Autor:
Tartu Ülikool

Informaatika didaktika


Mikrokraadiprogrammi eesmärk on süvendada, ajakohastada ja ainedidaktiliselt täiendada teadmisi kooliinformaatika eri valdkondadest.

Õppetöö toimub koos magistriõppekava „Matemaatika- ja informaatikaõpetaja“ üliõpilastega tunniplaani järgi. Aineid loetakse paarisnädalatel neljapäevast laupäevani. Loengud on järelvaadatavad.

Registreeru programmi

Toimumise aeg02.09.2024–02.02.2025
Registreerimise tähtaeg21.08.2024
Sihtrühm

Mikrokraadiprogrammi on oodatud

  • koolides informaatikaõpetajana töötavad õpetajad ja informaatika huviringide juhendajad, kes soovivad oma didaktikapädevust täiendada; 
  • isikud, kes plaanivad kandideerida matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppesse ning soovivad informaatika valdkonna didaktikaained juba eelnevalt läbida, et need hiljem VÕTA korras üle kanda.
Õpingute alustamise tingimusedbakalaureusekraad ja informaatikaalased teadmised-oskused. Programmi registreerumine toimub motivatsioonikirja alusel.
Õppekeeleesti ja inglise keel vastavalt õppeainele.
Õpiväljundid

Mikrokraadiprogrammi läbinu

  • omab põhikooli ja gümnaasiumi informaatikaõpetaja töö jaoks vajalikke ainedidaktilisi teadmisi; 
  • oskab planeerida oma tööd riikliku õppekava ja teiste dokumentide alusel ning oma tööd reflekteerida; 
  • teab informaatika alustõdesid, informaatika oskussõnavara ja oskab neid õpetada eri kooliastmetel; 
  • oskab kujundada õppimist toetavat ja turvalist õpikeskkonda, planeerida õpet ja informaatika tundides tulemuslikult õpetada, sealhulgas lahendada õpetajatööga seonduvaid probleeme.
Õppeained
ProgrammijuhtPiret Luikinformaatika didaktika kaasprofessor, piret.luik@ut.ee
Programmi hind1200 eurot
Lõpetajale väljastatav dokumentTartu Ülikooli tunnistus

Arvutiteaduse instituudi mikrokraadiprogrammid