Skip to main content

Süsteemianalüüs

Õppetöö toimub koos õppekava "Infotehnoloogia mitteinformaatikutele" üliõpilastega vastavalt tunniplaanile. Aineid loetakse paarisnädalatel neljapäevast laupäevani. Õppetöös saab osaleda auditoorselt ja e-õppena. Loengud on järelvaadatavad ja praktikumides saab osaleda nende toimumise ajal virtuaalselt. 

Toimumise aeg 30.08.2021 - 28.08.2022
Registreerimise tähtaeg 15.08.2021
Eesmärk Analüüsida organisatsiooni eesmärke ja äriprotsesse selleks, et arendada neid läbi uute infotehnoloogiliste lahenduste.
Sihtrühm Mistahes eriala asjatundjad, kes otsivad võimalusi ettevõtte äriedukuse tõstmiseks läbi informatsioonitehnoloogia rakendamise.
Õpingute alustamise tingimused Magistrikraad või bakalaureusekraad ja vähemalt kolm aastat töökogemust.
Õppekeel Eesti ja inglise keel vastavalt õppeainele.
Õpiväljundid
  • Kasutusele võtma laia valikut uute infotehnoloogiliste (IT) süsteemide rakendamist või olemasolevate IT süsteemide muutmist vajavaid ärianalüüsitehnikaid analüüsimaks äri vajadusi, probleeme ja olukordi;
  • Äriprotsesse dokumenteerima, analüüsima, parendama ja jälgima;
  • Analüüsima IT süsteemide vajadusi antud äriprobleemi või võimaluse vaatenurgast;
  • Äriplaani IT toote arendamiseks või parendamiseks ette valmistama ja ellu viima;
  • Rakendama tehnikaid, et liikuda ideest toote turule viimiseni idee valideerimise, kasutajauuringute, funktsioonide prioritiseerimise ja kasutustestimise kaudu;
  • Efektiivselt erinevate ettevõtte võtmeisikutega koostööd tegema, kohtumisi ja töötubasid läbi viima ning vastakate vaatenurkade vahel ühisosa leidma.
Õppeained
Programmi hind 2400 €
Lõpetajale väljastatav dokument Tartu Ülikooli tunnistus

Registreeri programmile

#täiendusõpe
Coursera logo

Tartu Ülikooli üliõpilased ja töötajad saavad osaleda populaarse õppeplatvormi Coursera kursustel

Jaga
26.04.2022
#täiendusõpe

Mikrokraadiprogrammid

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil, mis loob võimaluse omandada lisaeriala või erialased pädevused mõnes kitsamas valdko

Jaga
31.12.2021