Skip to main content

Ülo Kaasiku stipendium

Eesti informaatika suuna ühe rajaja, emeriitprofessor Ülo Kaasiku (9. november 1926 Tallinn - 17. aprill 2017 Tartu) mälestuseks asutati 2018. aastal Ülo Kaasiku perekonna ja Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi koostöös mälestusfond. Ülo Kaasiku nimeline mälestusfond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Mälestusfondi laekunud summadest antakse välja stipendium 2021/22 õppeaastal. 

Ülo Kaasiku mälestusfondi stipendium antakse välja silmapaistvale üliõpilasele, kes on panustanud matemaatika või arvutiteaduse alal eesti oskuskeele arengusse või populariseerinud valdkondade saavutusi eesti keeles. Stipendiumi suurus on 1200€.

Image

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks eestikeelsena:

  • taotlus elektroonselt või konkursiteates märgitud muus vormis;
  • CV;
  • motivatsioonikiri (0,5-1 lk) stipendiumile kvalifitseerimiseks;
  • väljavõte õppetulemuste kohta.

2021. aasta stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 19. september.

Ülo Kaasiku mälestusfondi stipendiumi statuut

Taotlusi hindab viieliikmeline komisjon, mille liikmed on:

Friedrich Kaasik - Ülo Kaasiku perekonna esindaja
Triin Anette Kaasik - Ülo Kaasiku perekonna esindaja
Prof Jaak Vilo – arvutiteaduse instituudi juhataja
Piret Luik – informaatika didaktika kaasprofessor
Kati Ain – matemaatika lektor

Küsimuste korral kirjutage aadressile ati.study@ut.ee.

Ülo Kaasiku stipendiumii laureaadid:

  • 2021 Carmen Akkermann
  • 2020 Birgit Sõrmus
  • 2019 Richard Annilo
  • 2018 Britt Kalam

Ülo Kaasikul oli hindamatu roll eestikeelse matemaatikaalase õppekirjanduse arendajana. Tema sulest ilmus 1958. aastal esimene Tartu ülikooli kirjastuses avaldatud õppevahend: «Kompleksmuutuja funktsioonide teooria». Ta on kirjutanud mitmeid õpikuid ja õppevahendeid, mis paistavad silma isikupärase, süstemaatilise ja loogiliselt järjekindla käsitluse poolest. Lisaks oli ta arvukate leksikonide ning sõnaraamatute autor.

Ülo Kaasik oli paljude matemaatikute ja informaatikute õpetaja ja eeskuju. Tema loengud olid üliõpilaste seas alati hinnatud, sest peale loogilise ainekäsitluse olid need ka alati vürtsitatud sobival kohal tehtud naljadega. Näiteks on ta öelnud: "Vahel on hädasti vaja teha tühja tööd, et näha, milleks see tühi töö kasulik on."

#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine
ATi_Eno Tõnisson

Eno Tõnissoni nimeline informaatika õpetajakoolituse stipendium

Jaga
31.12.2021
#õppimine

Reet ja Tiit Villigi stipendium

Reet ja Tiit Villig pakuvad stipendiumit Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi Eesti kodanikest informaatika, tarkvaratehnika ja andmeteaduse õppekavade naissoost magistr

Jaga
31.12.2021