Autor:
Andero Kalju

Süsteemianalüüs


Mikrokraadiprogrammis õpetatakse oskusi analüüsida organisatsiooni eesmärke ja äriprotsesse, et arendada neid uute infotehnoloogiliste lahenduste abil. 

Õppetöö toimub koos magistriõppekava „Infotehnoloogia mitteinformaatikutele“ üliõpilastega vastavalt tunniplaanile. Aineid loetakse paarisnädalatel neljapäevast laupäevani. Loengud on järelvaadatavad.

Registreeru programmi

Toimumise aeg 04.09.2023–25.06.2024
Registreerimise tähtaeg 21.08.2023
Sihtrühm kõikide erialade asjatundjad, kes otsivad võimalust suurendada ettevõtte äriedukust informatsioonitehnoloogia rakendamise kaudu.
Õpingute alustamise tingimused magistri- või bakalaureusekraad ja vähemalt kaks aastat töökogemust.
Õppekeel eesti ja inglise keel vastavalt õppeainele.
Õpiväljundid

Mikrokraadiprogrammi läbinu

  • oskab kasutusele võtta laia valikut uute infotehnoloogiliste (IT) süsteemide rakendamist või olemasolevate muutmist vajavaid ärianalüüsitehnikaid, et analüüsida ärivajadusi, -probleeme ja -olukordi; 
  • suudab äriprotsesse dokumenteerida, analüüsida, parendada ja jälgida; 
  • oskab analüüsida IT-süsteemide vajadusi äriprobleemi või -võimaluse vaatenurgast; 
  • oskab koostada ja ellu viia äriplaani IT-toote arendamiseks või parendamiseks;
  • oskab rakendada tehnikaid, et liikuda ideest toote turuleviimiseni idee valideerimise, kasutajauuringute, funktsioonide prioritiseerimise ja kasutustestimise kaudu; 
  • suudab teha efektiivselt eri ettevõtte võtmeisikutega koostööd, korraldada kohtumisi ja töötubasid ning leida vastakate vaatenurkade vahel ühisosa.
Õppeained
Programmijuht

Kuldar Taveter, infosüsteemide kaasprofessor, kuldar.taveter@ut.ee

Programmi hind 2400 eurot
Lõpetajale väljastatav dokument Tartu Ülikooli tunnistus

Arvutiteaduse instituudi mikrokraadiprogrammid

ati

Veebikursus “Programmeerimise alused” ootab osalejaid

Sandbox Toolbox 20.09.2023

Sandbox Toolbox - Inimkeskne digitoote arendus koos Sabah Haideriga

Tudeng arvutiga

Veebikursus „Programmeerimisest maalähedaselt" alustab taas