Süsteemianalüüs


Õppetöö toimub koos õppekava "Infotehnoloogia mitteinformaatikutele" üliõpilastega vastavalt tunniplaanile. Aineid loetakse paarisnädalatel neljapäevast laupäevani. Loengud on järelvaadatavad.

Toimumise aeg 29.08.2022 - 25.06.2023
Registreerimise tähtaeg 21.08.2022
Eesmärk Analüüsida organisatsiooni eesmärke ja äriprotsesse selleks, et arendada neid läbi uute infotehnoloogiliste lahenduste.
Sihtrühm Mistahes eriala asjatundjad, kes otsivad võimalusi ettevõtte äriedukuse tõstmiseks läbi informatsioonitehnoloogia rakendamise.
Õpingute alustamise tingimused Magistrikraad või bakalaureusekraad ja vähemalt kaks aastat töökogemust.
Õppekeel Eesti ja inglise keel vastavalt õppeainele.
Õpiväljundid
  • Kasutusele võtma laia valikut uute infotehnoloogiliste (IT) süsteemide rakendamist või olemasolevate IT süsteemide muutmist vajavaid ärianalüüsitehnikaid analüüsimaks äri vajadusi, probleeme ja olukordi;
  • Äriprotsesse dokumenteerima, analüüsima, parendama ja jälgima;
  • Analüüsima IT süsteemide vajadusi antud äriprobleemi või võimaluse vaatenurgast;
  • Äriplaani IT toote arendamiseks või parendamiseks ette valmistama ja ellu viima;
  • Rakendama tehnikaid, et liikuda ideest toote turule viimiseni idee valideerimise, kasutajauuringute, funktsioonide prioritiseerimise ja kasutustestimise kaudu;
  • Efektiivselt erinevate ettevõtte võtmeisikutega koostööd tegema, kohtumisi ja töötubasid läbi viima ning vastakate vaatenurkade vahel ühisosa leidma.
Õppeained
Programmi hind 2400 €
Lõpetajale väljastatav dokument Tartu Ülikooli tunnistus/tõend

Registreeri programmile

#täiendusõpe #tunnustamine
Elena Sügis

E-kursus ”Andmeteaduse võimalused äriettevõttes” sai kvaliteedimärgi

01.07.2022
#täiendusõpe
E-õpe

Õpi programmeerimist!

01.07.2022
#täiendusõpe
_x2a7183kalju_51990740660_o.jpg

Digioskuste arendamise veebiseminarid

22.06.2022