Teadus

Arvutiteaduse instituudi teadlased Google Scholaris ning ETISes.

Andmeteaduse õppetool

Selles õppetoolis tegeletakse andmekaeve, masinõppe, algoritmide, bioinformaatika ja arvutusliku neuroteadusega. Selle rühma teadlased aitavad näiteks bioloogidel uurida tüvirakkude arengut ja varakult tuvastada vähi taastekke ohtu, lisaks tegeletakse muuhulgas ka aju erinevate käitumismustrite analüüsiga, masinõppe ning tehisintellektiga seotud küsimustega.

Programmeerimiskeelte teadlased otsivad viise, kuidas aidata programmeerijatel programmide kvaliteeti tõsta. Näiteks uuritakse võimalusi programmist vigade leidmiseks ilma, et peaks programmi käivitama ja erinevaid kasutusviise läbi proovima - tegeletakse programmi omaduste matemaatilise tõestamisega, mis on oluline kriitilise tähtsusega süsteemide juures. Teise suunana uuritakse erinevaid programmeerimisvõtteid ning probleemide ja lahenduste kirjeldamise viise, mis võivad saada aluseks uutele ja parematele programmeerimiskeeltele.

Informaatika didaktika töörühm
Tarkvarateaduse labor

Andmeturbe ja teoreetilise arvutiteaduse õppetool

Interneti järjest laiem levik on kahtlemata väga positiivne nähtus, kuid sellel on ka oma varjukülg - oht, et keegi "kuulab pealt". Selle vastu aitab vaid järjest kavalamate privaatsuse säilitamise ning andmete turvamise meetodite välja töötamine ning siin on oluline roll ka teoreetilisel arvutiteadusel. Tartu Ülikooli teadlased on olnud seotud nii ID-kaardi, e-valimiste kui X-tee valmimisega, mis kõik on aidanud panna Eesti maailmakaardile innovaatilise IT-riigina. Krüptoloogia võimalused ei ole piiratud aga vaid üksikkasutajatega. Üheks praeguseks peamiseks uurimisteemaks on privaatsed ühisarvutused, mis võimaldaks oluliselt soodustada konkureerivate firmade koostööd läbi ühise andmeanalüüsi, säilitades sealjuures konfidentsiaalsuse (nt klientide käitumismustrite uurimine kaubanduses vms).

Krüptograafia uurimisrühm
Kodeerimisteooria ja infoedastuse uurimisrühm 
Rakendusliku küberkaitse uurimisrühm

Tarkvaratehnika ja infosüsteemide õppetool

Tarkvaratehnika ja infosüsteemide töögrupp uurib, kuidas luua ja säilitada väga suuremahulisi tarkvarasüsteeme, mis vastavad ettevõtete ärivajadustele. Koostöös mitmete Euroopa ja Austraalia ülikoolidega arendatakse erinevaid meetodeid ja vahendeid ettevõtete töö efektiivsuse tõstmiseks, aga ka tarkvarasüsteemide kasumlikkuse analüüsimiseks, mis aitab ettevõttel hinnata uue süsteemi loomisega seotud majanduslikku mõju. Lisaks uuritakse võimalusi, kuidas automaatselt leida vastuolulisi ja üleliigseid andmeid infosüsteemidest nii, et kasutaja ei peaks kunagi samu andmeid kaks korda sisestama.

Tarkvaratehnika ja infosüsteemide uurimisrühm
Infoturbe uurimisrühm
Inimkesksete infosüsteemide uurimisrühm
Arvutusliku sotsiaalteaduse labor

Hajussüsteemide õppetool

Mida teha juhul, kui lahendatav arvutuslik ülesanne on nii suur, arvutusmahukas ja aeganõudev, et ühest arvutist selle lahendamiseks ei piisa? Kuidas luua toimivaid hajusarvutuskeskkondi kasutades tänapäevaseid pilvearvutussüsteeme, mobiilseid seadmeid andmete kogumisel ja töötlemisel?  Hajussüsteemide töörühmas uuritakse, kuidas efektiivselt paralleliseerida algoritme ja programme; kuidas rakendada arvutustes pilvearvutussüsteeme, kuidas toimivad tänapäevased asjade interneti süsteemid uute lahendustena (nt ressursisäästlik nutikas kodu, või nutikas kontor). Toimub teadus-arendustegevus nutikate transpordisüsteemide loomise vallas, lausandmetöötluse lahenduste kui ka isejuhtivate sõidukite valdkondades.

Hajussüsteemide õppetool
Hajutatud ja pervasiivsete süsteemide uurimisrühm
Mobiili- ja pilvearvutuste labor
Värkvõrgu labor
Intelligentsete transpordisüsteemide labor

Keeletehnoloogia õppetool

Masinõpe ja andmekaeve tekstilistel andmetel, masintõlge ühest inimkeelest teisse, pikast dokumendist lühikese sisukokkuvõtte koostamine, eestikeelse teksti automaatne grammatikakontroll, sõnatähenduste ja lause struktuuri analüüs - need on mõned probleemid, mille uurimise ja lahendamisega tegeleb keeletehnoloogia töörühm. Töö koosneb teoreetilistest uuringutest ning parimate lahenduse otsimisest seni lahendamatutele probleemidele. Samuti tegeletakse praktiliste lahendustega ja koostööprojektidega ettevõtete ning avalike asutustega.

Keeletehnoloogia uurimisrühm

Ahto Salumets kaitseb doktoritööd „Bioinformatics analysis of various aspects in immunology“

3. mail kell 12.15 kaitseb Ahto Salumets informaatika erialal doktoritööd „Bioinformatics analysis of various aspects in immunology“.
Energiatehnoloogia

Ülikool toob Ida-Virumaale tippspetsialiste ja tulevikutehnoloogiaid

Delta kesks 3

Seitsmendas Delta loengus keskendutakse õpetamisele koolis