„IT mitteinformaatikutele” üliõpilaste stipendium

Õppekava „IT mitteinformaatikutele” üliõpilaste stipendium eesmärk on toetada õppekaval õppivate üliõpilaste õppe- ja teadustööd. Stipendiumi makstakse alates 2024/2025. õppeaastast õppekavale „IT mitteinformaatikutele” immatrikuleeritud üliõpilastele.  

Stipendiumi suurus on 200 eurot kuus ja seda makstakse viiel kuul semestris (kokku 1000 eurot semestris). Stipendiumi on võimalik ühes semestris maksta kuni 25 üliõpilasele.

Stipendiumi taotlemine ja määramine

Stipendiumi ei pea taotlema, see määratakse paremusjärjestuse alusel, mis koostatakse lähtudes IT mitteinformaatikutele õppekava üliõpilaste (sisseastunud 2024/2025 õa või hiljem) eelmise õpitud semestri kõigi õpitulemuste ainepunktide arvuga kaalutud keskmisest hindest.  

Kui üliõpilasel ei ole eelmisel õpitud semestril eristava hindamisega õpitulemusi olnud, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel kogu õppeaja kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet.  

Esimese aasta üliõpilaste sügissemestri paremusjärjestus koostatakse ülikooli kandideerimise konkursipunktide alusel. Kui stipendiumi määramiseks koostatud paremusjärjestuses on mitmel taotlejal võrdsed tulemused, eelistatakse esimese semestri üliõpilaste paremusjärjestuse koostamisel üliõpilast, kes on saanud sisseastumisel motivatsioonikirja eest kõrgema tulemuse.

Järgmiste semestrite üliõpilaste paremusjärjestuse koostamisel eelistatakse võrdsete tulemuste korral:  

  1. esmalt üliõpilast, kellel on kogu õppeaja kõigi õpitulemuste arvestuses kõrgem kaalutud keskmine hinne;
  2. seejärel üliõpilast, kellel on õppekava täidetud suuremas mahus;
  3. seejärel üliõpilast, kellel on kogu õppeaja jooksul vähem negatiivseid (F ja „mittearvestatud“) õpitulemusi;
  4. seejärel üliõpilast, kes on saavutanud oma erialal silmapaistvaid tulemusi, osalenud edukalt erialastel võistlustel või konkurssidel või on ühiskondlikult aktiivne.

Kui mitmel üliõpilasel on võrdsed tulemused ja üliõpilaste järjestamiseks tuleb hinnata, kes on saavutanud erialal silmapaistvamaid tulemusi, osalenud edukamalt erialastel võistlustel või konkurssidel või on ühiskondlikult aktiivsem, võetakse aluseks üliõpilase esitatud andmed. 

Stipendiumi ei ole õigus saada akadeemilisel puhkusel viibival üliõpilasel, välja arvatud juhul, kui ta osaleb õppetööl.