Autor:
Teet Raik

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

29. mail andis Eesti Inimõiguste Keskus Tallinnas ministeeriumide ühishoones Tartu Ülikoolile teist korda üle märgise „Austame erinevusi“.

Image
Austame erinevusi 2024
Märgise võtsid vastu Anneliis Kilk ja Helin Jaakma. Foto: Teet Raik (autor: Teet Raik)

„Austame erinevusi“ on märgis tööandjale, kes peab lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuurist ning kelle sisuline töö mitmekesisuse tagamisel on eeskujuks ka teistele. Märgise saamine on tunnustus ja arenguvõimalus tööandjale. See näitab, et ta on pühendunud mitmekesisuse toetamisele ning seeläbi ka parema töökeskkonna ja ühiskonna loomisele.

Esimest korda pälvis ülikool kaks aastat kehtiva märgise 2022. aastal. Tänavu taotles ülikool märgise pikendamist. Selleks tuli koostada kaheks järgmiseks aastaks üksikasjalik mitmekesisuse plaan ja analüüsida põhjalikult eelmiste aastate tegevust. Plaani hinnanud eksperdikomisjon andis ülikoolile väga hea hinnangu.

Personalitöö juristi Helin Jaakma sõnul on Tartu Ülikool oma suure liikmeskonnaga kahtlemata mitmekesine ja see on kindlasti üks meie suurimaid väärtusi, kuid samas paneb ka proovile. „Oleme uhked, et suutsime eelmisel kahel aastal täita mitu olulist eesmärki: lõime Eesti esimese kõrgkoolina võrdse kohtlemise tugiisikute võrgustiku ning saime valmis kaks suurt analüüsi akadeemiliste töötajate soolise palgalõhe ja tööajakasutuse kohta. Järgmisel paaril aastal võtame tööheaolu laiemalt tähelepanu alla. Samuti proovime leida lahendusi, et parandada juhtimiskogudes soolist tasakaalu ning olla veelgi enam toeks erivajadustega üliõpilastele ja töötajatele. Ühtlasi soovime, et ülikooli juhid oleksid sellesse tegevusse rohkem kaasatud,“ sõnas Jaakma.

Märgist „Austame erinevusi“ annab alates 2018. aastast välja Eesti Inimõiguste Keskus koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Seda saavad taotleda kõik Eesti ettevõtted, avaliku sektori asutused ja vabaühendused, kus väärtustatakse töötajaid ning märgatakse ja austatakse nende eripärasid.

Võitjate autasustamine

Selgusid parimad tudengiprojektid aastal 2024

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu preemiate laureaadid

Presidendi kultuurirahastu preemiad pälvisid Hedvig Tamman ja Liisa Rätsep

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine