Programmeerimine


Mikrokraadiprogrammis õpetatakse oskusi analüüsida organisatsiooni eesmärke ja äriprotsesse, et arendada neid uute infotehnoloogiliste lahenduste abil. 

Õppetöö toimub koos bakalaureuseõppekava „Informaatika“ üliõpilastega vastavalt tunniplaanile. Aineid loetakse iganädalaselt. Loengute puhul on tegemist videoloengutega, mida iga õppija saab oma soovitud ajal vaadata. Praktikumid toimuvad neljapäeviti erinevatel aegadel nii kohapeal kui ka veebis. 

Registreeru programmi

Toimumise aeg02.09.2024–29.06.2025
Registreerimise tähtaeg21.08.2024
Sihtrühmõppijad, kel kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene.
Õpingute alustamise tingimusedkeskharidus
Õppekeeleesti keel
Õpiväljundid

Mikrokraadiprogrammi läbinu

  • tunneb ja oskab kasutada põhilisi programmeerimiskonstruktsioone: muutuja, avaldis, omistuslause, tingimuslause, tsükkel, alamprogramm, rekursioon, andmevahetus kasutaja ja failidega;
  • tunneb põhilisi andmetüüpe ja -struktuure (täis- ja ujukomarvud, tõeväärtused, sõned, järjendid jne) ning oskab kasutada vastavaid standardoperatsioone;
  • oskab analüüsida ja üksikasjalikult selgitada programmi töö käiku ning programmi muuta, täiendada ja edasi arendada;
  • oskab luua lihtsamale ülesandele vastava algoritmi, koostada ja korrektselt vormistada lahendusprogrammi ning seda siluda ja testida;
  • oskab realiseerida programmeerimisalaseid projekte rühmakaaslastega koostöös;
  • tunneb ja oskab kasutada objektorienteeritud paradigma põhimõisteid (kapseldus, abstraktsioon, pärimine, polümorfism, üledefineerimine, ülekate);
  • oskab selgitada rakendusteekide väärtust ja olemust ning leida nendest vajalikku informatsiooni;
  • oskab selgitada sündmuspõhise programmeerimise eripära ja erindite käitlemist ning tuua näiteid nende kasutamisest.
Õppeained
ProgrammijuhtMarina Lepp, informaatika kaasprofessor, marina.lepp@ut.ee
Programmi hind1200 eurot
Lõpetajale väljastatav dokumentTartu Ülikooli tunnistus