Kandideeri ITTM-i

Mõtled kandideerida IT-tööstusmagistrantuuri? Tore kuulda! Pea silmas järgnevat:

  • programmi võivad kandideerida 1. aasta magistritudengid informaatika, tarkvaratehnika, andmeteaduse ja IT mitteinformaatikutele õppekavadelt;
  • programmis osalemiseks pead olema järjel, et lõpetada oma õpingud nominaalajaga;
  • saad kandideerida kuni kahele positsioonile;
  • kui kandideerimine läheb hästi ja alustad reaalselt programmiga, pead oma teistest stipendiumitest lahti ütlema.

Pikemalt loe programmist siit. 21.03.23 toimunud infoseminari salvestust saab vaadata siit.

 

Kandideerimise ajakava

Etapp Mis toimub? Periood
I kandideerimisvoor Saad kandideerida kahele positsioonile. Esitada tuleb CV, vastused partneri püstitatud küsimustele ja prooviülesande lahendus, kui positsioon seda eeldab. 27.03–09.04

II kandideerimisvoor

Partnerid kutsuvad sind vestlustele ja intervjuudele, et omavahelisest klapist aru saada.

17.04–14.05
Lepingute sõlmimine Kui klapp on hea, siis saame sõlmida kolmepoolse lepingu, millega oled ametlikult programmi vastu võetud! mai–juuni
Programmi algus Programmi täpne algus lepitakse kokku nii, et see sobiks nii sinule kui partnerettevõttele. Kindlasti leitakse aega, et saaksid suvel ka puhata. juuni–juuli

Programmipositsioonid '23

KKK

Millal täpselt programm algab?

Programm algab suvel peale teise semestri lõppu. Konkreetne algushetk sõlmitakse kokku selliselt, et proovitakse arvestada nii üliõpilase kui partneri soovidega.

Kuidas jagada aega programmi ning ülejäänud õpingute ja muu elu vahel?

Võid arvestada, et keskeltläbi peaksid programmile pühendama ~24 tundi nädalas. Täpne töökord lepitakse kokku koostöö käigus, vastavalt sinu ja partneri ootustele ja vajadustele.

Kas ja millest sõltub stipendium?

Stipendium on ajas kasvav: esimesed neli kuud €750, teised neli kuud €900 ning viimased neli kuud €1050. ITTM-i stipendiumit ei saa kasutada samaaegselt teiste stipendiumitega; lepingu sõlmimisel eeldatakse, et ütled olemasolevatest stipendiumitest lahti. Erandiks on vajaduspõhised stipendiumid, reisitoetused ja Ülo Kaasiku stipendium

Kes mind juhendama hakkab?

Saad omale vähemalt ühe juhendaja ettevõttest, kes vastutab selle eest, et elaksid uude kollektiivi sisse ning kellega koos püstitate ülesanded, -eesmärgid ning lepite kokku, kuidas toimub tagasisidestamine.

Lisaks toetab sind akadeemiline juhendaja instituudist, kelle põhieesmärk on aidata sinul ja sinu ettevõttepoolsel juhendajal raamistada sinu magistritöö selliselt, et see looks partnerile lisandväärtust ning vastaks seejuures ka magistritöö akadeemilistele nõuetele. Akadeemilise juhendaja leidmise eest vastutad ise (programmijuht on aga abiks) ning sellega tuleb sul tegeleda juba sügissemestri alguses. Mõne positsiooni — eelkõige töötleva tööstuse ettevõtete — puhul on aga akadeemiline juhendaja juba eelmääratud ning ta aitab juba esimesest päevast sul sisse elada.

Milles seisneb vabatahtlik enesearenguseminar?

Programmis osalevad üliõpilased võivad registreerida enesearenguseminarile, mis toetab programmi vältel nende isiklikku ja professionaalset arengut. Seminar on praktilise suunitlusega ning muuhulgas käsitletakse selliseid teemasid nagu enesejuhtimine- ja analüüs, ajajuhtimine ja keskendumine, loovus, toimetulek stressiga…

Kas magistritöö uurimisteema valikul arvestatakse ka minu soovidega?

Jah, kindlasti. Konkreetne uurimisteema kujuneb välja sinu ja juhendajate koostöös. Potentsiaalsetest teemadest saad aga juba etteulatuvalt aimu positsioonide kirjeldusi lugedes.

 

Kas ma pean mõnele lepingule alla kirjutama?

Jah, kui jõuad partneriga kokkuleppele, siis tuleb enne programmi alustamist allkirjastada kolmepoolne leping partnerettevõtte ja instituudiga.

Mida see leping sisaldab?

Lepinguga fikseeritakse nii sinu kui ka partneri õigused ja kohustused, ka ülikooli kohustused. Muuhulgas fikseeritakse seal programmi kestvus ja maht, stipendiumi maksmise kord, intellektuaalomandit puudutav ning lepingu kehtivuse ja lõpetamise kord. 

Kuidas reguleeritakse intellektuaalomandi õigusi?

Eeldatakse, et sa loovutad partnerile kõik varalised õigused oma magistritööle ja muudele programmi käigus tekkinud autoriõigustele ja tööstusomandiobjektidele.

Kas ma võin IT-tööstusmagistrantuuris osalemise ajal teha täiendavat tööd mujal?

Programm eeldab päris tõsist pühendamist, nii et ära eelda, et sa hirmus palju jõuad veel muid asju peale õppimise teha. Keegi ei saa ega keela sind mõnes teises valdkonnas tegemast tasustatud tööd. Kindlasti ei või sa aga programmi kestel töötada mõne partnerettevõtte konkurendi heaks.

Kas ma võin IT-tööstusmagistriprogrammis osalemise ajal minna (Erasmuse) üliõpilasvahetuse raames välismaale?

Jällegi, programm eeldab pühendumist. Kui sa tahad osaleda Erasmuse üliõpilasvahetuses, siis ei ole programm sulle sobiv. Sinult oodatakse, et teeksid kogu programmi vältel partneriga tihedat koostööd.

Mis juhtub, kui ma partneri ootustele ei vasta? Või kui programm ja partner minu ootustele ei vasta?

Sa ei pea muretsema, kui kohe kõike ei oska. Eeskätt oodatakse sult vastutustundlikkust ja valmisolekut panustada oma arengusse. Enamjaolt mõtlevad partnerettevõtteid pikale perspektiivile ning loodavad, et sinust peale programmi lõppu nende töötaja.

Riskide maandamiseks on ette nähtud põgus katseaeg, mis lõpeb augustikuus. Siis otsustame kolmepoolselt, kas tahame koostööga jätkata. Kui ei, siis saad muretult jätkata oma õpinguid väljaspool programmi. Kui midagi peaks siiski juhtuma peale katseaega, siis proovime leida konstruktiivse lahenduse. Kui muudmoodi ei saa, siis lõpetame lepingu ja lähme sõpradena laiali.

Millise õppekava ma siis lõpetan?

Lõpetad ikka sellesama magistriõppekava, kus Sa enne programmi õppisid.

Kas programmis osalemine katab minu kohustusliku praktikamooduli?

Jah, programmis osalemine katab 18 EAP jagu kohustuslikku praktikat (tarkvaratehnika õppekava üliõpilased saavad oma vastavad praktikaained läbida TalTechis).

Kas osalemisega kaasnevad veel mingid muudatused õppekavas?

Võid valikainena läbida programmi osalejatele mõeldud enesearenguseminari (3 EAP-d). Teiste valik- ja vabaainete läbimist tuleb sul kooskõlastada koos partneriga – võib-olla nad leiavad, et sulle tuleks programmi kontekstis kasuks, kui võtad mingit konkreetset ainet. Lisaks julgustame programmi sisulist integreerimist õppeainetega, kus võimalik: näiteks püstitada mõne mahukama kodutöö/projekti probleemipüstitus, lähtudes partneri ülesannete eripärast.