Toeta üliõpilaste haridust


Tule aita panustada IT-tudengite haridusse ja stipendiumidesse!

Tudengite õppetöö väliste tegevuste nagu olümpiaadid, erialaklubid ning tudengite õpingute toetamiseks kogume annetusi otse ülikooli arvele. Rahaliste toetuste jaoks on kõige lihtsam viis teha pangaülekanne või püsimaksekorraldus. Kogu annetatud raha jõuab 100% instituuti ja edasi tudengite hüvanguks. 

Pangarekvisiidid leiab Tartu Ülikooli kodulehelt.
Selgitusse märkida “Annetus ATI eesmärk”.

Eesmärk sõnastada vastavalt teie enda soovile, nt. stipendiumid, olümpiaadid, tudengiselts, vilistlastegevus, vmt. Suuremate annetuste või eesmärgipäraste toetuste jaoks võime sõlmida eraldi lepingu ja esitada arve. 

Arvutiteaduse instituut korraldab üliõpilastele üritusi ja erialaseid tegevusi, toetab osalemist võistlustel ja olümpiaadidel ning annab välja stipendiume õpingute toetamiseks. Näiteks korraldab instituut iga-aasta tudengiprojektide võistlust ja Tartu Ülikooli tudengid on edukad rahvusvahelistel võistlustel nagu IEEEXtreme, ACM ICPC jne. Lisaks toetame oma aktiivset tudengiseltsi, mis kaasab üliõpilasi nii arvutiteaduse kui ka matemaatika ja statistika instituudist. 

Ettevõtted, vilistlased ja sõbrad on oodatud pakkuma omalt poolt tegevusi ja toetuseid, näiteks eri võistlustele ülesandeid ja auhindu, stipendiume või lihtsalt toetama IT-õpet Tartu Ülikoolis. Lisaks soovitame ettevõtetel tutvuda eri koostööformaatidega praktikatest ja projektipõhisest õppest teaduskoostööni. Toetajatega lepime kindlasti kokku ka soovi korral avalikustamise - näiteks instituudi reklaammaterjalidel ja infokanalites; seni on paljud valinud anonüümsuse.  

Annetuste põhised stipendiumid: 

Annetuste kogumaht: 
Kokku toetavad vilistlased, perekonnad ja ettevõtted arvutiteaduse instituudi üliõpilastele suunatud tegevusi ja stipendiume praegu ca 35 000 euroga aastas.

2016: 20 000 eur
2017: 20 000 eur
2018: 10 000 eur
2019: 30 000 eur
2020: 35 000 eur
2021: 12 000 eur
2022: 115 000 eur

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Man

Kuldar Taveter sai Tartu Ülikooli infosüsteemide professoriks

Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave