Rakenduslingvistika osakond

Jakobi 2, IV korrus
51005 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5227
Birute Klaas-Lang
Birute Klaas-Lang
osakonna juhataja, eesti keele (võõrkeelena) professor
knd (filoloogia)
+372 737 5225
+372 506 9749 (5225)
Jakobi 2-434
Virve-Anneli Vihman
Virve-Anneli Vihman
psühholingvistika kaasprofessor
PhD (lingvistika)
+372 5349 6820
Jakobi 2-416
Kadri Koreinik
Kadri Koreinik
keelesotsioloogia kaasprofessor
PhD (sotsioloogia)
Jakobi 2-416
Maarika Teral
eesti keele võõrkeelena lektor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-436
Raili Pool
Raili Pool
eesti keele võõrkeelena lektor
PhD (eesti keel)
+372 737 5307
Jakobi 2-437
Maigi Vija
emakeeleõpetuse nooremlektor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe programmijuht
MA (eesti keel)
Jakobi 2-429
Tiina Kikerpill
eesti keele teise keelena didaktika nooremlektor 0,5 k
MA (eesti keel)
Jakobi 2-436
Aive Mandel
eesti keele teise keelena nooremlektor
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-429
Kati Käpp
keeleteaduse nooremteadur
MA (eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
Laura Kirss
keelehariduspoliitika nooremteadur 0,2 k
MA (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika)
Katrin Mikk
keeleteaduse nooremteadur
MA (andragoogika)
Jakobi 2-436
Mari-Liis Korkus
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,65 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-431
Ülle Niin
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5227
Jakobi 2-432
Kulla Mellov
muu emakeelega üliõpilaste keelenõustaja
MA (eesti keele võõrkeelena õpetaja)
Jakobi 2-437
Katrin Leppik
Katrin Leppik
täiendkoolituse projektijuht 0,4 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-409
Diana Vender
keeleteaduse nooremteadur (tööleping peatatud)
MA (keeleõpetaja mitmekeelses koolis)