne paberil. PS. Sellegipoolest on suur keelemudel ilmselgelt super abimees, kui seda õigesti kasutada.

Seega, andmeteadust õppima tulles ei pea kandideerija taust olema seotud just loodus- ja täppisteaduste või mõne muu reaalvaldkonnaga. Lõpuks loeb ikkagi see, kui suur on huvi andmemaailma vastu ja kui palju ollakse valmis pingutama, et vajaduse korral enda nõrgad küljed tugevaks saada.

Kuna siin on koos väga mitmekesine seltskond, kelle varasem kogemus on seinast seina, on just see minu hinnangul loonud senise mõnusa õpikeskkonna. Seetõttu julgustan kandideerima andmeteadusse inimesi eri valdkondadest ja eluetappidest, isegi kui varasema õppe ja eriala vahel pole suurt seost olnud. Töökus ja suur huvi kaalub kõik muud aspektid üles.

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

Man

Arvutiteaduse instituudi taskuhääling - külas Pavlo Pyvovar

Illustration

Andmeteaduse magistriõppe infotund 2024