Ülo Kaasiku stipendium

Eesti informaatika suuna ühe rajaja, emeriitprofessor Ülo Kaasiku (9. november 1926 Tallinn - 17. aprill 2017 Tartu) mälestuseks asutati 2018. aastal Ülo Kaasiku perekonna ja Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi koostöös mälestusfond. Ülo Kaasiku nimeline mälestusfond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Mälestusfondi laekunud summadest antakse välja stipendium. 

Ülo Kaasiku mälestusfondi stipendium antakse välja silmapaistvale üliõpilasele, kes on panustanud matemaatika või arvutiteaduse alal eesti oskuskeele arengusse või populariseerinud valdkondade saavutusi eesti keeles. Stipendiumi suurus on 1200€.

Image
ati

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks eestikeelsena:

  • taotlus elektroonselt või konkursiteates märgitud muus vormis;
  • CV;
  • motivatsioonikiri (0,5-1 lk) stipendiumile kvalifitseerimiseks;
  • väljavõte õppetulemuste kohta.

2023. aasta stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 17. september. Dokumendid tuleb saata aadressile contest.cs@lists.ut.eeStipendiaat kuulutatakse välja 28. septembril 2023 ATI päeval.

Taotlusi hindab viieliikmeline komisjon, mille liikmed on:

Friedrich Kaasik - Ülo Kaasiku perekonna esindaja
Triin Anette Kaasik - Ülo Kaasiku perekonna esindaja
Jaak Vilo – bioinformaatika professor
Piret Luik – informaatika didaktika kaasprofessor
Kati Ain – matemaatika lektor

Ülo Kaasiku stipendiumii laureaadid:

  • 2023 Kadi Sammul
  • 2022 Heleen Saarse
  • 2021 Carmen Akkermann
  • 2020 Birgit Sõrmus
  • 2019 Richard Annilo
  • 2018 Britt Kalam

Ülo Kaasikul oli hindamatu roll eestikeelse matemaatikaalase õppekirjanduse arendajana. Tema sulest ilmus 1958. aastal esimene Tartu ülikooli kirjastuses avaldatud õppevahend: «Kompleksmuutuja funktsioonide teooria». Ta on kirjutanud mitmeid õpikuid ja õppevahendeid, mis paistavad silma isikupärase, süstemaatilise ja loogiliselt järjekindla käsitluse poolest. Lisaks oli ta arvukate leksikonide ning sõnaraamatute autor.

Ülo Kaasik oli paljude matemaatikute ja informaatikute õpetaja ja eeskuju. Tema loengud olid üliõpilaste seas alati hinnatud, sest peale loogilise ainekäsitluse olid need ka alati vürtsitatud sobival kohal tehtud naljadega. Näiteks on ta öelnud: "Vahel on hädasti vaja teha tühja tööd, et näha, milleks see tühi töö kasulik on."

Students behind the desk

Tartu Ülikooli mängujämm 2024

Pilt Tartu Ülikooli üliõpilasesindusest 2023. aastal.

Tule tudengi hääleks! – Tartu Ülikooli üliõpilasesindus kutsub kandideerima üliõpilasesindajaks

Tudengid seisavad diplomitega

Tudengiprojektide võistlus 2024