Skip to main content

Kandideeri ITTM-i

Mõtled kandideerida IT-tööstusmagistrantuuri? Tore kuulda! Pea silmas järgnevat:

  • programmi võivad kandideerida 1. aasta magistritudengid informaatika, tarkvaratehnika, andmeteaduse ja IT mitteinformaatikutele õppekavadelt;
  • programmis osalemiseks pead olema järjel, et lõpetada oma õpingud nominaalajaga;
  • korraga saad kandideerida kuni kahele praktikapositsioonile;
  • osad praktikapositsioonid on eesti-, osad inglise- ja osad mõlemakeelsed;
  • kui kandideerimine läheb hästi ja alustad reaalselt praktikaga, pead oma teistest stipendiumitest lahti ütlema;
  • esimesed poolteist-kaks kuud on katseaeg, et nii sina kui partnerettevõte saaksid aimu, kas omavaheline koostöö sujub.

Pikemalt loe programmist siit.

>>> Kandideeri programmi <<<

Kandideerimise ajakava

Etapp Mis toimub? Periood
Programmi kandideerimine Selles etapis kandideerid kuni kahele praktikapositsioonile. 28.03-24.04
Praktikakohtade täitmine

Luuakse kontakt partnerettevõtete ja kandideerijate vahel, misjärel saad partnerettevõtetele saata kandideerimiseks vajaliku (CV jne). Partnerettevõtted viivad läbi oma sisemised kandideerimisprotsessid (intervjuud-vestlused jms).

Selle etapi lõpuks peavad olema lõplikud kokkulepped sõlmitud ja ülikooli nendest ka teavitatud.

29.04-27.05
Praktikalepingute sõlmimine ja programmi algus Vastavalt kokkulepetele sõlmime kolmepoolsed praktikalepingud. Nii kui õpingud läbi, saad praktikaga alustada – konkreetne alguskuupäev lepitakse kokku jooksvalt. juuni
Katseaeg Augustis toimub kolmepoolne arengvestlus, kus jagame omavahe muljeid ja võtame üheskoos vastu otsuse, kas tahame koostööga jätkata. juuni-august

 

Praktikapositsioonid

KKK

Millal see programm algab ja kui kaua see kestab?

Programm kestab aasta aeg: algab teise semestris lõpus (juunis) ning lõppeb magistritöö kaitsmisega.

Kui mahukas on praktika?

Praktika maht on 1248 tundi, mis teeb keskeltläbi ~24 tundi nädalas. Siia alla kuuluvad nii igapäevased praktikaülesanded kui ka magistritöö kirjutamine.

Kuidas jagada aega praktika ning ülejäänud õpingute ja muu elu vahel?

Võid arvestada, et keskeltläbi peaksid praktikale pühendama ~24 tundi nädalas. Täpne töökord lepitakse kokku koostöö käigus, vastavalt sinu ja partnerettevõtte ootustele ja vajadustele.

Kui palju hakkan ma stipendiumit saama?

Stipendium on ajas kasvav: €660-900 kuus.

Kas ma võin programmis osalemise ajal saada või taotleda ka teisi stipendiume?

ITTM-i stipendiumit ei saa kasutada samaaegselt teiste stipendiumitega; praktikalepingu sõlmimisel eeldatakse, et ütled olemasolevatest stipendiumitest lahti. Erandiks on vajaduspõhised stipendiumid, reisitoetused ja Ülo Kaasiku stipendium.

Kes mind juhendama hakkab?

Saad omale vähemalt ühe juhendaja ettevõttest, kes vastutab selle eest, et elaksid uude kollektiivi sisse ning kellega koos püstitate praktikaülesanded, -eesmärgid ning kuidas toimub sinu tagasisidestamine.

Lisaks toetab sind akadeemiline juhendaja instituudist, kelle põhieesmärk on aidata sinul ja sinu ettevõttepoolsel juhendajal raamistada sinu magistritöö selliselt, et see looks partnerettevõttele lisandväärtust ning vastaks seejuures ka magistritöö akadeemilistele nõuetele. Akadeemilise juhendaja leidmise eest vastutad ise (programmijuht on aga abiks) ning sellega tuleb sul tegeleda juba sügissemestri alguses. Mõne praktikapositsiooni – eelkõige töötleva tööstuse ettevõtete – puhul on aga akadeemiline juhendaja juba eelmääratud ning ta aitab juba esimesest päevast sinu praktikat lahti mõtestada. 

Lisaks juhendajatele on sulle nõu ja jõuga abiks ka programmijuht, kes aitab sind kõige korralduslikuga.

Kas magistritöö uurimisteema valikul arvestatakse ka minu soovidega?

Jah, kindlasti. Konkreetne uurimisteema kujuneb välja sinu ja juhendajate koostöös. Potentsiaalsetest teemadest saad aga juba etteulatuvalt aimu praktikapositsioonide kirjeldusi lugedes.

Mis juhtub, kui ma ei saa oma magistritööd õigeks ajaks valmis?

Sa peaksid kaitsma oma magistritöö õigeaegselt, viimase õppeaasta juunis. Mõjuvatel põhjustel on võimalik programmi pikendada, et siis kaitsta oma magistritöö augustis. Tasub arvestada, et ajapikenduse eest sulle stipendiumit ei maksta.

Kas ma pean mõnele lepingule alla kirjutama?

Jah, kui jõuate partnerettevõttega kokkuleppele, siis tuleb enne praktika alustamist allkirjastada kolmepoolne praktikaleping partnerettevõtte ja instituudiga.

Mida see leping sisaldab?

Lepinguga fikseeritakse nii sinu kui ka partnerettevõtte õigused ja kohustused, ka ülikooli kohustused. Muuhulgas fikseeritakse seal praktika kestvus ja maht, stipendiumi maksmise kord, intellektuaalomandit puudutav ning lepingu kehtivuse ja lõpetamise kord. 

Kuidas reguleeritakse intellektuaalomandi õigusi?

Eeldatakse, et sa loovutad praktikakohaks olevale ettevõttele kõik varalised õigused oma magistritööle ja muudele praktika käigus tekkinud autoriõigustele ja tööstusomandiobjektidele.

Kas ma võin IT-tööstusmagistrantuuris osalemise ajal teha täiendavat tööd mujal?

Programm eeldab päris tõsist pühendamist, nii et ära vaikimisi eelda, et sa hirmus palju jõuad veel muid asju peale õppimise teha.

Kindlasti ei saa ega keela keegi sind mõnes teises valdkonnas tegemast tasustatud tööd. Kindlasti ei või sa aga programmi kestel töötada mõne partnerettevõtte konkurendi heaks.

Kas ma võin IT-tööstusmagistriprogrammis osalemise ajal minna Erasmuse üliõpilasvahetuse raames välismaale?

Jällegi, programm eeldab pühendumist. Kui sa tahad osaleda Erasmuse üliõpilasvahetuses, siis ei ole programm sulle sobiv. Sult oodatakse, et teeksid kogu programmi vältel partnerettevõttega tihedat koostööd.

Mis juhtub, kui ma ettevõtte ootustele ei vasta? Või kui ettevõte ja praktika minu ootustele ei vasta?

Tegemist on praktikaprogrammiga, nii et sa ei pea muretsema, kui kohe alguses kõike ei oska. Eeskätt oodatakse sult vastutustundlikkust ja valmisolekut panustada oma arengusse. Enamik partnerettevõtteid mõtlevad pikale perspektiivile ning loodavad, et sinust peale programmi lõppu nende töötaja.

Riskide maandamiseks on ettenähtud umbes pooleteisekuune katseaeg, mis lõppeb augustikuus arenguvestlusega. Siis otsustame kolmepoolselt, kas tahame koostööga jätkata. Kui ei, siis saad muretult jätkata oma õpinguid "tavalise" õppekava järgi.

Kui midagi peaks siiski juhtuma peale katseaega, siis proovime leida konstruktiivse lahenduse. Kui muudmoodi ei saa, siis lõpetame lepingu ja lähme sõpradena laiali.

Kas programmis osalemine katab minu kohustusliku praktikamooduli?

Jah, programmis osalemine katab 18 EAP jagu kohustuslikku praktikat (tarkvaratehnika õppekava tudengid saavad oma vastavad praktikaained läbida TalTechis).

Kas osalemisega kaasnevad veel mingid muudatused õppekavas?

Läbid valikainena vastava seminari (3 EAP-d). Teiste valik- ja vabaainete läbimist tuleb sul kooskõlastada koos partnerettevõttega – võib-olla nad leiavad, et sulle tuleks praktika kontekstis kasuks, kui võtad mingit konkreetset ainet.

Lisaks julgustame praktika sisulist integreerimist õppeainetega, kus võimalik: näiteks püstitada mõne mahukama kodutöö probleemipüstitus, lähtudes praktika eripärast.

Georg Vann
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
ettevõtluskoostöö koordinaator
r 3092
502 7305
Küsimuste korral pöördu julgesti programmijuhi poole!
Georg Vann
Arvutiteaduse instituut
Kantselei
ettevõtluskoostöö koordinaator
r 3092
502 7305
Kandideerimise lõpuni on
#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#õppimine
Lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus 2022

Jaga
08.02.2022
#õppimine
gloobus

Infotund: Erasmusega maailma avastama!

Jaga
07.02.2022