Toeta üliõpilaste haridust


Tule aita panustada IT-tudengite haridusse ja stipendiumidesse!

Rahaliste toetuste jaoks on kõige lihtsam viis teha pangaülekanne või püsikmaksekorraldus. Pangarekvisiidid leiab Tartu Ülikooli kodulehelt. Selgitusse märkida “Annetus ATI eesmärk”. Suuremate annetuste või eesmärgipäraste kokkulepete jaoks võime sõlmida eraldi lepingu ja esitada arved. 

Arvutiteaduse instituut korraldab üliõpilastele üritusi ja erialaseid tegevusi, toetab osalemist võistlustel ja olümpiaadidel ning annab välja stipendiume õpingute toetamiseks. Näiteks korraldab instituut iga-aasta tudengiprojektide võistlust ja 2021. aastal toimub esmakordselt võistlus Delta X. Tartu Ülikooli tudengid on edukad rahvusvahelistel võistlustel nagu IEEEXtreme, ACM ICPC jne. Lisaks toetame oma aktiivset tudengiseltsi, mis kaasab üliõpilasi nii arvutiteaduse kui ka matemaatika ja statistika instituudist. Õppekavaväliste tegevuste jaoks napib instituudis paraku eelarvet.  

Ettevõtted, vilistlased ja sõbrad on oodatud pakkuma omalt poolt tegevusi ja toetuseid, näiteks eri võistlustele ülesandeid ja auhindu, stipendiume või lihtsalt toetama IT-õpet Tartu Ülikoolis. Lisaks soovitame ettevõtetel tutvuda eri koostööformaatidega praktikatest ja projektipõhisest õppest teaduskoostööni. Toetajatega lepime kindlasti kokku ka soovi korral avalikustamise - näiteks instituudi reklaammaterjalidel ja infokanalites; seni on paljud valinud anonüümsuse.  

Annetuste põhised stipendiumid: 

Annetuste kogumaht:
Kokku toetavad vilistlased, perekonnad ja ettevõtted arvutiteaduse instituudi üliõpilastele suunatud tegevusi ja stipendiume praegu ca 35 000 euroga aastas.

2016: 20 000 eur
2017: 20 000 eur
2018: 10 000 eur
2019: 30 000 eur
2020: 35 000 eur

#ülikoolist

Rahvusülikooli 103. aastapäeva tõrvikurongkäik

1. detsembril kell 17.00 algab Vanemuise 46 õppehoone eest traditsiooniline rahvusülikooli aastapäeva tõrvikurongkäik.
#ülikoolist
AdobeStock_289285106.jpeg

Tartu Ülikooli tudengid saavutasid programmeerimisvõistlusel seni parima tulemuse

#ülikoolist
halduslepingu allkirjastamine

Rektorid: lisaraha aitab pidurdada vabalangust, kuid kriis kõrghariduses jätkub