Autor:
Andero Kalju

Pilvepõhiste rakenduste disain ja DevOps


Mikrokraadiprogrammi eesmärk on anda teoreetiline ülevaade ja praktilised oskused arvutus- ja tarkvarasüsteemide haldusest ja nende kasutamisest tarkvararakenduste ja teenuste loomisel. Programmis käsitletakse virtuaalmasinate, konteinerite, pilveteenuste, klastrite haldust ja orkestreerimist ning rakenduste ja tarkvara disainimist ja käitlust sellistes süsteemides. 

Õppetöö toimub koos informaatika magistriõppekava üliõpilastega vastavalt tunniplaanile.

Registreeru programmi

Toimumise aeg 05.02.2024 – 01.02.2025
Registreerimise tähtaeg 21.01.2024
Sihtrühm tarkvara ja rakenduste arendajad ning analüüsijad
Õpingute alustamise tingimused informaatika, arvutitehnika või muu IT-ga seotud bakalaureusekraad või viis aastat töökogemust IT-valdkonnas.
Õppekeel inglise keel
Õpiväljundid

Mikrokraadiprogrammi läbinu

 • omandab oskuse planeerida, juurutada, seirata ja hooldada serverisüsteeme ja -teenuseid;
 • oskab rakendada eri tüüpi pilveteenuseid teenuste ja rakenduste loomisel;
 • teab, kuidas skaleerida teenuseid ja rakendusi pilves;
 • oskab rakendada tuntud andmetöötlusvõtteid pilves;
 • tunneb põhjalikult DevOpsi ja mõistb selle vajalikkust;
 • oskab kasutada CI/CD ehitamiseks vajalikku tarkvara;
 • oskab automatiseerida tarkvarapakettide või -moodulite testimist, kompileerimist ja integereerimist;
 • teab Kubernetese arhitektuuri ja ehitusplokkide olemust;
 • oskab Kubernetese abil disainida mikroteenusepõhiseid rakendusi;
 • oskab mikroteenuseid konfigureerida, hallata ja juurutada;
 • teab, kuidas testida, skaleerida ja seirata mikroteenuseid;
 • teab, kuidas luua täiesti pilvepõhiseid rakendusi.

Õppeained
Programmijuht

Pelle Jakovits, hajussüsteemide lektor, pelle.jakovitsh@ut.ee

Programmi hind 2400 eurot
Lõpetajale väljastatav dokument Tartu Ülikooli tunnistus

Arvutiteaduse instituudi mikrokraadiprogrammid

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppesse kandideerimise kriteeriumid on muutunud

Täiendusõppeprogramm LTMS.TK.043 „Ettevalmistus matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppesse astumiseks“