Autor:
Tartu Ülikool

Informaatika didaktika


Mikrokraadiprogrammi eesmärk on süvendada, ajakohastada ja ainedidaktiliselt täiendada teadmisi kooliinformaatika eri valdkondadest.

Õppetöö toimub koos magistriõppekava „Matemaatika- ja informaatikaõpetaja“ üliõpilastega tunniplaani järgi. Aineid loetakse paarisnädalatel neljapäevast laupäevani. Loengud on järelvaadatavad.

Registreeru programmi

Toimumise aeg 04.09.2023–29.01.2024
Registreerimise tähtaeg 28.08.2023
Sihtrühm

Mikrokraadiprogrammi on oodatud

  • koolides informaatikaõpetajana töötavad õpetajad ja informaatika huviringide juhendajad, kes soovivad oma didaktikapädevust täiendada; 
  • isikud, kes plaanivad kandideerida matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppesse ning soovivad informaatika valdkonna didaktikaained juba eelnevalt läbida, et need hiljem VÕTA korras üle kanda.
Õpingute alustamise tingimused bakalaureusekraad ja informaatikaalased teadmised-oskused. Programmi registreerumine toimub motivatsioonikirja alusel.
Õppekeel eesti ja inglise keel vastavalt õppeainele.
Õpiväljundid

Mikrokraadiprogrammi läbinu

  • omab põhikooli ja gümnaasiumi informaatikaõpetaja töö jaoks vajalikke ainedidaktilisi teadmisi; 
  • oskab planeerida oma tööd riikliku õppekava ja teiste dokumentide alusel ning oma tööd reflekteerida; 
  • teab informaatika alustõdesid, informaatika oskussõnavara ja oskab neid õpetada eri kooliastmetel; 
  • oskab kujundada õppimist toetavat ja turvalist õpikeskkonda, planeerida õpet ja informaatika tundides tulemuslikult õpetada, sealhulgas lahendada õpetajatööga seonduvaid probleeme.
Õppeained
Programmijuht Piret Luikinformaatika didaktika kaasprofessor, piret.luik@ut.ee
Programmi hind 1200 eurot
Lõpetajale väljastatav dokument Tartu Ülikooli tunnistus

Arvutiteaduse instituudi mikrokraadiprogrammid

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppesse kandideerimise kriteeriumid on muutunud

Täiendusõppeprogramm LTMS.TK.043 „Ettevalmistus matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppesse astumiseks“