Author:
Andero Kalju

Süsteemianalüüs


Mikrokraad pakub lõpetanule oskusi analüüsida organisatsiooni eesmärke ja äriprotsesse selleks, et arendada neid läbi uute infotehnoloogiliste lahenduste. 

Õppetöö toimub koos magistriõppekava "Infotehnoloogia mitteinformaatikutele" üliõpilastega vastavalt tunniplaanile. Aineid loetakse paarisnädalatel neljapäevast laupäevani. Loengud on järelvaadatavad.

Registreeru programmile

Toimumise aeg 04.09.2023 - 25.06.2024
Registreerimise tähtaeg 21.08.2023
Sihtrühm Mistahes eriala asjatundjad, kes otsivad võimalusi ettevõtte äriedukuse tõstmiseks läbi informatsioonitehnoloogia rakendamise.
Õpingute alustamise tingimused Magistrikraad või bakalaureusekraad ja vähemalt kaks aastat töökogemust.
Õppekeel Eesti ja inglise keel vastavalt õppeainele.
Õpiväljundid

Peale antud mikrokraadiprogrammi edukat lõpetamist on tudeng suuteline: 

  • Kasutusele võtma laia valikut uute infotehnoloogiliste (IT) süsteemide rakendamist või olemasolevate IT süsteemide muutmist vajavaid ärianalüüsitehnikaid analüüsimaks äri vajadusi, probleeme ja olukordi; 
  • Äriprotsesse dokumenteerima, analüüsima, parendama ja jälgima; 
  • Analüüsima IT süsteemide vajadusi antud äriprobleemi või võimaluse vaatenurgast; 
  • Äriplaani IT toote arendamiseks või parendamiseks ette valmistama ja ellu viima; 
  • Rakendama tehnikaid, et liikuda ideest toote turule viimiseni idee valideerimise, kasutajauuringute, funktsioonide prioritiseerimise ja kasutustestimise kaudu; 
  • Efektiivselt erinevate ettevõtte võtmeisikutega koostööd tegema, kohtumisi ja töötubasid läbi viima ning vastakate vaatenurkade vahel ühisosa leidma.
Õppeained
Programmijuht

Kuldar Taveter, infosüsteemide kaasprofessor, kuldar.taveter@ut.ee

Programmi hind 2400 €
Lõpetajale väljastatav dokument Tartu Ülikooli tunnistus

Arvutiteaduse instituudi mikrokraadid

#täiendusõpe
ATI kübernetes

Pilvepõhiste rakenduste disain ja DevOps

#täiendusõpe
Tartu Ülikooli tudengid loengus

Andmeteadus

#täiendusõpe
20210615-0269.jpg

Informaatika didaktika